فهرست کتاب


حوادث الایام

سید مهدی مرعشی نجفی‏

مقدمه

بسم اللّه الرحمن الرحیم
الحمد للّه ربّ العالمین و الصّلوة و السّلام علی سیّدنا محمّد خیر خلقه و صفیّه من عباده و علی آله البهالیل الکرام و مفاخر الانام لا سیّما علی وارث علمه و اخیه و خلیفته و ابن عمّه علیّ امیر المؤمنین علیه السّلام.
و بعد فانا من اوّل التّحصیل کنت مولعاً لمعرفة وقایع و حوادث کلّ یوم و ما من واقعة رأیتها فی کتاب الّا کتبتُها فی ورقة و جُمعت هذه الاوراق و صارت الآن کتاباً فی صروف الدّهر و سمّیته حوادث الایّام و علی اللّه التّوکل و به الاعتصام.

تاریخ

تاریخ در لغت یعنی شناساندن زمان و وقت است و در اصطلاح علمی است که در آن از حوادث زمان گذشته با تعیین و توقیت بحث می شود.
موضوع تاریخ: انسان و زمان گذشته است.
مسائل تاریخ: احوالیکه تفصیل دهنده جزئیات انسان و زمانست.
فائده تاریخ: شناختن امور گذشته و آنطور که هست و از بزرگترین فوائدش، یکی از راههائی است که با آن نسخ در بین دو خبر متعارض که جمع بین آنها مشکل است دانسته می شود.

اوّلین نویسنده تاریخ در اسلام

نخستین کسیکه در این فن قدم به پیش نهاد و مصنف و مؤسّس شد جناب عبیداللّه بن ابی رافع می باشد که کتاب تسمیة من شهد مع امیر المؤمنین الجمل و صفین و النهروان و کتاب قضایا امیر المؤمنین را برشته تحریر کشید و پدرش ابورافع ابراهیم (یا اسلم) خادم حضرت پیامبر و از اصحاب و شیعیان امام علی (علیه السلام) و در کوفه سرپرست بیت المال آن حضرت بود و در جنگها با علی (علیه السلام) شرکت داشته و دو فرزندش عبیداللّه و علی دفتردار حضرت امیر المؤمنین بودند و ابو رافع ابراهیم نویسنده کتاب حدیث بنام السّنن و الاحکام و القضایا می باشد.