چهره های درخشان سامرّاء حضرت امام هادی و امام عسکری علیهماالسلام

نویسنده : حاج شیخ علی ربانی خلخالی

4 - سید حسین حسینی اصفهانی نجفی (م 1287 نجف - 1344 ق سامرّا):

این بزرگوار که زمانی مدیر و مسؤول مدرسه صدر در نجف بود، بنا به وصیت خودش پس از ارتحال در سامرّا، در ساحت صحن شریف نزدیک پایین پای ضریح مطهر عسکریین علیهماالسلام به خاک سپرده شد. وی که ارتباط نزدیکی با شیخ آقا بزرگ تهرانی داشته، تراجم و احوالش در نقباءالبشر آمده است که حاکی از روحانیت خاصی است که در وی بوده.(223)

5 - آثار رضا حائری معروف به کتابفروش (م ح 1300 ق):

وی از فضلایی بود که در درس میرزای کبیر حاضر می شدند، در سامرّا از دنیا رفت و در زاویه صحن شریف نزدیک صندوق سرداب مقدس دفن شد، پسرش سید عبدالحمید نویسنده کتاب معروف و مطبوع ذخیرةالدارین فی ترجمه اصحاب الحسین است.(224)

6 - سید محمد شفیع موسوی کازرونی (م 1329 ق):

از شاگردان بزرگ میرزای بزرگ که پسرش عالم فاضل سید محمد مهدی نیز در سامرّا درگذشته و مدفون در رواق شریف عسکریین علیهماالسلام است.(225)