چهره های درخشان سامرّاء حضرت امام هادی و امام عسکری علیهماالسلام

نویسنده : حاج شیخ علی ربانی خلخالی

2 - شیخ محمد ابراهیم نوری کبیر (م...؟ 1322 ق):

وی را برای تمایز از هم نام خود شیخ ابراهیم نوری صغیر، کبیر می گفتند تا این دو شاگرد بزرگ میرزای مجدد از هم شناخته شوند، نوری کبیر را با الفاضی چون:
علامه، فقیه و مجتهد و... می ستایند، وی که پس از وفات میرزا، تا آخر عمر معتکف دیار عسکریین علیهماالسلام و یکی از مدرسین حوزه سامرّا بود، پس از عمری تلاش و تکاپو، آفتاب عمرش در دامن آستان قدس عسکریین علیهماالسلام غروب کرد و در رواق مطهر آستانه سامرّا به خاک سپرده شد.(221)

3 - شیخ محمدحسین زرقانی شیرازی (م...؟ - 1300 ق):

وی که او را با القابی چون: عالم، فاضل، ربانی و دیندار می ستایند، از شاگردان میرزای کبیر و علامه سید محمد اصفهانی بود، سخت به دین پای بند بود و در این راه ملامت هیچ ملامتگری او را از امر به معروف و نهی از منکر باز نمی داشت و مهر و قهرش با دیگران، در راه خدا و برای خدا بود و چنان زیست تا این که در سال 1300 ق از چشم ها پنهان شد، پس از آن که یاران و شاگردانش به پرس و جو پرداختند، پیکرش را در میان چاه حسینیه یافتند، به ناچار فراقش را فراروی دیدند تا در زاویه صحن شریف عسکریین علیهماالسلام نزدیک صندوق سرداب مطهر دفنش کردند.(222)

4 - سید حسین حسینی اصفهانی نجفی (م 1287 نجف - 1344 ق سامرّا):

این بزرگوار که زمانی مدیر و مسؤول مدرسه صدر در نجف بود، بنا به وصیت خودش پس از ارتحال در سامرّا، در ساحت صحن شریف نزدیک پایین پای ضریح مطهر عسکریین علیهماالسلام به خاک سپرده شد. وی که ارتباط نزدیکی با شیخ آقا بزرگ تهرانی داشته، تراجم و احوالش در نقباءالبشر آمده است که حاکی از روحانیت خاصی است که در وی بوده.(223)