فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

سکوت در مقابل جرم دیگران، جرم است

بشناسید صالح و فاسد را، بشناسید مفسد و مصلح را، بشناسید، توجه داشته باشید کی دارد خلاف می کند به اسم اسلام، کی دارد خرابکاری می کند به اسم اسلام، اگر عمامه سرش است بزنیدش کنار، خود معممین بزنندش کنار، اگر توی پاسدارهاست، پاسدارهای مسلم، اسلامی که همه زحمت را به عهده دارند بزنندشان کنار، اگر در ارتش است ارتشی ها بزنندشان کنار، ژاندارمری است آنها بزنند، توی بازار است بازاری ها بزنندشان کنار، توی کارخانه هاست آنها بزنندشان کنار. اینها در هر جایی می خواهند یک نفوذی بکنند و یک فسادی بکنند به اسم اسلام و این خطر است برای نهضت شما، با اسم اسلام می خواهند این اسلام را در بین مردم خود مملکت مشوه نمایش بدهند، بد صورتش را نمایش بدهند و این یک جرم بزرگی است که آنها مرتکب می شوند و ما هم اگر ساکت باشیم جرم است برای ما، باید بگوئیم، باید شماها هم عمل کنید، کسانی که با اسم اسلام می آیند و می خواهند خرابکاری بکنند و مثلاً یک کارهای زشتی بکنند و خلاف اسلام بکنند، بدانید اینها اسلامی نیستند اینها ضد اسلام هستند، ضد انقلاب هستند. من در میان شما باشم و یا نباشم به همه شما وصیت و سفارش می کنم که نگذارید انقلاب به دست نااهلان و نامحرمان بیفتد، نگذارید پیش کسوتان شهادت و خون در پیچ و خم زندگی روزمره خود به فراموشی سپرده شوند.(654)

درصدد این باشید که منحرفین را اصلاح کنید نه راضی کنید

باید نشریات شما در مقابل اینها به صورتی باشد که وقتی دست مردم می رسد بگویند تعلیمی است و مدرسه ای است برای تعلیم و کسانی که الهی هستند راضی باشند. شما درصدد این نباشید که منحرفین را راضی کنید، درصدد این باشید که منحرفین را اصلاح کنید. اگر منحرفین را بخواهید راضی کنید شما را به انحراف می کشند، اما اگر بخواهید منحرفین را اصلاح کنید هر روز قلم شما قلم اصلاحی است.(655)

انحرافات را با نور هدایت خدا اصلاح کنید

شما حالا آقایان از قراری که گفتند بنا دارید که تشریف ببرید در قراء و قصبات و شهرها برای ترویج، برای هدایت، توجه داشته باشید اگر قدمی بر خلاف موازین، بر خلاف رضای خدا بردارید یک جرمی است که به این زودی نمی توانید جبران کنید. شمائی که به اسم هدایت بین مردم می روید غیر عامه مردم است وضعتان، غیر وضع عامه مردم است. شمائی که برای هدایت می روید شما رسول از طرف اسلام هستید، رسول رسول خدا هستید. باید بفهمید که در این رسالت چه باید بکنید، این کارهائی که بنا دارید بکنید آیا به اسم رب است؟ آیا از اول که شروع می کنید به اینکه هدایت کنید مردم را، اسلام را معرفی کنید بر مردم، ولو همین قدر که می دانید، آیا این به اسم رب است ؟ از اسم خدا شروع می شود یا خدای نخواسته نفسانیت آدم در آن دخالت دارد. «اعدا عدوک» همین نفسی است که در انسان است، این از همه دشمن ها برای انسان دشمن تر است. همه دشمن های عالم آنقدری که از آنها می آید این است که انسان را بکشند زجرش بدهند اما آن که بین جنبیک، آن نفس اماره انسان، آن غیر این است که انسان را بکشد، انسانیت را می کشد. همه عالم جمع بشوند که انسانیت شما را بکشند تا آن چیزی که در خود شما هست، آن نباشد و تغییر نکند، کسی نمی تواند «اعدو عدوک» همین نفسی است که بین جنبیک. ببینید که حالا که تشریف می برید و می خواهید مردم را هدایت کنید، به اسم رب هدایت می کنید یا به اسم نفس که همان به اسم شیطان است؟ ببینید با آقایانی که در محل هستند، شما چه جور رفتار می کنید؟ ما فرض می کنیم که شما در محل که رفتید بعضی از اشخاص منحرف هستند، پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) برای همین ها غصه می خورد، برای همین مردم منحرف غصه می خورد « فلعلک باخع نفسک(656)» اینکه مومن نشدند، همچون غصه ای که مثل اینکه می خواهی خودت را بکشی. ما فرض می کنیم که شما وقتی که رفتید یک انحرافات دیدید، انحرافات را با انحراف اصلاح خیال نکیند بکنید. انحراف نمی تواند انحراف را مستقیم کند. انحرافات را با نور هدایت خدا و باسم ربک مستقیم کنید.(657)