طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

وظایف بیماران: پنهان داشتن بیماری

الکافی
- به نقل از ابن ابی عمیر، از یکی از یاران امام صادق(ع) -: امام صادق(ع) فرمود: هر کس سه روز بیمار باشد و آن را پنهان کند و هیچ کس را از آن آگاه نسازد، خداوند برای او گوشتی بهتر از آن گوشت (که در بیماری از دست رفته است )، خونی بهتر از خونش، پوستی بهتر از پوست وی و مویی بهتر از موی وی، جایگزین می کند.
پرسیدم: فدایت شوم ! چگونه جایگزین می سازد؟
فرمود: برای او گوشت، خون، پوست و مویی را جایگزین می کند که با آنها گناه نکرده است.

شکیبایی

امام صادق(ع)-
هنگامی که از ایشان درباره ی تعریف شِکوه از سوی بیمار پرسیده شد -: گاه شخص می گوید: امروز تب دارم و دیشب، بیدار ماندم این سخن او راست است و شِکوه نیست. شِکوه تنها آن است که بگوید: به چیزی مبتلا شدم که هیچ کس، بدان گرفتار نیامده است؛ و بگوید: چیزی دامنگیرم شده که دامنگیر هیچ کس نشده است؛ امّا شِکوه آن نیست که بگوید: دیشب بیدار بودم و امروز تب دارم، یا سخنی دیگر از این قبیل.

سپاسگزاری

الکافی
- به نقل از عرزمی، از پدرش، از امام صادق(ع)-: هرکسی شبی بیمار باشد و این بیماری را به جان بپذیرد و سپاس آن را به درگاه خداوند بگزارد، آن شب برایش همانند عبادت شصت سال است.
از امام (ع) پرسیدم: پذیرفتن بیماری چیست؟
فرمود: بر آن شکیبایی کند، دیگران را از آنچه در این شب بر او گذشته است خبر ندهد، و چون شب را به صبح آورد، خداوند را بر آنچه بوده است سپاس گوید.