فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

باید وضع شما جوری باشد که هر کس وارد اینجا می شود یک محیط اسلامی ببیند

من امیدوارم که خداوند همه آقایان را موفق به خدمت کند. خداوند به ما منت گذاشته است که سفرا و دولت ما همه از اشخاصی هستند که درد جامعه را می فهمند، زیرا بسیاری از آنها روحانی هستند که با مردم رابطه داشته اند و می دانند مردم چه وضعی داشته اند و درد آنها را ادراک می کنند. ولی سابق وضع این طور بود که افراد حکومت هیچ ارتباطی با مردم نداشتند و نمی فهمیدند که بر مردم چه می گذرد، ولی اکنون خدا خواسته است که حکومت مستضعفین تشکیل بشود که بحمدالله تاکنون عملکرد او خوب بوده است و امیدوارم از این به بعد بهتر باشد. اما راجع به آقایان سفرا، آن طوری که آقای وزیر امور خارجه گفته اند، وضع سفارتخانه های ما در خارج خوب است و ما میل داریم خوبتر بشود. سفارتخانه در هر کشوری متعلق به آن کشوری است که سفیر آن به آن جا می رود یعنی یک قطعه ای است از یک کشور دیگر. وقتی مردم به سفارتخانه های ما می آیند، باید وضع ایران را ببینند، نه وضع آمریکا و فرانسه و سایر کشورها را. آقایان! تحت تاثیر هیچ چیزی واقع نشوید که در سابق چه بوده است که الان آن طور نیست. ما اگر بخواهیم خودمان باشیم، باید همه چیزمان از خودمان باشد و در آداب و رسوم، خودمان را از غرب جدا کنیم. ما از غرب خیلی بدی ها دیده ایم و چیزی که بشود گفت که خوبی آنها بوده است، از حکومت های غربی نبوده بلکه از اهل صنعت بوده است که البته بسیاری از آنها برای حکومت ها کار می کنند. بنابراین، باید وضع شما جوری باشد که هرکس وارد به آن جا می شود یک محیط اسلامی ببیند، چه از حیث پرسنل و چه از جهت زندگی.(677)

یکی از مراکز صدور انقلاب وزارت خارجه است

مسأله دیگر هم این است که ما نمی خواهیم در یک کشوری زندگی کنیم که از دنیا منعزل باشد، ایران امروز نمی تواند این طور باشد، بلکه کشورهای دیگر هم نمی تواند این طور باشد که در یک جا بنشینند و مرزهایشان را ببندند، این غیر معقول است. امروز دنیا مانند یک عائله و یک شهر است، و یک شهر دارای محله های مختلفی است که با هم ارتباط دارد. وقتی دنیا وضعش این طور است ما نباید منعزل باشیم. ما باید با کشورهایی که با ما هستند و ما را اذیت نمی کنند، روابط داشته باشیم و آقایان در فکر این باشند و روابط را تحکیم کنند. البته ما با آنها که بخواهند به ما تعدی کنند، نمی توانیم بسازیم و از اول هم اعلام کردیم، مگر آنها خودشان را اصلاح کنند. این معنا که گاهی اهل غرض یا جهال این حرف را می زنند که ما نباید روابط داشته باشیم، از باب این است که یا نمی فهمند یا غرض دارند، زیرا تا انسان جاهل یا مخالف یا اصل نظام نباشد، نمی تواند بگوید یک نظام باید از دنیا منعزل باشد. بنابراین اگر زمزمه ای می شود آنها را نباید به حساب آورد زیرا آنها غرض سیاسی دارند، و الا آدم عاقلی که توجه به این مسائل دارد می داند آدم وضعش چه جور است. و اسلام یک نظام اجتماعی و حکومتی است و می خواهد با همه عالم روابط داشته باشد. در زمان صدر اسلام که خود رسول الله سفیر می فرستادند به اطراف، این حرف را نمی زدند. در هر صورت ما باید روابط داشته باشیم، آنها که غرض ندارند، ما هم با آنها غرض نداریم، کم کم باید روابط حسنه بشود. من امیدوارم این عمل را انجام دهید و دولت هم موفق باشد، منتها نباید تحت سلطه خارجی باشیم، نباید آنها دخالت در امور ما بکنند و نباید به ما خط بدهند. بنابراین، اشخاصی که گاهی مطالبی گفته اند و متوجه به مطالب هستند، می خواهند جمهوری اسلامی را به هم بزنند و ما از اول گفتیم می خواهیم انقلابمان را صادر کنیم. صدور انقلاب به لشکرکشی نیست بلکه می خواهیم حرفمان را به دنیا برسانیم که یکی از آن مراکز، وزارت امور خارجه است که باید مسائل ایران و اسلام و گرفتاری هایی که ایران از شرق و غرب داشته است، به دنیا برساند و به دنیا بگوید که می خواهیم این گونه عمل کنیم و روابط حسنه داشته باشیم، و الا آنهایی که می خواهند ما را به تباهی بکشند، ما اصلاً میل نداریم با آنها روابط داشته باشیم، مگر اصلاح بشوند.(678)

قطع رابطه با دولتها بر خلاف عقل و بر خلاف شرع است و ما باید با همه روابط داشته باشیم

و الان از قراری که من شنیدم شیطنت دیگری می کنند و آن این که ما چرا با دولت ها رابطه داشته باشیم؟ ما می رویم به سراغ ملت ها و با دولت ها هیچ کاری نداریم! که این هم نقشه ای است که اخیراً تعقیب می شود. ابرقدرت ها و امریکا خیال می کردند که ایران به واسطه انقلابی که کرده است و می خواهد استقلال و آزادی را که یک مسأله تازه و برخلاف رویه همه حکومت هاست به دست بیاورد، به ناچار منزوی خواهد شد، وقتی که منزوی شد زندگی نمی تواند بکند، که دیدند نشد و ایران روابطش با خارجی ها زیادتر گردید. حالا به این مطلب افتادند که ما چکار داریم به دولت ها، اینها همه ظالم و کذا هستند و ما باید با ملت ها روابط داشته باشیم. که این هم نقشه تازه و مسأله بسیار خطرناک و شیطنت دقیقی است. ما باید همان گونه که در زمان صدر اسلام، پیامبر سفیر به این طرف و آن طرف می فرستاد که روابط درست کند، عمل کنیم و نمی توانیم بنشینیم و بگوییم که با دولت ها چکار داریم. این برخلاف عقل و برخلاف شرع است و ما باید همه با همه رابطه داشته باشیم، منتها چند تا استثناء می شود که الان هم با آن رابطه نداریم. اما این - معنایش - که با هیچ دولتی نباید رابطه داشته باشیم، هیچ عقل و هیچ انسانی آن را نمی پذیرد، چون معنایش شکست خوردن و فنا و مدفون شدن است تا آخر و ما باید با ملت ها و دولت ها رابطه پیدا کنیم، آنها را که می توانیم ارشاد کنیم - با همین روابط ارشاد کنیم - و از آنهایی که نمی توانیم ارشاد کنیم، سیلی نخوریم. بنابراین، من به شما سفارش می کنم که در هر جا و در هر کشوری که هستید رابطه تان را محکم کنید و رفت و آمد داشته باشید. چون وقتی که رئیس جمهور به چند مملکت می رود و نخست وزیر و آقای دکتر ولایتی هم می روند - و حق ایشان است - می فهمند که ایران با دنیا رابطه دارد.(679)