فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

با وحدت، دست رحمت الهی را بر سر خود حفظ کنیم

از این جهت که دست خدا در کار است، باید شما و ما و همه، کاری بکنیم که این دست رحمت بسته نشود، از روی سرما برداشته نشود و آن کار این است که همانطوری که تا حالا هم با هم بودیم و یدالله مع الجماعه و همه برای خدا بود و خدای تبارک و تعالی عنایت فرمود. حالا هم توجه به یک گرفتاری های شخصی عجالتا نکنیم، الان هم توجهمان به همان مقصد باشد که این جمهوری اسلامی که حالا لفظش آمده است، معنا و محتوایش باز نیامده است، شما می بینید که در همه ادارات، در فرهنگ، در دادگستری، در سایر جاها باز یک صیغه اسلامی پیدا نکرده است که ما اسمش را بگذاریم جمهوری اسلامی، ما رای دادیم به جمهوری اسلامی، شما هم رای دادید، الان جمهوری اسلامی است در ایران، اما محتوایش تا حالا تحقق پیدا نکرده، یعنی در هر اداره ای که برویم باز یک رنگ و بویی از سابق می بینیم و ما می خواهیم این رنگ و بو برود، و شسته بشود.(609)

با اختلاف، دست رحمت الهی برداشته می شود

آن روز آسیب خدای نخواسته به کشور ما و به ملت ما می رسد که این معنائی که در اول نهضت پیدا شد و سبب پیروزی شد، این معنا از بین مردم برود یعنی به واسطه اختلافات و تشتتات و هواهای نفسانی طوری بشود که از آن معنای الهی که در بین ملت بود و موجب پیروزی شد تهی بشود و در آنوقت دست رحمت الهی از سر این کشور خدای نخواسته برداشته بشود. کاری بکنید که این کلمه ید الله مع الجماعه از دستتان نرود. اگر جماعت ها همه با هم باشند و ایده اسلامی باشد دست خدا همراه شماست.(610)

باید همه یکصدا باشیم

و یک مطلبی که باز می خواهم عرض بکنم که دنباله همین است، این است که الان کشور ما اول عملش و اول کارش است. بحمدالله تا حالا تمام آن چیزهائی که یک حکومت لازم دارد، محقق شده است، لکن باز اول کار است. در این کار یک ویژگی ای هست که بعدها آن ویژگی دیگر ممکن است نباشد. حالائی که از خارج و داخل به کشور ما هجوم می شود، در داخل با طرح های مختلف، قلم های مختلف، مجله های مختلف و گویندگان مختلف و اشخاصی که شلوغ می کنند در این مملکت، ابتلاء هست و از خارج هم که با قدرت های بزرگ، محل ابتلای ما هست، ما اگر بخواهیم برای کشورمان، برای اسلام پیروزی حاصل بشود، باید کارشکنی نکنیم از هم، باید همه یکصدا باشیم. قضیه هدایت مسأله ای است، قضیه کارشکنی مسأله دیگر، هدایت باید کرد. مرکز همه قانون ها و قدرت ها مجلس است. مجلس هدایت می کند همه را و باید بکند اما بنای بر این نباشد که مجلس دولت را ضعیف کند و بنای بر این هم نباشد که دولت مجلس را ضعیف کند، تضعیف هم یک، تضعیف خودش هم هست. اگر رئیس دولت، رئیس جمهور تضعیف کند مجلس را، خودش قبل از مجلس سقوط می کند و اگر مجلس تضعیف کند دولت و رئیس جمهور و آنهائی که اجرا می خواهند بکنند، این خودشان هم تضعیف می شوند و امروز صلاح نیست. اگر چنانچه در یک وقتی هم یک همچو مطلبی واقع بشود، آن هم یک جرم است، امروز این مسأله جرم بسیار بزرگ است.(611)