چهره های درخشان سامرّاء حضرت امام هادی و امام عسکری علیهماالسلام

نویسنده : حاج شیخ علی ربانی خلخالی

12 - میرزا اسدالله شیرازی (م 1314 ق):

برادر میرزای کبیر بود و چنان در علم طبابت و مداوا تبحر تام داشت که او را افلاطون عصر می نامیدند.

13 - سید حسین هندی:

در حق وی گفته شده:
اعجوبه روزگار و دارای مجمع کمالات و فضائل، قاری قرآن، شاعر، طبیب، اصولی و فقیه نیز بود، تا میرزای بزرگ زنده بود وی نیز در حوزه سامرّا اقامت داشت، پس از رحلت میرزا در شهر کاظمین اقامت گزید تا این که در زمان آیت الله محمدتقی شیرازی دوباره حوزه سامرّا رونق یافت و او نیز بار دیگر عزم سامرّا و در آنجا سرای خاکی را پشت سر گذاشته به سرای باقی شتافت.(231)

14 - شیخ حسین بهبهانی حائری (م 1310 ق):

عالمی پارسا و فاضلی متقی بود که در زمان میرزا، رحلت کرد و در سامرّا به خاک سپرده بود.(232)