چهره های درخشان سامرّاء حضرت امام هادی و امام عسکری علیهماالسلام

نویسنده : حاج شیخ علی ربانی خلخالی

13 - سید حسین هندی:

در حق وی گفته شده:
اعجوبه روزگار و دارای مجمع کمالات و فضائل، قاری قرآن، شاعر، طبیب، اصولی و فقیه نیز بود، تا میرزای بزرگ زنده بود وی نیز در حوزه سامرّا اقامت داشت، پس از رحلت میرزا در شهر کاظمین اقامت گزید تا این که در زمان آیت الله محمدتقی شیرازی دوباره حوزه سامرّا رونق یافت و او نیز بار دیگر عزم سامرّا و در آنجا سرای خاکی را پشت سر گذاشته به سرای باقی شتافت.(231)

14 - شیخ حسین بهبهانی حائری (م 1310 ق):

عالمی پارسا و فاضلی متقی بود که در زمان میرزا، رحلت کرد و در سامرّا به خاک سپرده بود.(232)

کتابخانه های سامرّا

بی شک کتابخانه های بزرگ و زیادی در طول تاریخ در سامرّا بوده است ما تنها به چند کتابخانه عمومی و خصوصی فهرست وار اشاره می کنیم:
1 - کتابخانه عمومی امام هادی علیه السلام مکتبة الامام الهادی العامه.
2 - کتابخانه عمومی احمد راوی مکتبة احمد الرّاوی العامّة.
3 - کتابخانه عمومی آیت الله سید محمدحسن شیرازی مکتبة المجدد الشیرازی العامّه.
4 - کتابخانه غلام حسین قزوینی حائری مکتبة غلام حسین القزوینی الحائری.
5 - کتابخانه عبدالعلی اصفهانی مکتبة عبدالعلی الاصفهانی.
6 - کتابخانه سید جعفر شیرازی، مکتبة السید جعفر الشیرازی.
7 - کتابخانه شیرازی مکتبة الشیرازی.
8 - کتابخانه آیت الله محمدتقی الشیرازی مکتبة المحمدتقی الشیرازی.
9- کتابخانه محدث معروف حاجی نوری، این کتابخانه که گنجینه گرانبهایی بود مملو از کتاب های خطی و... از سامرّا به نجف انتقال یافت و پس از ارتحال محدث نوری پراکنده شد، چنان که برخی از آنها را مرحوم آیت الله بروجردی از ورثه مرحوم نوری خرید و به کتابخانه مسجد اعظم قم اهداء کرد.
10 - کتابخانه میرزا نجم الدین جعفر فرزند میرزا محمد طهرانی.
11 - کتابخانه میرزا محمد طهرانی عسکری.
12 - کتابخانه هاشم معلم سامرّایی مکتبة هاشم معلم السامرّائی.
13 - مکتبة العسکریین علیهماالسلام.
14 - مکتبة المدرسة.
15 - مکتبة السید المرعشی.
16 - مکتبة زعین ثورة العشرین.
17 - کتابخانه حسینیه کربلائیهای مقیم سامرّا، مکتبة حسینیة الکربلائیّة.
18 - کتابخانه حسینیه آیت الله بروجردی مکتبة حسینیة الامام البروجردی.
19 - مکتبة العلامة الشیخ عبود و...(233).