فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

امیدوارم بتوانید چهره اسلام را آنگونه که هست نشان دهید

امیدوارم شما بتوانید چهره اسلام را آنگونه که هست نشان دهید. امروز دولت ها می خواهند ایران را به صورت زننده ای به دنیا معرفی کنند. رسانه های گروهی و سازمان های آنچنانی وقتی پیروزی ایران و اسلام را می بینند و یا وقتی می فهمند که عراق آنهمه ظلم به ما کرده است، به دروغ مسأله نقض حقوق بشر در ایران را عنوان می کنند و ادعا می کنند که بهایی ها در ایران هیچ آزادی ندارند و آنها به خاطر بهائی گری زندانند. حتی می گویند زنان آبستن را در خیابان ها می کشند. آنها هر چه می خواهند بگویند، ولی شما بدانید مردم محروم دنیا یعنی آنهائی که وابسته به دولت ها نیستند با ما هستند و بالاخره اسلام راه خودش را باز نموده و چهره اش را به همه نشان می دهد. ما هم باید هر کداممان به اندازه قدرتمان سعی کنیم تا در راه تحقق اسلام قدم برداریم. امیدوارم همه خصوصاً وزارت ارشاد بیشتر از دیگران زحمت بکشند تا همه را ارشاد نمایند. انشاءالله موفق شوید تا به این کشوری که از حیث فرهنگی هم عقب افتاده بود و هیچ کس در سابق برای اصلاح و ارشاد کاری انجام نمی داد، خدمت کنید.(676)

باید وضع شما جوری باشد که هر کس وارد اینجا می شود یک محیط اسلامی ببیند

من امیدوارم که خداوند همه آقایان را موفق به خدمت کند. خداوند به ما منت گذاشته است که سفرا و دولت ما همه از اشخاصی هستند که درد جامعه را می فهمند، زیرا بسیاری از آنها روحانی هستند که با مردم رابطه داشته اند و می دانند مردم چه وضعی داشته اند و درد آنها را ادراک می کنند. ولی سابق وضع این طور بود که افراد حکومت هیچ ارتباطی با مردم نداشتند و نمی فهمیدند که بر مردم چه می گذرد، ولی اکنون خدا خواسته است که حکومت مستضعفین تشکیل بشود که بحمدالله تاکنون عملکرد او خوب بوده است و امیدوارم از این به بعد بهتر باشد. اما راجع به آقایان سفرا، آن طوری که آقای وزیر امور خارجه گفته اند، وضع سفارتخانه های ما در خارج خوب است و ما میل داریم خوبتر بشود. سفارتخانه در هر کشوری متعلق به آن کشوری است که سفیر آن به آن جا می رود یعنی یک قطعه ای است از یک کشور دیگر. وقتی مردم به سفارتخانه های ما می آیند، باید وضع ایران را ببینند، نه وضع آمریکا و فرانسه و سایر کشورها را. آقایان! تحت تاثیر هیچ چیزی واقع نشوید که در سابق چه بوده است که الان آن طور نیست. ما اگر بخواهیم خودمان باشیم، باید همه چیزمان از خودمان باشد و در آداب و رسوم، خودمان را از غرب جدا کنیم. ما از غرب خیلی بدی ها دیده ایم و چیزی که بشود گفت که خوبی آنها بوده است، از حکومت های غربی نبوده بلکه از اهل صنعت بوده است که البته بسیاری از آنها برای حکومت ها کار می کنند. بنابراین، باید وضع شما جوری باشد که هرکس وارد به آن جا می شود یک محیط اسلامی ببیند، چه از حیث پرسنل و چه از جهت زندگی.(677)

یکی از مراکز صدور انقلاب وزارت خارجه است

مسأله دیگر هم این است که ما نمی خواهیم در یک کشوری زندگی کنیم که از دنیا منعزل باشد، ایران امروز نمی تواند این طور باشد، بلکه کشورهای دیگر هم نمی تواند این طور باشد که در یک جا بنشینند و مرزهایشان را ببندند، این غیر معقول است. امروز دنیا مانند یک عائله و یک شهر است، و یک شهر دارای محله های مختلفی است که با هم ارتباط دارد. وقتی دنیا وضعش این طور است ما نباید منعزل باشیم. ما باید با کشورهایی که با ما هستند و ما را اذیت نمی کنند، روابط داشته باشیم و آقایان در فکر این باشند و روابط را تحکیم کنند. البته ما با آنها که بخواهند به ما تعدی کنند، نمی توانیم بسازیم و از اول هم اعلام کردیم، مگر آنها خودشان را اصلاح کنند. این معنا که گاهی اهل غرض یا جهال این حرف را می زنند که ما نباید روابط داشته باشیم، از باب این است که یا نمی فهمند یا غرض دارند، زیرا تا انسان جاهل یا مخالف یا اصل نظام نباشد، نمی تواند بگوید یک نظام باید از دنیا منعزل باشد. بنابراین اگر زمزمه ای می شود آنها را نباید به حساب آورد زیرا آنها غرض سیاسی دارند، و الا آدم عاقلی که توجه به این مسائل دارد می داند آدم وضعش چه جور است. و اسلام یک نظام اجتماعی و حکومتی است و می خواهد با همه عالم روابط داشته باشد. در زمان صدر اسلام که خود رسول الله سفیر می فرستادند به اطراف، این حرف را نمی زدند. در هر صورت ما باید روابط داشته باشیم، آنها که غرض ندارند، ما هم با آنها غرض نداریم، کم کم باید روابط حسنه بشود. من امیدوارم این عمل را انجام دهید و دولت هم موفق باشد، منتها نباید تحت سلطه خارجی باشیم، نباید آنها دخالت در امور ما بکنند و نباید به ما خط بدهند. بنابراین، اشخاصی که گاهی مطالبی گفته اند و متوجه به مطالب هستند، می خواهند جمهوری اسلامی را به هم بزنند و ما از اول گفتیم می خواهیم انقلابمان را صادر کنیم. صدور انقلاب به لشکرکشی نیست بلکه می خواهیم حرفمان را به دنیا برسانیم که یکی از آن مراکز، وزارت امور خارجه است که باید مسائل ایران و اسلام و گرفتاری هایی که ایران از شرق و غرب داشته است، به دنیا برساند و به دنیا بگوید که می خواهیم این گونه عمل کنیم و روابط حسنه داشته باشیم، و الا آنهایی که می خواهند ما را به تباهی بکشند، ما اصلاً میل نداریم با آنها روابط داشته باشیم، مگر اصلاح بشوند.(678)