فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

اصل امر به معروف و نهی از منکر جهت اصلاح جامعه است

کوشش کنید که احکام اسلام را، هم عمل کنید و هم وادار کنید که دیگران عمل کنند. همانطوری که هر شخص و هر فردی موظف است که خودش را اصلاح کند، موظف است که دیگران راهم اصلاح کند. اصل امر به معروف و نهی از منکر برای همین است که جامعه را اصلاح کند. اصل امر به معروف و نهی از منکر برای همین است که جامعه اصلاح شود. جامعه ما در زمان این طاغوت رو به فساد رفته بود، رو به تباهی رفته بود و مهم این بود که جوان های ما را، چه جوان های مرد و چه جوان های زن، اینها را رو به تباهی کشیدند و در این پنجاه سال، تمام تبهکاری بود. الان که بحمدالله آن رژیم هم، رژیم منحط از بین رفت و انشاءالله دیگر مثل آنها برگشت ندارند. امیدواریم که همه چیزمان را اسلامی کنیم و تربیت - تربیت - تربیت های اسلامی باشد و تربیت های انسانی باشد، حرکات و سکنات منطبق بر قواعد اسلامی باشد. اگر بخواهید مملکت خودتان، کشور خودتان مستقل باشد، اگر بخواهید از زیر قید گرفتاری های اجانب بیرون بیائید، باید متشبث به اسلام بشوید. اسلام بود و این صداهای «الله اکبر» که شما را به پیروزی رساند. من امیدوارم که باز این صداها محفوظ باشد و این علاقه هائی که به اسلام هست محفوظ بماند و به آن حدی که باید برسیم، برسیم و مملکت ما سعادتمند باشد.(645)

به هر مقدار که می توانید باید اصلاح کنید

ملت خودش کار بکند، هم خودش عملی را که می خواهد انجام بدهد خوب انجام دهد وهم به رفیقش بگوید خوب انجام دهد، هم به جامعه کلکم راع و کلکم مسؤول همین است. همه مسؤولیم در مقابل ملت و مسؤولیم در مقابل خودمان. خودم را اصلاح کنم دیگران را هم اصلاح کنم، به هر مقداری که می توانید، باز ننشینید به اینکه من اهل منبر نیستم نمی توانم یک جامعه ای را دعوت کنم، من اهل خطابه نیستم نخیر، شما همان مقداری که می توانید خودت عمل بکن، به رفیقت هم به همان زبانی که داری بگو که خوب عمل کن، او هم خودش عمل کند به رفیقش بگوید.(646)

همه مسؤول اعمال دیگران هم هستند

برای ساختن یک کشوری که خرابه بود، همت لازم دارد و مهم این است که افراد هر یک خودشان را مسؤول بدانند، هم مسؤول خودشان بدانند، هم مسؤول کارهای دیگران، مسؤول خودشان که کاری که به آنها محول می شود. مثل مثلاً شماها که در شهرداری اهواز هستید، هر کاری که محول به هر فردی است، منتظر این نشود که یک کس دیگری کاری بکند، این باید کار خودش را خوب انجام بدهد و اگر چنانچه دید آن برادرش، آن رفیقش کارش را خوب انجام نمی دهد، مسؤول او هم هست باید او را هدایت کنند «کلکم راع»، همه باید مراعات بکنید و همه تان هم مسؤولید، همه ما مسؤولیم، یک مملکتی را باید خود شما اداره کنید، باید خود ملت اداره کنند.(647)