فهرست کتاب


حوادث الایام

سید مهدی مرعشی نجفی‏

چهار قبرها:

نزدیک مسجد جامع در جنب بازارچه قدیم مشهور به اِتکُو(به لغت ترکی گوشت کوبان که حالا بازار صفی گویند) گنبدیست که به امیر مولا مشهور است که همان امیرمملان بن امیر و هسودان بن محمد روادی است که در زمان القائم بامراللّه عباسی بامارت تبریز مشغول بود و حالا چهار قبرها گویند و از آثار باستانی به شمار می رود.

بقعه عون بن علی و زید بن علی:

در سر کوه سرخاب مقبره ایست بنام مقبره عون بن علی وزید بن علی و از آثار باستانی بشمار می رود.

مسجد حسن پادشاه و مدرسه نَصریّه:

در میدان صاحب الامر واقع است که حسن پادشاه بن بیک بن قراعثمان آق قویونلو ساخته و مدرسه ای هم در جنب آن مسجد بنا کرده و در سال 882 قمری دار فانی را وداع نموده و اولاد او همه پادشاه و در پشت مسجد حسن پادشاه در یکجا مدفونند ولی در اثر زلزله سال 1193 قمری مسجد و مدرسه و قبور از بین رفته و بعداً مردان خیّر تجدید بنا نمودند.