فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

با چشم برادری به هم بنگرید

وزرای محترم هر یک با چشم برادری ایمانی به هم بنگرند و در مشکلات پشتیبان هم باشند و ملت عزیز پشتیبان دولت و سایر ارگان ها باشند که بدون پشتیبانی همه جانبه توقع پیشرفت از دولت بی موقع است و با اتکال به خداوند تعالی که در مشکلات بزرگ عنایت های غیبی را فرموده، بدانند که تا ملت و دولت به تعهد خود در نصرت به دین خدا و به بندگان او پابرجا باشند، نصرت خدا ادامه دارد ان تنصروا الله ینصرکم و یثبت اقدامکم(590).(591)

بین دولتی ها برادری باشد

و سفارش دوم این است که بین خودتان، بین وزرائی که هستند، بین دولتی ها که هستند برادری باشد. شما برای اسلام می خواهید خدمت کنید، نمی خواهید که برای خودتان کاری بکنید. شما می خواهید برای این ملت محروم در طول تاریخ خدمت بکنید، نمی خواهید که جیب خودتان را پر کنید.
شما اینجور نیستید هیچ گاه، وقتی اینطور شد داعیه بر اینکه با هم مبارزه و معارضه بکنید نیست و انشاءالله نمی کنید. نمی گویم می کنید که حالا فردا بگویند معلوم شد که اینها ریخته اند به هم که فلانی این حرف را می زند نه، اینطور نیست، نصیحت است من می کنم ولو می دانم که شما هیچ کدام این وضع را ندارید. و من امیدوارم که انشاءالله خداوند شما را حفظ کند و موفق باشید و هرکدام در کار خودتان موفق باشید. و من این چند نفر وزیری که استعفا کردند خوب بعضی شان را خیلی می شناسم مثل آقای عسگر اولادی که ایشان هم نظیر آقای مرحوم عراقی از اول نهضت همراه بود و زحمت کشید و من او را مرد بسیار صالحی، بسیار فداکاری می دانم و بعضی آقایان - هم در طول این چیزی بوده است که - در طول این جمهوری شناختم مثل وزیر کار که آن هم در طول این مدت که آشنا شدم می دانم که مرد صالح خوبی است و مقتضای صلاح هم همین است. که وقتی دیدند که مثلا بین دولت و آنها خیلی هماهنگی نیست، خوب، این پست را رها کنند یک پست دیگری بگیرند و دولت را بگذارند که آنطوری که می خواهد عمل بکند.(592)

برای حفظ این امانت الهی برادرانه رفتار کنید

در هر صورت یک مملکتی است مال همه شماها، همه ما مسؤول هستیم در این امری که برای حفاظت کشورمان هست و شما می بینید که الان در معرض اینطور کارهایی است که شده است و بعدها هم خواهد شد. ما مکلفیم از طرف خدای تبارک و تعالی که این امانتی که به ما داده شده است و آن کشور اسلامی است و اسلام است و جمهوری اسلامی است حفظش بکنیم، در این امر هیچ سستی به خودمان راه ندهیم، هیچ مسائلی شخصی در کار نباشد، هیچ اغراض نفسانی در کار نباشد، همه ما با هم برادر و با هم برای حفظ یک امانتی که خدا به دست ما داده است و سپرده است و هم سفارش می کنم به همه اشخاصی که در هر جا صحبت می کنند یا فرض کنید که قلمفرسایی می کنند که تضعیف قوای انتظامی، سپاه پاسداران، تضعیف اسلام است، تضعیف لشکر اسلامی تضعیف اسلام است، تضعیف ژاندارمری تضعیف اسلام است، تضعیف - عرض می کنم - سایر قوای مسلح و انتظامی تضعیف اسلام است و این به آن معنا نیست که نباید آن اشخاص فاسد بیرون بروند، اشخاص فاسد باید حتما به دادگاه سپرده بشوند، در هر جا باشند و هر مقامی، آنها باید به دادگاه سپرده بشوند و آنهایی که اسلامی هستند و روی خط اسلام دارند عمل می کنند، آنها باید تمام گویندگان و نویسندگان، چه از قشر روحانی و چه از قشر غیر روحانی، اینها را تقویت بکنند. یک کلمه تضعیف اینها، تضعیف اسلام است و حرام است و جایز نیست. بنابراین امیدوارم که شماها همه موفق باشید، موید باشید و این امانت را حفظ کنید. و ما یک عالم دیگری داریم که همه آنجا حاضر می شویم و از همه ما بازخواست می شود، یعنی یک خدشه ای اگر ما وارد کنیم به جمهوری اسلامی، فردا آنجا در محضر خدای تبارک و تعالی از ما بازخواست خواهد شد و بازخواست شدید خواهد شد.(593)