چهره های درخشان سامرّاء حضرت امام هادی و امام عسکری علیهماالسلام

نویسنده : حاج شیخ علی ربانی خلخالی

فروتنی درندگان

در ارشاد شیخ مفید رحمة الله آمده است:
حضرت امام حسن عسکری علیه السلام را به نحریر سپردند، او بر حضرت بسیار تنگ گرفت به آن بزرگوار اذیت می کرد، همسرش او را از خدا و شئامت این امر می ترسانید و جلالت و زهد آن حضرت را وصف می کرد، ولی به او تأثر نکرد و به دستور خلیفه در صدد قتل آن حضرت برآمد.
امام حسن عسکری علیه السلام را به برکة السباع میان درندگان افکند که طعمه آنها گردد. پس از زمانی به آن محل نظر کردند، دیدند نور الهی در تجلی است. آن امام عالی مقام مشغول نماز و شیرها در اطراف آن حضرت حلقه زده اند و با کمال تذلّل سر به زیر انداخته اند.
ناظرین متحیر ماندند. او امر کرد که آن حضرت را خارج نمودند و به منزلش بردند.
و به این آیت ظاهره و دلالت باهره در زیارت آن حضرت اشاره است که:
و بالاءمام الحسن بن علیّ علیهماالسلام الّذی طرح للسباع فخلصته من مرابضها، و امتحن بالدواب الصعاب فذللت له مراکبها.
به امام حسن عسکری علیه السلام متوسل شدم، آن مولایی که او را در میان درندگان افکندند. پس به سلامت او را از محل درندگان بیرون آوردی و ممتحن شد حیوان چموش پس رام کردی برای او سوار شدن را.
هم چنین در ارشاد شیخ مفید علیه السلام و کتاب های دیگری آمده است:
مستعین بالله خلیفه عباسی استری داشت پربها که در حسن و بزرگی جثّه بی نظیر بود، ولی چموش و سرکش بود به حدّی که هیچ یک از امرا قدرت نداشت به آن لگام زند یا سوار آن شود. اتفاقاً روزی آن حضرت به دیدن خلیفه رفت، از حضرت خواهش نمود که دهنه بر دهان آن استر زند و گفت: من نمی توانم.
غرضش از این کار آن بود که یا استر رام شود، یا آن که چموشی کند و آن حضرت را بکشد.
حضرت برخاست و دست مبارک را بر کفل استر گذاشت، آن حیوان به شدت عرق کرد و در نهایت آرامی و تذلّل شد. پس حضرت او را زین کردند و لجام بر دهنش زدند و سوار شدند بدون این که امتناع کند و قدری در منزل او را راه برد.
خلیفه و حاضرین همه از اطاعت و انقیاد حیوانات به آن حضرت حیران و متعجب شدند و خلیفه استر را به آن حضرت بخشید.

سه روز تا گشایش

از معجزات دیگر حضرت امام حسن عسکری علیه السلام این است:
چون مستعین عباسی تصمیم به قتل آن حضرت گرفت، حضرتش را به سعید حاجب سپرد که آن بزرگوار را به کوفه ببرد و در راه شهیدش نماید.
این خبر در میان شیعیان منتشر شد، آنان بسیار مضطرب گشتند و این قضیه در حالی بود که هنوز از وفات امام هادی علیه السلام کمتر از پنج سال گذشته بود. جمعی از شیعیان به حضرت عریضه نوشتند و استفسار حال نمودند.
حضرتش در جواب مرقوم فرمود: بعد از سه روز فرج می رسد.
در روز سوم مستعین را خلع نمودند و معتز را به خلافت نشانیدند و بعد از او، مستعین را در واسط کشتند.(56)

مردم قم و پناه بردن به پیشوای نور

در زمان امام حسن عسکری علیه السلام شخصی به نام ابن بغا بود. او از طاغوت های زمان بود و یکی از فرماندهان بنی عباس به شمار می رفت، بسیاری از بی گناهان را کشت و هرگز از جنایت و ستمگری دریغ نورزید. متون تاریخی حکایات غریبی از او نقل کرده اند از آن جمله آمده است:
حکام بنی عباس او را به قم فرستادند تا مردم قم را گوش مالی دهد. او پیش از ورود به قم به یکی از شهرها رفته بود و با مردم آن شهر جنگید و بر آنها مسلط گردید و سه روز شهر را برای ارتش خود مباح اعلام کرد( )
نوشته اند: تا زمان مأمون از اهل قم مالیات می گرفتند؛ مالیاتی که گرفتن آن حرام بوده و می باشد، مقدار مالیاتی که از اهل قم می گرفتند دو میلیون دینار (معادل دو میلیون رأس گوسفند) بود و سالیانه از آنان گرفته می شد.
آنان خواسته بودند تا حاکم مرکز درآمدشان را برآورد کند و بر اساس آن مالیات بگیرد، آنان پرداخت این مبلغ را خارج از توان خود اعلام کردند.
روشن است که تعیین چنین مالیاتی از دیگر موارد ستمگری عباسیان بود که به نام اسلام بر مردم روا می داشتند.
مأمون از این که مردم قم این گونه برخورد کردند، سخت برآشفت، لذا طاغوتی را فرستاد و آن ظالم عده ای از مردم را کشت و دستور داد از آن سال به بعد هفت میلیون دینار پرداخت کنند.این ماجرا گذشت تا این که متوکّل عباسی در زمان امام حسن عسکری علیه السلام ابن بغا را به قم فرستاد. تمام این داستان در کتاب های تاریخی از جمله در منتهی الآمال آمده و از حکایات عبرت آموز است که قرآن کریم با اشاره به ماجراهایی همانند آن می فرماید:
لقد کان فی قصصهم عبرة لأولی الألباب(57)
بنا به نقل تاریخ، مردم قم به امام حسن عسکری علیه السلام عرض حال نموده و گفتند:
ای فرزند رسول خدا! اگر ابن بغا به قم برسد هیچ چیزی را سالم نخواهد گذاشت، زیرا با آمدن به شهر قم، مردم را از دم تیغ گذرانده، به نوامیس مردم دست اندازی کرده، دارایی های مردم را غارت کرده و مزارع را به آتش می کشد و جز جنایت کار دیگری صورت نمی دهد.
مردم در عرض حال خود از خدمت امام علیه السلام خواستند که به دادشان برسد.
در روایت دیگری آمده است: حضرت امام حسن عسکری علیه السلام دعایی دارند(58) که آن را به اهل قم تعلیم فرمودند تا بخوانند. اهل قم نیز آن دعا را خواندند.
ابن بغا به قم آمد، ولی پس از توقف مختصری به سرعت از آن عبور کرد، در حالی که قم بهترین شهری بود که در مسیرش واقع شده بود، از جاهای دیگری هم عبور کرد و بسیاری از اهالی آن شهرها را کشت و دست به غارتگری زد و آن مردمان هم افراد بیچاره و مظلومی بودند، اما به سراغ اهل بیت علیهم السلام نرفته بودند.
بنابراین، تنها راه نجات بشر توسل به خدا و پیامبر و حب اهل بیت علیهم السلام است که چنانچه انسان وقتی در این راه گام نهاد، از جمله نجات یافتگان می شود، چرا که خدا برترین و قادرترین یاور و سرپرست است و اهل بیت علیهم السلام بهترین راهنما و منجی هستند.
طالیه مغنیه می نویسد:
منصور دوانقی خودش یک هزار نفر یا بیشتر، از فرزندان علی و فاطمه علیهماالسلام را کشت و دیگر عدد و آمار مقتولین شیعه به دست او به اندازه ای بود که به شمار درنیامد.(59)