امام حسین (علیه السلام) شهید فرهنگ پیشرو انسانیت

نویسنده : علامه محمدتقی جعفری

نوع پنجم. تساوی در عامل کمال که متن کلیِ ادیان الهی است

مسلم است که همه ادیان حقه از طرف خداوند متعال برای انسان ها نازل شده و با نظر به وحدتِ فطرتِ آنان است که متن کلیِ دین الهی - که همان دین حضرت ابراهیم خلیل (علیه السلام) است - واحد است:
آمن الرسول بما انزل الیه من ربه و المؤمنون کل آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسله لا نفرق بین احد من رسله و قالوا سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر(72)
پیامبر به آن چه که از پروردگارش به او نازل شده، ایمان آورده است و همه مردم با ایمان، به خدا و فرشتگان او و کتاب ها و رسولان او ایمان آورده اند و ما میان هیچ یک از رسولان الهی فرقی نمی گذاریم {و آن مردم با ایمان می گویند}: ما شنیدیم و اطاعت کردیم و ای پروردگار ما! مغفرت تو را می خواهیم و سرنوشت ما به سوی توست.
شرع لکم من الدین ما وصی به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی ان اقیمو الدین و لا تتفرقوا فیه...(73)
برای شما همان دین را توصیه کرده است که برای نوح مقرر ساخته بود و همان است که به تو وحی کردیم و به ابراهیم و موسی و عیسی توصیه نمودیم که دین را بر پا دارید و در آن دین پراکنده نشوید...
این یک حقیقت قابل اثبات است که کتاب الهی قرآن، متن کلیِ دین ابراهیمی را که مطابق فطرت اصلیِ انسان هاست، بدون انحراف بیان می دارد.

نوع ششم. تساوی در کرامت ذاتی (کرامت اولی) که خداوند همه انسان ها را با آن مورد عنایت قرار داده است.

و لقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا(74)
ما قطعا فرزندان آدم (علیه السلام) را اکرام نموده و آنان را در خشکی و دریا {برای کار و کوشش } قرار دادیم و از مواد پاکیزه به آنان روزی دادیم و آنان را بر عده فراوانی از آن چه خلق نمودیم، برتری دادیم.

نوع هفتم. تساوی در استعداد تحصیل کرامتِ ارزشیِ اکتسابی و برخوردار شدن از آن

ان اکرمکم عندالله اتقاکم(75)
با کرامت ترین شما انسان ها در نزد خدا، با تقوی ترین شما است.