فهرست کتاب


جهان در پناه یازده اسم اعظم «شرح کتاب الاسری الی مقام الاسری »

عارف شیخ اکبر محی ‏الدین ابن ‏عربی شرح و توضیح:علی باقری (ح.ن)

فلک پنجم

افرادی که قادر به رفتن به فلک پنجم هستند دارای ظاهر خاصی هستند. صورت آنها نور و جلای خاصی دارد که نوعی زیبایی معنوی است. آنان می توانند به شکل بسیار محدود با انبیاء مرتبط شوند، سیر در دنیا کرده، فکر آدم ها را خوانده، خوب و بد آنها را بشناسند، آنان صلاح کار خود را تشخیص می دهند و می دانند که در همان برخورد اول چگونه با افراد رفتار نمایند! آنان در ایجاد رابطه با پیامبران به شکل محدود و در حد کسب اجازه ای مختصر آزادند. گاهی هم در خواب آنها را می بینند، اما زیاد به آنها نزدیک نشده و صمیمی نیستند.

فلک ششم

سالکان در این مرحله شناخت کافی از دنیا و مسایل آن یافته اند، محیط اجتماعی و انسان های آن را می شناسند، همه چیز برای آنان ساده و قابل حل و هضم است، هیچ چیز پیچیده ای وجود ندارد، ارتباط آنان با بزرگان و ارواح پاک عمیق تر شده و می توانند به میهمانی آنان رفته، با آنان نشست و برخاست کنند و انس بگیرند. مثلا در روز تولد معصومین (علیهماالسلام) که در برخی از نقاط دنیا یا عالم معنا مراسم جشنی برگزار می شود که در آن برخی از افراد زنده هم شرکت دارند. در این مهمانی پذیرائی هم صورت گرفته و همه به شادی مشغولند. در مراسم عزاداری، حالت همه غمگین بوده، معمولا مشغول خواندن قرآن هستند.

فلک هفتم

سالکان این مرحله بسیار به خداوند نزدیک شده اند، میان آنان و بزرگان همه ادیان دوستی و مودت محکمی حاکم است. دنیا برایشان کاملا بی ارزش است. گاه عصبانی هستند، که چرا پراکنده نمی شوند در عین آنکه مربوط به دنیا هستند، از اینکه به جهان مادی متصل شده اند احساس غم و ناراحتی می کنند اما این احساسات گذراست. آنان در زمره اولیای الهی هستند که همواره ناشناخته بوده و زندگی عادی دارند، قادر به دیدن کامل دنیای باقی می باشند و می توانند، در هر جای جهان وارد شده و از مسایل و اخبار اطلاع کامل و دقیق به دست آورند.