چهره های درخشان سامرّاء حضرت امام هادی و امام عسکری علیهماالسلام

حاج شیخ علی ربانی خلخالی

بخشش با اعجاز

در خرایج راوندی آمده است: ابوهاشم گوید:
روزی امام حسن عسکری علیه السلام به مرکب سوار شد و به صحرا رفت من هم در خدمت حضرتش رفتم. در راه بدهکاریم از قلبم خطور نمود و منقلب شدم.
آن حضرت توجهی به من کرد و فرمود: خدا بدهکاری تو را ادا خواهد کرد.
آن گاه حضرتش از روی زین خم شد و با تازیانه خود خطی بر روی زمین کشید و فرمود: یا اباهاشم! بردار و کتمان کن.
پیاده شدم، دیدم شمش طلاست. من آن را برداشتم و در کنار کفش خود نهادم و مسرور سوار شدم که بدهکاریم ادا می شود. از قلبم خطور نمود که زمستان در پیش است هزینه زمستان و لباس خانواده فراهم نیست، چه کنم؟
دوباره آن امام رؤوف به من نظری نمود و خم شد با تازیانه خود بر روی زمین خطی کشید و فرمود: بردار.
فرود آمدم، شمش نقره ای بود برداشتم و در کنار کفش دیگر پنهان کردم. پس از بازگشت محاسبه کردم طلا مطابق بدهکاری و نقره مطابق هزینه زمستان شد.

شرم نکن! حاجت خود را بطلب

ابن شهرآشوب روایت کرده که ابوهاشم گوید:
وقتی در ضیق و تنگی معاش بودم خواستم از امام حسن عسکری علیه السلام معونه طلب کنم. خجالت کشیدم چون به منزل خود رفتم، آن حضرت صد اشرفی به من فرستاد و مرقوم فرموده بود:
اذا کانت لک حاجة فلا تستحیی و لا تحتشم و اطلبها، فاءنک تری ما تحب ان شاء الله.
هرگاه حاجتی داشته باشی خجالت مکش و شرم مکن و آن را از ما طلب کن که آنچه دوست داری خواهی دید ان شاء الله.
در خرایج راوندی آمده است:
عیسی بن صبیح گوید: من در زندان بودم که امام حسن عسکری علیه السلام را نیز آوردند و در بند من زندانی نمودند. من به مقام حضرت عارف بودم. حضرتش به من متوجه شد و فرمود:
لک خمس و ستّون سنة و شهر و یومان.
تو شصت و پنج سال و یک ماه و دو روز عمر کرده ای.
من کتاب دعایی همراه داشتم که تاریخ ولادت من در آن ثبت بود. به آن رجوع کردم، دیدم چنان است که حضرتش خبر داد.
پس به من فرمود:
هل رزقت من ولد؟
آیا فرزندی روزی تو شده است؟
عرض کردم: نه.
فرمود:
اللهم ارزقه ولداً یکون له عضداً.
خدایا! به او فرزندی روزی نما که قوت بازوی او باشد، همانا فرزند خوب قوت و بازویی است.
آن گاه به این شعر متمثل شد:
من کان ذا ولد یدرک ظلامته - اءن الذلیل الّذی لیست له عضدا
هر که صاحب فرزند باشد، داد خود را می گیرد، به راستی که ذلیل کسی است که قوت بازویی ندارد.
عرض کردم: شما هم فرزند دارید؟
فرمود:
ای والله! سیکون لی ولداً یملأ الأرض قسطاً و عدلاً فأما الآن فلا.
آری، به خدا قسم! به زودی خداوند تعالی پسری بر من کرامت فرماید که زمین را از عدل و داد لبریز خواهد کرد. اما اکنون فرزندی ندارم.
آن وقت حضرت متمثّل به این شعر شد:
لعلّک یوماً أن ترانی کأنّما - بنی حوالی الاُسود اللوابد
فاءنّ تمیماً قبل أن تلد الحصی - أقام زماناً و هو فی الناس واحد

رهایی از زندان

ابوهاشم جعفری گوید:
من در زمان امام حسن عسکری علیه السلام در زندان مهدی بن الواثق عباسی در تنگنا بودم. به حضرتش شکوه کردم فرمود:
فی هذه الیلة یتبز الله عمره؛
همین امشب خداوند عمر مهدی را قطع خواهد کرد.
صبح آن روز ترکان ریختند و مهدی را کشتند.
در نقل دیگری آمده است:
ابوهاشم جعفری گوید: به امام حسن عسکری علیه السلام از تنگی زندان و سختی زنجیر شکایت کردم.
حضرتش در جواب مرقوم فرمود:
أنت مصلّی الظهر الیوم فی منزلک.
تو امروز نماز ظهر را در منزل خود خواهی خواند.
من همان روز وقت ظهر از زندان آزاد و نماز ظهر را در منزل خود خواندم.