فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

اگر تا آخر عمرمان به مردم خدمت کنیم نمی توانیم از عهده خدمت آنها برآئیم

اگر اینها نبودند، ما یا در تبعید بودیم یا در حبس بودیم یا در انزوا. اینها بودند که همه ما را از این مسائل نجات دادند و همه ما را آوردند و نشاندند به جائی، به خیال خودمان جائی است این باید ملتفت باشید که آقا شما همان آدمی هستید که توی حبس بودید و شما همان آدمی هستی که در تبعید بودی و شما همان آدمی هستی که در انزوا بودی این مردمند که آمدند ما را آوردند بیرون. از همه اینها و ما اگر تا آخر عمرمان به اینها خدمت کنیم، نمی توانیم از عهده خدمت اینها برآئیم. خداوند به ما توفیق بدهد که ما یک خدمتگزاری برای اینها باشیم و به این نعمت موفق بشویم. شما امروز هم که ملاحظه می کنید اینهایی که در جبهه ها الان دارند جانفشانی می کنند، اینها از کدام طبقه هستند. شما اگر پیدا کردید در تمام اینها یک نفری که مال آن اشخاصی باشد که دارای سرمایه های بزرگ هستند، آن اشخاصی باشد که در سابق دارای قدرت هائی بودند، اگر یک نفر از آنها پیدا کردید، این محتاج به این است که از ما مژدگانی بگیرید، ولی می دانم که پیدا نمی کنید از همین جمعیت اند، الان هم اینهائی که جانشان را دستشان گرفتند و شما را حفاظت می کنند و آنهایی که در بین شهرها و در بین روستاها حفظ می کنند شما و مردم را همین طبقه هستند. این طبقه اند که به ما الان منت دارند و از اول منت داشتند، همین ها بودند که هیچ توقعی هم ندارند، هیچ وقت هم نمی آیند توقع کنند. شما باید توجه به این معنا بکنید که ما را اینها آورده اند و وکیل کرده اند، آورده اند و وزیر کرده اند، رئیس جمهور کرده اند، اینها ولی نعمت ما هستند و ما باید ولی نعمت خودمان را از آن قدردانی کنیم و خدمت کنیم به او و همین ها هستند که الان هم حفظ این کشور را می کنند و حفظ نظام این کشور را می کنند. شما آقایان نمی توانید که بروید توی کوچه ها و عرض بکنم که خیابانها و آنجا را اداره کنید، شما یک شأن دیگری دارید، یک شغل دیگری در خدمت دارید، آنها هم یک شغل دیگری دارند، اما شغل آنها آنطور است که شما را هم حفظ می کنند و من امیدوارم که این روحیه در این ملت باقی باشد و با این روحیه که سربازهای ما دارند و پاسدارهای ما دارند و آنهائی که حفاظت این کشور را می کنند، این روحیه را دارند که روحیه بسیار ارزشمندی است و شهادت طلبی است و خود را به حلقوم مرگ انداختن برای نجات اسلام و نجات کشور. خداوند این روحیه را به همه عنایت کند و مادامی که این روحیه هست و آن مسأله ای که قبلاً عرض کردم هست، مطمئن باشید که این کشور بیمه است و هرگز نخواهد آسیب دید. خداوند انشاءالله به همه شما، به همه ما توفیق خدمت به خلق و عبادت خدا که خدمت به خلق هم از بزرگترین عبادت های الهی است عنایت فرماید و شر کسانی که می خواهند این کشور را و مسلمین را باز برگردانند به حال انزوا یا به حال تحت سلطه بودن، آنها را هم یا اصلاح و یا اعدام فرماید.(639)

