چهره های درخشان سامرّاء حضرت امام هادی و امام عسکری علیهماالسلام

نویسنده : حاج شیخ علی ربانی خلخالی

5 - آثار رضا حائری معروف به کتابفروش (م ح 1300 ق):

وی از فضلایی بود که در درس میرزای کبیر حاضر می شدند، در سامرّا از دنیا رفت و در زاویه صحن شریف نزدیک صندوق سرداب مقدس دفن شد، پسرش سید عبدالحمید نویسنده کتاب معروف و مطبوع ذخیرةالدارین فی ترجمه اصحاب الحسین است.(224)

6 - سید محمد شفیع موسوی کازرونی (م 1329 ق):

از شاگردان بزرگ میرزای بزرگ که پسرش عالم فاضل سید محمد مهدی نیز در سامرّا درگذشته و مدفون در رواق شریف عسکریین علیهماالسلام است.(225)

7 - سید محمد شریف حسینی تویسرکانی (م 1322 ق):

وی که از فقهای بزرگ و علمای ربانی شمرده می شود پس از هفتاد سال تلاش و تحقیق در سامرّا درگذشت و در رواق شریف پایین پای امام هادی و امام عسکری علیهماالسلام دفن شد، او دارای اجازه نامه هایی بود که هر یک شاهد اجتهاد و ژرف اندیشی اوست، این اجازه ها از علمای بزرگی چون: علامه مولی علی خلیلی و سید علی آل بحرالعلوم و علامه شیخ محمدحسین کاظمی و آیت الله شیخ زین العابدین مازندارنی و آیت الله سید حسین کوهکمری صادر شده بودند، وی دارای تألیفات قطور و مفصلی در فقه و اصول و... نیز بوده است.(226)