طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

سرکه

امام صادق علیه السلام : سرکه، قلب را روشن می کند. (به ویژه سرکه ی سیب طبیعی که کاهنده چربی ها و کلسترول اضافی و تعدیل و تعادل اندام است)

انار

امام صادق علیه السلام : هر کس ناشتا انار بخورد، (آن انار)، قلبش را چهل روز روشن می کند.

گلابی

امام صادق علیه السلام : گلابی بخورید، که به اذن خداوند متعال، دل را جلا می دهد و دردهای درون را تسکین می بخشد.