طب الصادق علیه السلام (تغذیه و خوراکی ها در فرهنگ طب الصادق )

نویسنده : دکتر محمد دریایی

حکمت بیماری

تردیدی وجود ندارد که در نظام هستی، هیچ پدیده ای بی حکمت نیست، هر چند این حکمت بر ما پوشیده مانده باشد. امام صادق(ع) درباره حکمت بیماری فرموده است:
بیماری بر چند گونه است: بیماری آزمون، بیماری کیفر و بیماری ای که علت مرگ قرار داده شده است.
امام صادق(ع) در این سخن، سه حکمت برای بیماری ذکر کرده و این هر سه بر دانش طب، ناشناخته است.

تربیت

حکایت جالبی از امام صادق (ع) نقل شده است که امیر مؤمنان به بیماری ای گرفتار شد. جمعی ایشان را عیادت کردند و از حال وی پرسیدند و گفتند: ای امیر مؤمنان، به چه حالتی شب را به روز آوردی؟
امام (ع) بر خلاف عادت متعارف فرمود:
أصبَحتُ بِشَرّ: با بدی شب را به صبح آورده ام.
آنان از این سخن، شگفت زده شدند و گفتند: سبحان الله ! آیا این، سخن چون تویی است؟
امام در پاسخ آنان فرمود: خداوند متعال می فرماید: و نَبلُوکُم بِالشَّرّ وَالخَیرِ و اِلَینَا تُرجَعونَ فالخَیرُ: الصِّحَّة وَالغِنی، وَالشَّر: المَرَضُ وَالفَقرُ، ابتِلاء و اختِبارا یعنی در این سخن خداوند، خیر، همان تندرستی و بی نیازی و شر همان بیماری و فقر است که آزمون و امتحان هستند.

تعریف بیماری