همه ملت مسؤولند در حفظ اسلام که امانت الهی است

مطلب دیگری که باز دنباله همین مسائل است، این است که روحانیون در هر جا که هستند، چه ائمه جمعه و چه ائمه جماعات و چه کسان دیگری که مشغول شغل روحانی هستند، اسلام امروز به ملت ما و به شما که شاخص هستید و اولی هستید سپرده شده است، ما امروز همه پاسدار اسلام هستیم، تمام ملت از دولتی ها گرفته و قوای نظمی و انتظامی گرفته و نظامی و انتظامی گرفته و تا همه قوای مسلحه، همه بازارها، همه اداره جات، تمام ملت بی استثنا مسؤول هستیم در مقابل خدای تبارک و تعالی برای این امانت. این اسلام که امانت است و دست ماست، اگر ما به این امانت خدای نخواسته خیانت بکنیم، این یک گناهی است که معلوم نیست که آمرزیده بشود، فرق دارد با گناه های دیگری حتی با کبائر گناه های دیگر، برای اینکه بسیاری از گناه ها هست که به خود انسان بر می گردد، به جامعه بر نمی گردد، لکن خیانت به این امانت، خیانت به اسلام و خیانت به ملت های مسلم است. باید توجه کنید که اگر اشخاصی در تمام این ارگان هائی که الان بعد از انقلاب بوجود آمده، چه آنهائی که خودرو پیدا شده اند و خود ملت آنها را ایجاد کرده اند و چه آنهائی که مثلاً مقامات ایجاد کرده اند، باید توجه به این معنا بکنید که اگر چنانچه اینها یک قدم بردارند برخلاف اسلام، بر خلاف مصالح مسلمین، مسؤول هستند، مسؤولیتی که بالاتر از آن مسؤولیتی است که انسان نسبت به کارهای خودش دارد، شخصی خودش دارد.(640)

در جمهوری اسلامی همه افراد باید آمر به معروف و ناهی از منکر باشند

امروز بحمدالله همه ملت ما الا بعضی مفسدینی که تابع ابرقدرت ها هستند، این کشور را از خودشان می دانند و دولت را از خودشان می دانند و همه قوای مسلح را از خودشان می دانند و همه کسانی که در راس کارها هستند از خودشان می دانند از این جهت آن فشارهائی که بر این مملکت وارد دارد می شود تحمل می کنند و باید صبر کرد، سفارش به صبر کرد. برای احقاق حق صبر لازم است. اگر ما اسلام را می خواهیم و اگر قرآن کریم را می خواهیم که در این مملکت و انشاءالله در ممالک دیگر پیاده بشود و می خواهیم که یک حکومت اسلامی داشته باشیم، باید همه توصیه به حق بکنیم و سفارش به حق بکنیم و در همه اطراف کشور، آنهائی که در کمیته ها هستند، آنهائی که در بسیج هستند، آنهائی که در دادگاه ها هستند و سپاه پاسداران شهربانی ها و همه با هم سفارش به حق بکنند و اگر اعوجاجی خدای نخواسته در یکی پیدا بشود یا نفوذی کرده باشد بعضی افراد منحرف و چپ نمای نوکر راست، باید سفارش کنند و نگذارند بر خلاف حق کسی عمل کند. وقتی یک کشوری ادعا می کند که جمهوری اسلامی است و می خواهد جمهوری اسلامی را متحقق کند، این کشور باید همه افرادش آمر به معروف و ناهی از منکر باشند، اعوجاجها را خودشان رفع بکنند. اگر در یک کمیته ای خلاف واقع می شود، خود افراد کمیته و خود مردم آن اعوجاج را سفارش بکنند که رفع بشود. سفارش به حق و صبر، و سفارش به صبر. در مشکلات صبر بکنند و سفارش به صبر بکنند و در همه قشرهای متصدی کار سفارش به حق بکنند کار سفارش به حق بکنند کار سفارش به حق بکنند. نگذارند که بعضی افراد در هر ارگانی که هستند، در هر جائی که هستند، خود ملت نگذارند که بعضی افرادی که نفوذ کرده است در همه ارگان ها، اینها خلافی بکنند خلاف شرعی بکنند، خلاف عرفی بکنند و آنها را امر به معروف کنند و از منکرات نهی کنند تا به سفارش حق تعالی که فرموده است که همه مردم در خسرانند مگر مومنین که عمل صالح می کنند و سفارش به حق می کنند و سفارش به صبر. ما همه امروز وظیفه داریم، امر به معروف و نهی منکر بر همه مسلمین واجب است، جلوگیری از منکرات بر همه مسلمین واجب است، سفارش به حق که امر به معروف است و نهی از منکر است بر همه مسلمین واجب است.(641)