فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

با محبت می شود منحرفها را مستقیم کرد

با اسم خدا حرکت کنید و با اسم خدا هدایت کنید. و با اسم خدا ترویج کنید و با اسم خدا انحرافات را مستقیم کنید. اگر دیدید آنجا می خواهد نفس اماره بگوید که حالا این آقا که اینجا مدتی بوده است و عنوانی دارد و بخواهید عنوانش را یک وقت خدای نخواسته از دستش بگیرید، بدانید که این الهی نیست، این شیطانی است. بخواهید مقابل یک اهل علمی که آنجا هست بایستید و بشکنید خدای نخواسته حیثیت او را، بدانید که انسانی نیست و این الهی نیست شیطانی است. با همه محبت کنید، با محبت می شود منحرف ها را مستقیم کرد، بهتر از اینکه با شدت وحدت، گاهی نمی شود و الا غالباً می شود. پیغمبر اکرم نبی رحمت است که برای رحمت آمده است آنجائی هم که آن منحرف های غیر قابل اصلاح را امر به قتل می کرد، مثل یک غده سرطانی که در یک بدن باشد، برای اصلاح بدن آن غده را باید بیرون آورد، چاره نیست، این غده های سرطانی گاهی یک جامعه را فاسد می کنند، این هم رحمت بر جامعه است. اینهائی که اسلام را اصلاً نمی دانند چیست، نمی فهمند اصلاً اسلام چه است، خیال می کنند این غربی ها، اینهائی که دنبال غرب هستند، که احکام اسلام خشونت دارد. اینها اصلاً نمی دانند که این احکام چه چیز هست، برای چه هست. این مثل این است که به یک طبیبی که کارد را برداشته و شکم را پاره می کند و غده سرطانی را بیرون می آورد بگویند این خشونت دارد می کند. این رحمت است یا خشونت؟ آن طبیبی که می برد دست را برای اینکه دست فاسد می کند انسان را، کارد را در آورده می برد دست را، این طبیب با خشونت دارد رفتار می کند و باید فریاد بر آورد که این طبیب خشن است یا این طبیب، طبیب رحمت است، با رحمت دارد رفتار می کند، یک انسان را برای یک عضو نجات می دهد.(658)

در مسائل ملایمت و جهت رحمت بیشتر از خشونت تأثیر می کند

من راجع به کل مجلس مکرر عرض کرده و حالا هم عرض می کنم که مجلس ما باید با مجلس های سابق فرق داشته باشد، البته فرق هم دارد، اما هر امری کم کم به انحراف کشیده می شود و چنین نیست که یکدفعه انحراف واقع شود. در خود انسان نیز چنین است که شیطان و نفس اماره به تدریج از عمل به مکروهات و بعد از آن به صغائر و از آنجا به بالاتر انسان را منحرف می کنند. در مجلس سابق دوره اولش بهتر بود، لکن در هر سال چیزی به آن اضافه و یا از آن کم شد تا رسید به آنجا که مجالس اخیر را دیدیم شما از اول اگر جلوی فساد را نگیرید معلوم نیست که به وضع سابق منتهی نشود. البته باید عاقلانه باشد که مسأله حادی پیش نیاید.
در مسائل ملایمت و جهت رحمت بیشتر از جهت خشونت تاثیر می کند. من در زمان اختناق رضاخانی وقتی در مدرسه فیضیه صبحت می کردم، آنگاه که از جهنم و عذاب الهی بحث می کردم همه خشکشان می زد، ولی وقتی از رحمت حرف می زدم می دیدم که دل ها نرم می شود و اشکها سرازیر می گردد و این تاثیر رحمت است. با ملایمت انسان بهتر می تواند مسائل را حل کند تا شدت.
و مجلس باب مباحثه است. و باید مثل مباحثه طلبه ها باشد که با هم دوست هستند و با یکدیگر بحث و گفتگو می کنند ولی معلوم است که مباحثه هست.(659)

فصل چهارم : رسالت سفرا و سفارتخانه ها