امام حسین (علیه السلام) شهید فرهنگ پیشرو انسانیت

نویسنده : علامه محمدتقی جعفری

بعضی از ابعاد شهادت

بعد یکم - پایان دادن به زندگی طبیعی در راه دفاع از ارزش ها و حیات حقیقی افراد جامعه.
بعد دوم - شکافتن کالبد مادی و به پرواز درآوردن روح به مقام شهود الهی، در راه وصول به جاذبیت کمال، برای بزرگداشت حیات معقول خود و دیگران.
بعد سوم - تعیین کننده ملاک و میزان برای زندگی قابل توجیه در این دنیا.
البته بدیهی است کسی که حقیقت و ارزش واقعی حیات برایش مطرح نیست و از حیات جز خوردن و خوابیدن و اشباع خواسته های حیوانی چیز دیگری نمی فهمد، نه شهادت برای او قابل درک است و نه حیات حقیقی که دارای عالی ترین ارزش است.
برای توجه به عظمت شهادت، فهمیدن دو حقیقت شرط اساسی است:
1- اهمیت مطلق زندگی.
2- اهمیت هدفی که شهادت برای آن تحقق می یابد.
با درک این دو حقیقت است که معنای از دست دادنِ اختیاریِ حیات با کمال آگاهی و انبساط فهمیده می شود.
درباره اهمیت و عظمت فوق العاده زندگی، مطالب فراوانی گفته شده است. ما در این جا به بیان یک مطلب اکتفا می کنیم: اگر به کسی که از نعمت عظمای حیات برخوردار است و با کمال اعتدال جسمانی و روحانی زندگی می کند، پیشنهاد شود که شما میان دو چیز اختیار دارید که یکی را انتخاب کنید:
1- ادامه حیات با برخورداری از عقل و وجدان و دیگر استعدادهای کمالی؛
2- مالکیت جهان با اختلال در بهره برداری از جوهر والای حیات و عظمت و مزایای آن.
بدیهی است که انسان عاقل و هشیار که از سلامت روانی و عقلی برخوردار است، ادامه حیات با کمال اعتدال جسمانی و روحانی را انتخاب خواهد کرد.
هر اندازه انسان شهید از مزایا و عظمت های حیات آگاه تر باشد و هر چه بیشتر توانایی استفاده از آن ها را داشته باشد، شهادت او از عظمت بالاتری برخوردار می گردد.

نمونه های از عظمت های حیات آدمی:

- انسان در حال زندگی است که:
- از زیبایی ها لذت می برد.
- از عقل و وجدان استفاده می کند.
- محبت و عشق می ورزد.
- به اکتشاف نایل می آید.
- حقایق را شهود می کند.
- از عدالت و حق دفاع می کند.
- طعم آزادی و اختیار معقول را می چشد.
- از علم و معرفت و جهان بینی، کسب روشنایی می نماید.
- از لذت خدمت به همنوعان خود برخوردار می گردد.
- می تواند جهانی را آباد کند.
- لذت نظم و قانون گرایی را در می یابد.
- از شوق احیای انسان ها، به پرواز در می آید.
- طعم عواطف ارتباطهای نسبی و سببی را درک می کند.
- با ابداعات هنری سازنده، به عظمت احساسات درونی خود پی می برد.
- با فعالیت های عقلانی سالم، همنوعان خود را از سقوط نجات می دهد و زمینه را برای پیشرفت تکاملی آنان آماده می سازد.
- با گسترش من بر جهان هستی، جهان را درون خود در می یابد.
مسلم است که امتیازها و عظمت های زندگی بیش از حد شمارش های معمولی است. انسان آگاه با از دست دادن هر یک از این امتیازات و عظمت ها - در حقیقت - جهانی را از دست می دهد، زیرا هر یک از آن ها به تنهایی می تواند هدفی برای زندگی و توجیه کننده آن باشد. حال، می توانیم این معنی را به خوبی درک کنیم که چرا شهادت امام حسین (علیه السلام) با عظمت ترین شهادتی است که در تاریخ بشر بروز کرده است، زیرا او با شناخت همه ابعاد و امتیازات زندگی و توانایی بر برخورداری از آن ها، دست از زندگی شسته است.

بخش سوم: مقدمه دوم: شناخت و داوری صحیح درباره هر حادثه بزرگ تاریخ که به انگیزگی ارزش ها به وجود آمده به سه عامل مهم مربوط است:

عامل یکم - اطلاعات لازم و کافی در حد مقدور درباره ماهیت علل و نتایج حادثه.
عامل دوم - آگاهی هر چه بیشتر از اصول کلی و ثابت، و قضایای جزئی و متغیر حیات انسانی در حادثه.
عامل سوم - برخورداری از دریافت طعمِ واقعیِ اصول و ارزش های والای انسانی که در سطوح و ابعاد مختلف آن حادثه وجود دارد.