فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

پشتیبانی مسؤولین جمهوری اسلامی، پشتیبانی اسلام است

پشتیبان مجلس، پشتیبان قوه قضائی، پشتیبان دولت یعنی پشتیبان اسلام، اینها برای اسلام دارند خدمت می کنند در زمان حضرت امیر سلام الله علیه هم انحرافات بوده است. انحرافات جزئی بوده است زمان خود پیغمبر اکرم هم انحرافات بوده است، شما اگر قرآن را توجه بکنید می بینید که چقدر از همان مردم شکایت شده است. اختلافات، یعنی انحرافات یک چیزی نیست که مال حالا باشد لکن مقایسه باید کرد بین انحرافات قبل از این جمهوری اسلامی و انحرافات حالا. می گویند خوب است که به اسم اسلام نباشد. به اسم اسلام نباشد که وقتی اسلام نباشد با یک اردنگی همه را بیرون می کنند. چرا به اسم اسلام نباشد؟ مگر اسلام جز این می خواهد که قوه قضایی اش خوب باشد، قوانین اسلامی اش هم عمل بشود اینها دارند زحمت می کشند برای این. حالا یک جایی هم خلاف واقع می شود کجاست که، زمان پیغمبر مگر واقع نمی شد؟ زمان حضرت امیر واقع نمی شد؟ مگر مردم با حضرت امام حسن چه کردند؟ همان اصحاب چه کردند با او؟ ملت ایران بهترند یا آنها؟ اسلام در حالا بهتر است یا آنوقتی که آنها با اسم اسلام پیغمبر را آنطور اذیت می کردند و اولاد پیغمبر را آنطور کشتند با اسم اسلام؟ چرا باید عقده های قلبی انسان را منحرف کند و هواهای نفسانی همه چیز را کنار بگذارد و فقط عیوب را نگاه کند؟ آن هم یک عیب را که ببیند بگوید اصلاً عالم به هم خورد، تمام شد اسلام تمام شد. اگر یک قاضی یک جایی انحراف پیدا کرد بگویند نخیر دیگر اصل اسلام تمام شد، این اسلام به درد نمی خورد آن اسلامی به درد می خورد که سرتاسر خیابان هایش فحشا بود، فحشای علنی؟ به او راضی هستند، به این راضی نیستند اگر مهلت داده بود خدا به اینها، خدا می داند که با اسلام می خواستند چه بکنند. اسم اسلام، اما اسلام را چه جوری معرفی کنند اسلامی که با مشروبات مخالف نیست، اسلامی که با حدود شرعیه هم سروکار ندارد، نباید جاری بشود، اسلامی که با مراکز فحشا هم نباید دخالت بکند، اسلام شاهنشاهی این بود دیگر. اسلام بود اما مراکز فحشا سرتاسر ایران پر بود، اسلام بود اما مراکز فساد سرتاسر ایران پر بود، اسلام بود اما فحش به اسلام می دادند، فحش به پیغمبر اسلام دادند و کسی آنوقت نگفت چرا، زمان رضا شاه ملعون و این زمان بدتر از او شده بود. اینها شیطان تر بودند از او و اگر چنانچه مهلت پیدا کرده بودند اینها، خدا می داند که این ملت را به کجا می رساندند و این جوان های ما را به کجا می رساندند.(628)

تضعیف دولت، تضعیف اسلام است

آقا بیدار باشید دولت بیدار باش ملت بیدار باش کم کم شما را دوباره نکشانند به آنجا. از الان، از الان باید این مسائل حل بشود، البته تدریج هم می خواهد، تدریج دارد اما شروع می کنیم، ما شروع می کنیم، البته مهلت هم می دهیم به دولت، باید مهلت بدهیم. به این حرف هایی که زده می شود در اطراف که «چه شد؟ چه کردید؟ چه خواهد شد» به اینها گوش ندهید، اینها می خواهند تضعیف کنند دولت ما را تضعیف دولت ما. تضعیف اسلام است. دولت، دولت اسلام است تضعیف ارتش ما تضعیف اسلام است. تضعیف نکنید. البته تصفیه می شود تمام ادارات، تصفیه می شود، تمام وزارتخانه ها تصفیه می شود، دزدها بیرون می روند، خیانتکارها بیرون می روند لکن همه خیانتکار نیستند، امنا باقی می مانند، عزیزند.(629)

اسلام در رابطه بین دولت و ملت، ضوابط و حدودی معین کرده است

اسلام در رابطه بین دولت و زمامدار و ملت ضوابطی و حدودی معین کرده است و برای هریک بر دیگری حقوقی تعیین نموده است که در صورت رعایت آن هرگز چنین رابطه مسلط و زیر سلطه بوجود نمی آید. اساساً حکومت کردن و زمامداری در اسلام یک تکلیف و وظیفه الهی است که یک فرد در مقام حکومت و زمامداری، گذشته از وظایفی که بر همه مسلمین واجب است، یک سلسله تکالیف سنگین دیگری نیز بر عهده اوست که باید انجام دهد. حکومت و زمامداری در دست فرد یا افراد، وسیله فخر و بزرگی بر دیگران نیست که از این مقام بخواهد به نفع خود حقوق ملتی را پایمال کند هر فردی از افراد ملت حق دارد که مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده دهد و در غیر اینصورت اگر برخلاف وظایف اسلامی خود عمل کرده باشد، خودبخود از مقام زمامداری معزول است و ضوابط دیگری وجود دارد که این مشکل را حل می کند.(630)