چهره های درخشان سامرّاء حضرت امام هادی و امام عسکری علیهماالسلام

نویسنده : حاج شیخ علی ربانی خلخالی

7 - سید محمد شریف حسینی تویسرکانی (م 1322 ق):

وی که از فقهای بزرگ و علمای ربانی شمرده می شود پس از هفتاد سال تلاش و تحقیق در سامرّا درگذشت و در رواق شریف پایین پای امام هادی و امام عسکری علیهماالسلام دفن شد، او دارای اجازه نامه هایی بود که هر یک شاهد اجتهاد و ژرف اندیشی اوست، این اجازه ها از علمای بزرگی چون: علامه مولی علی خلیلی و سید علی آل بحرالعلوم و علامه شیخ محمدحسین کاظمی و آیت الله شیخ زین العابدین مازندارنی و آیت الله سید حسین کوهکمری صادر شده بودند، وی دارای تألیفات قطور و مفصلی در فقه و اصول و... نیز بوده است.(226)

8 - شیخ محمود تهرانی (م 1304 ق):

از شاگردان میرزای بزرگ شیرازی و نویسنده کتاب هایی در فقه و اصول، از جمله کتاب الحج که به صورت استدلالی و مبسوط و مفصل است.(227)

9- شیخ عبدالحمید لاری:

از شاگردان میرزای کبیر که در زمان حیات استاد، وفات یافت.(228)