فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

تضعیف دولت، تضعیف اسلام است

آقا بیدار باشید دولت بیدار باش ملت بیدار باش کم کم شما را دوباره نکشانند به آنجا. از الان، از الان باید این مسائل حل بشود، البته تدریج هم می خواهد، تدریج دارد اما شروع می کنیم، ما شروع می کنیم، البته مهلت هم می دهیم به دولت، باید مهلت بدهیم. به این حرف هایی که زده می شود در اطراف که «چه شد؟ چه کردید؟ چه خواهد شد» به اینها گوش ندهید، اینها می خواهند تضعیف کنند دولت ما را تضعیف دولت ما. تضعیف اسلام است. دولت، دولت اسلام است تضعیف ارتش ما تضعیف اسلام است. تضعیف نکنید. البته تصفیه می شود تمام ادارات، تصفیه می شود، تمام وزارتخانه ها تصفیه می شود، دزدها بیرون می روند، خیانتکارها بیرون می روند لکن همه خیانتکار نیستند، امنا باقی می مانند، عزیزند.(629)

اسلام در رابطه بین دولت و ملت، ضوابط و حدودی معین کرده است

اسلام در رابطه بین دولت و زمامدار و ملت ضوابطی و حدودی معین کرده است و برای هریک بر دیگری حقوقی تعیین نموده است که در صورت رعایت آن هرگز چنین رابطه مسلط و زیر سلطه بوجود نمی آید. اساساً حکومت کردن و زمامداری در اسلام یک تکلیف و وظیفه الهی است که یک فرد در مقام حکومت و زمامداری، گذشته از وظایفی که بر همه مسلمین واجب است، یک سلسله تکالیف سنگین دیگری نیز بر عهده اوست که باید انجام دهد. حکومت و زمامداری در دست فرد یا افراد، وسیله فخر و بزرگی بر دیگران نیست که از این مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتی را پایمال کند هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده دهد و در غیر اینصورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خودبخود از مقام زمامداری معزول است و ضوابط دیگری وجود دارد که این مشکل را حل می کند.(630)

قیام، بر خلاف حکومت اسلامی قیام بر خلاف حق است

قیام بر خلاف حکومت اسلامی، قیام بر خلاف حق است و مجازات دارد اما مخالفت با این رژیم و یا هر رژیمی، مخالفتش معصیت الهی است، لکن مجازات به آن معنا که یک جزاء عرفی هم داشته باشد ندارد، به خلاف قیام بر ضد حکومت، قیام بر ضد حکومت جزاء عرفی دارد در شرع ما و خیلی هم سخت است آن جزا. از این جهت ما سفارش می کنیم به حکومتها به حکومت های جائر، به استاندارهای همه جا، به ژاندارمری های همه جا، به ارتش، هر جا که هست، به اجزاء ادارات، به نخست وزیری ها، به کذا، به همه اینها ما اعلام می کنیم که آقای مهندس بازرگان حکومت شرعیه دارد از قبل من، و بر همه واجب است که اطاعتش را بکنند و شما آقایان هم که از اهل علم و از علما هستید، مردم را ارشاد کنید و اگر بناست که به جاهای دیگر هم بروید، بروید به همه جا و مردم را ارشاد کنید و به آنها بفهمانید که مسأله مسأله حکومت عدل است. مسأله، مسأله حکومت اسلامی است.(631)