طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

پادش پرستاری

امام صادق(ع)-
در تفسیر واژه احسان در این سخن خداوند در سوره ی یوسف که فرمود: ما را از تأویل آن آگاه کن که تو را از نیکو کاران می بینم -: یوسف، از بیماران، پرستاری می کرد.

آداب پرستاری

امام صادق علیه السلام : طایفه ای از دزدان را که دلیل بر ضدّشان اقامه شده بود و اقرار کرده بودند، نزد امیر مؤمنان آوردند. پس دستان آنان را برید و سپس فرمود: ای قنبر! آنان را نزد خود ببر، زخم هایشان را درمان ساز و به نیکی از آنان پرستاری کن.

تشویق به عیادت

امام صادق علیه السلام : بر شما باد پاک دامنی و تلاش در انجام دادن وظایف دینی! در تشییع جنازه، حاضر شوید و به عیادت بیماران بروید.