فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

عذاب تعدی به زیردستان بسیار سخت است

نعمت ها گاهی برای امتحان است تا آن اشخاصی که نالایقند، آن اشخاصی که فرصت طلبند اینها کارهای خودشان را بکنند و مستحق عذاب بشوند آنهائی که لایقند، آنهائی که شریفند آنها هم کارهای شرافتمندانه خودشان و خدمت به هموطن خودشان را بکنند تا سعادتمند باشند. بسیار مشکل است، بسیار مشکل است که از این امتحانی که خدای تبارک و تعالی ما را در معرض آن قرار داده است از عهده برآئیم، و بسیار مراقبت می خواهد که مبادا خدای نخواسته ما از امتحان بد درآییم. اگر از امتحان بد درآییم ممکن است که باز عنایت خدا برگردد و آزادی سلب شود، استقلال گرفته بشود. همین دنیا ممکن است که ما اگر چنانچه بر خلاف موازین الهی رفتار کنیم و این آزادی را اسباب دست برای تعدی به مظلومان قرار بدهیم، در همین دنیا ممکن است ما مجازات بشویم. و امید است که در همین دنیا مجازات بشویم، مجازات ما به عالم دیگر نرسد. مجازات عالم دیگر غیر از این مجازات هاست. ما نمی توانیم تصور آن مجازات ها را بکنیم. اگر ما خطاکار هستیم، خدایا! اگر ما خطاکار هستیم، اگر این آزادی را ما وسیله قرار دهیم از برای تعدی به مظلومان ولو یک نفر باشد، تعدی به زیردستان ولو یک نفر باشد، خدایا! ما را در همین عالم عذاب کن نگذار برسد به عالم دیگر.(561)

با زیردستان خود عادلانه رفتار کنید

پاسداری فقط پاسداری مرز نیست. پاسداری یک معنای وسیعی دارد. هر یک از ما پاسداریم نسبت به دیگران، من باید نصیحت بکنم به شما، شما به من نصیحت کنید. من به شما بگویم که امروز که روز امتحان است خوب از امتحان بیرون بیائید، شما هم به من همین معنا را بگوئید من به شما عرض می کنم که با مظلوم ها و زیر دست های خودتان خوب رفتار کنید، عادلانه رفتار کنید. شما هم به من بگوئید. همه ما مسؤولیم کلکم راع و کلکم مسؤول همه ما مثل شبان ها هستیم و همه ما مسؤول هستیم از این شبانی. همانطوری که می دانید شبان نسبت به آن گوسفندهائی که زیردستش است محبت دارد، آنها را در جائی که علفزار باشد، در جائی که آب خوب باشد می برد و آنجا تربیت می کند. همه ما نسبت به هم اینطور باید باشیم، مثل شبانی که گوسفندهای خودش را با محبت بدون آزار تربیت می کند ماهم اینطور باشیم. مبادا که یکی از ما خدای نخواسته حالا که آزاد است، به آن دوست زیر دستش، به آن شخص زیردستش تعدی بکند، تجاوز بکند و تعدی و تجاوز عبارت از همان هائی است که اسلام منع کرده است ما همه مسؤول هستیم و خدای تبارک و تعالی الان همه ما را، همه ملت ایران را در تحت امتحان قرار داده است. از امتحان خدا خوب بیرون بیائید.(562)

رحمت و رأفت با تمامی طبقات و شدت و حدّت با توطئه گران مشی اسلام است

اگر بخواهید پیشرفت بکنید و همه چیزتان انشاءالله اسلامی بشود و پیروزی نظیر پیروزی های صدر اسلام بشود، کاری بکنید که خودتان هم ساخته بشوید، همانطور که سربازهای صدر اسلام در عین حالی که سربازی می کردند، وظائف صوریه اسلام را هم به تمام معنا به جا می آوردند، همانطوری که شمشیر می کشیدند و می کشتند. دشمنهای اسلام را با خودشان به طور رافت، به طور دوستی، برادری رفتار می کردند همین دستور قرآن کریم است که از اوصاف مومنین صدر اسلام و اینها نقل می فرماید که اینها رحیم هستند بین خودشان رحماء بینهم(563) خودشان با هم با رحمت رفتار می کنند اشداء علی الکفار وقتی به کفار می رسند شدت. حضرت امیر وقتی که مواجه می شود با لشکر معاویه که از کفار هم بدتر بودند، با خوارج که آنها هم به همین طور بودند، با کمال شدت، بعد از اینکه می دید هدایت نمی شوند، سفارش می کرد که شماها ابتداء به جنگ نکنید، به لشکر خودش فرمود شماها ابتدا به جنگ نکنید ولو حق با شماست، بگذارید آنها ابتدا کنند وقتی آنها ابتدا می کردند، گاهی هم یکی دو تا کشته می شدند، آنوقت اجازه می داد و با کمال قدرت تا آخر می کوبید. خوارج را همچو سرکوب کرد که از آنها چند نفری توانستند فرار کنند و خوارج هم همانها بودند که بعد هم توطئه کردند و حضرت امیر را به شهادت رساندند.
اسلام با کمال رافت، با کمال رحمت با همه طبقات رفتار می کند و همین رحمتش هدایتی است که می خواهد همه قشرهای عالم به سعادت برسند لکن با توطئه گرها با شدت رفتار می کند و باید هم اینطور باشد. و شما هم که سرباز اسلام هستید و من امیدوارم که شما را در طومار امام زمان سلام الله علیه ثبت کنند اسم هایتان را، باید وضعتان همان باشد، سرمشق همان باشد که اسلام طرح کرده است که خودتان با هم دوست، رفیق، با همه قشرها رفیق و رحیم باشید، در مقابل دشمن قوی و مصمم و کوبنده.(564)