فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

همه ملت مسؤولند در حفظ اسلام که امانت الهی است

مطلب دیگری که باز دنباله همین مسائل است، این است که روحانیون در هر جا که هستند، چه ائمه جمعه و چه ائمه جماعات و چه کسان دیگری که مشغول شغل روحانی هستند، اسلام امروز به ملت ما و به شما که شاخص هستید و اولی هستید سپرده شده است، ما امروز همه پاسدار اسلام هستیم، تمام ملت از دولتی ها گرفته و قوای نظمی و انتظامی گرفته و نظامی و انتظامی گرفته و تا همه قوای مسلحه، همه بازارها، همه اداره جات، تمام ملت بی استثنا مسؤول هستیم در مقابل خدای تبارک و تعالی برای این امانت. این اسلام که امانت است و دست ماست، اگر ما به این امانت خدای نخواسته خیانت بکنیم، این یک گناهی است که معلوم نیست که آمرزیده بشود، فرق دارد با گناه های دیگری حتی با کبائر گناه های دیگر، برای اینکه بسیاری از گناه ها هست که به خود انسان بر می گردد، به جامعه بر نمی گردد، لکن خیانت به این امانت، خیانت به اسلام و خیانت به ملت های مسلم است. باید توجه کنید که اگر اشخاصی در تمام این ارگان هائی که الان بعد از انقلاب بوجود آمده، چه آنهائی که خودرو پیدا شده اند و خود ملت آنها را ایجاد کرده اند و چه آنهائی که مثلاً مقامات ایجاد کرده اند، باید توجه به این معنا بکنید که اگر چنانچه اینها یک قدم بردارند برخلاف اسلام، بر خلاف مصالح مسلمین، مسؤول هستند، مسؤولیتی که بالاتر از آن مسؤولیتی است که انسان نسبت به کارهای خودش دارد، شخصی خودش دارد.(640)

در جمهوری اسلامی همه افراد باید آمر به معروف و ناهی از منکر باشند

امروز بحمدالله همه ملت ما الا بعضی مفسدینی که تابع ابرقدرت ها هستند، این کشور را از خودشان می دانند و دولت را از خودشان می دانند و همه قوای مسلح را از خودشان می دانند و همه کسانی که در راس کارها هستند از خودشان می دانند از این جهت آن فشارهائی که بر این مملکت وارد دارد می شود تحمل می کنند و باید صبر کرد، سفارش به صبر کرد. برای احقاق حق صبر لازم است. اگر ما اسلام را می خواهیم و اگر قرآن کریم را می خواهیم که در این مملکت و انشاءالله در ممالک دیگر پیاده بشود و می خواهیم که یک حکومت اسلامی داشته باشیم، باید همه توصیه به حق بکنیم و سفارش به حق بکنیم و در همه اطراف کشور، آنهائی که در کمیته ها هستند، آنهائی که در بسیج هستند، آنهائی که در دادگاه ها هستند و سپاه پاسداران شهربانی ها و همه با هم سفارش به حق بکنند و اگر اعوجاجی خدای نخواسته در یکی پیدا بشود یا نفوذی کرده باشد بعضی افراد منحرف و چپ نمای نوکر راست، باید سفارش کنند و نگذارند بر خلاف حق کسی عمل کند. وقتی یک کشوری ادعا می کند که جمهوری اسلامی است و می خواهد جمهوری اسلامی را متحقق کند، این کشور باید همه افرادش آمر به معروف و ناهی از منکر باشند، اعوجاجها را خودشان رفع بکنند. اگر در یک کمیته ای خلاف واقع می شود، خود افراد کمیته و خود مردم آن اعوجاج را سفارش بکنند که رفع بشود. سفارش به حق و صبر، و سفارش به صبر. در مشکلات صبر بکنند و سفارش به صبر بکنند و در همه قشرهای متصدی کار سفارش به حق بکنند کار سفارش به حق بکنند کار سفارش به حق بکنند. نگذارند که بعضی افراد در هر ارگانی که هستند، در هر جائی که هستند، خود ملت نگذارند که بعضی افرادی که نفوذ کرده است در همه ارگان ها، اینها خلافی بکنند خلاف شرعی بکنند، خلاف عرفی بکنند و آنها را امر به معروف کنند و از منکرات نهی کنند تا به سفارش حق تعالی که فرموده است که همه مردم در خسرانند مگر مومنین که عمل صالح می کنند و سفارش به حق می کنند و سفارش به صبر. ما همه امروز وظیفه داریم، امر به معروف و نهی منکر بر همه مسلمین واجب است، جلوگیری از منکرات بر همه مسلمین واجب است، سفارش به حق که امر به معروف است و نهی از منکر است بر همه مسلمین واجب است.(641)

همه موظفیم در مسائل اجرائی امر به معروف کنیم

شما و ما موظفیم که هم در تمام اموری که مربوط به دستگاه های اجرائی است امر به معروف کنیم و اگر اشخاصی پیدا می شوند که خلاف می کنند معرفی کنیم به مقاماتی که برای جلوگیری مهیا هستند و مشکلات را هم تحمل کنیم. مشکلاتی که امروز برای ایران هست و برای مملکت جنگ زده هست، این مشکلات باید صبر بشود تا اینکه رفع بشود. شما که امروز کشور را از خودتان می دانید و دولت را از خودتان می دانید و رئیس جمهور را از خودتان می دانید و ارتش را از خودتان می دانید و همه مصالح کشور را مصلحت خودتان می دانید و هر فسادی که در کشور واقع بشود نقص برای خودتان می دانید، موظف هستید و موظف هستیم که هر چیزی که برخلاف حق است سفارش کنیم که انجام نگیرد و حق در ایران انجام بگیرد و مشکلاتی که در اثر جنگ و در اثر انقلاب و در اثر مخالفت با ابرقدرت ها برای مملکت ما پیش آمده است، خودشان صبر کنند و دوستان خودشان را به صبر سفارش کنند و انشاءالله امیدوارم که این صبر شما هم مورد رحمت الهی واقع بشود و هم فرج برای کشور ما و برای ملت ما حاصل بشود.(642)