فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

نظام اسلامی، مولودی ناشناخته برای دنیا

من از حضور این عزیزانی که با چهره های نورانی در اینجا آمده اند تشکر می کنم و همیشه دعای به همه قشرها خصوصا سربازان اسلام، از یاد نخواهد رفت. شما باید توجه به این معنا داشته باشید که این جمهوری - اسلام - اسلامی، مخلوط یک قوائی است که برای دنیا نمی تواند شناخت داشته باشد. اصلاً این ترکیب در دنیا سابقه نداشته است، ترکیبی از ارتش و روحانی، ترکیبی از ملا و سپاهی، ترکیبی از رئیس جمهور اینطور، و رئیس مجلس آنطور و نخست وزیر آنطور، این ترکیب سابقه ندارد و ترکیب ناشناخته ای است و لهذا طرح هائی که در دنیا به ضد این انقلاب ریخته شده است و می شود، از باب اینکه شناخت روی این ترکیب ندارند و سابقه به این نحو اجتماع ندارند، خنثی می شود امروز این ترکیبی که در دولتمردان است و این ترکیبی که در آنها و مردم است، این مجموعه ناشناخته است. شناخت اشخاص دانشمند در دنیا از یک ارتش طاغوتی بوده است و از یک دولت طاغوتی و از یک مردم تحت ستم که باید همیشه ظلم بکشند امروز نه رهبران شما و فرماندهان شما از سنخ فرماندهان زمان رژیم طاغوتی است و نه دولت شما از سنخ آن دولت هاست و نه ارتش شما و سپاه شما و بسیج شما و شهربانی شما و دیگر قوای نظامی و انتظامی شما از سنخ و بافت آن سابق است و از سنخ و بافت کشورهای دنیا، سرتاسر اصلاً این یک موجود جدیدی است که در این عهد و در این عصر متولد شده است که کارشناسان و دانشمندانی که با آن امور مأنوسه خودشان سروکار داشته اند، این مولود جدید را نمی توانند بشناسند ایده این مولود را هم نمی توانند بفهمند، انگیزه حرکت های اینها را هم نمی توانند بفهمند و آن ایمانی که در قلب اینهاست، آنها نمی توانند ادراک کنند. آنها سروکارشان با یک موجودات دیگری بوده است ورای این مولودی که در این عصر پیدا شده است. و شما ملاحظه می کنید که نه نظر شما امروز به فرمانداران و فرماندهانتان، مثل نظر آن اشخاصی در سابق بودند در ارتش، و نه فرماندهان شما آن نظر را به شما دارند که سابق فرماندهان داشتند فرماندهان سابق، زیردستان - خودش را - خودشان را مثل اسیران می انگاشتند، مثل عبید توهم می کردند و هرگز حاضر نبودند که با آنها در یک جمع خصوصی بنشینند و - دل - درد دل این عزیزان را گوش کنند تا بفهمند فرماندهان شما حالا از سنخ خود شما هستند، در آغوش خود شما هستند، چنانچه شما هم نور چشم فرماندهانتان هستید و در آغوش آنها هستید. اینکه همه توطئه ها خنثی می شود و همه چیزهائی که در دنیا برای ضد ما خرج می شود به باد فنا می رود، روی همین معناست که ما یک موجود ناشناخته هستیم. این مولود یک مولود تازه است، دنیا تازه یک همچو مولودی را بوجود آورده و تا آمدند این را بشناسند، طولانی است وقت و اگر شناختند، همه متوجه به آن می شوند. آنهائی که امروز با شما مخالفت دارند، با یک موجود ناشناخته مخالفت دارند، نمی دانند شما چی هستید آن تحولی که در همه افراد این ملت پیدا شده است و منجمله ارتش و سپاه و همه قوای نظامی و انتظامی، این تحول الهی است که چشم و گوش دنیا نسبت به آن کور و کر است، نمی توانند بفهمند که شما چی می خواهید، نمی توانند بفهمند که ارتش اسلامی یعنی چه. آن اسلامی که پیش بسیاری از این دولت ها هست، این اسلام، غیر از این اسلامی است که شما ادراک کرده اید و آن ارتشی که در دنیا هست، غیر از این ارتش است، اصلاً سنخش مخالف است فرماندهان ارتش که به هر جا ملاحظه بکنید، ارتشی ها را عبید خودشان می دانند و ارتشی ها ملزمند به اینکه آنها را هم بالادست و بالادست بدانند. ارتش امروز ایران اینطور نیست، نه پرسنل شان آن پرسنل است و نه فرماندهانشان آن فرماندهان، نه نظر فرماندهان به پائین ترها به اصطلاح نظر بالا و پائین است و نه نظر پرسنل به آنها این است که اینها یک مقامی دارند که ما نباید با آنها اصلاً صحبت کنیم. در آن رژیم و رژیم های سابق بر آن، در طول تاریخ شاهنشاهی، اگر ارتشی بود، ارتش متجاوز بود و اگر ژاندارمری بود، برای تجاوز به مردم در بین بلاد گماشته شده بودند و اگر شهربانی بود، شهربانی برای تعدی به مظلومان گماشته شده بود. شما همه یاد دارید در چند سال پیش از اینکه رژیم محمدرضا به طور غصب این مملکت را گرفته بودند، در نظر دارید که خود شما، یعنی نه شمای شخصی، خود آنهائی که در ارتش بودند چه وضعی داشتند، نسبت به پائین ها چه جور بودند و نسبت به بالاها چطور آن سپهبدها و سرلشگرها و نمی دانم امثال آنها وقتی که به پای مظلومان و زیردستان می رسیدند، آنطور غبغب را پر می کردند و به آنها اربابی می فروختند و در مقابل یک نفر اجنبی که از خود آنها در ارتش شان بسیار کمتر بوده است درجه اش، به طور خاضعانه رفتار می کردند، برای اینکه آنها مکتبی نبودند، یعنی مکتب اسلام را ندیده بودند، از اسلام بی اطلاع بودند.(557)

اطاعت باید اطاعت فرزند از پدر باشد

در عین حال که باید سلسله مراتب در قوای انتظامی دقیقا مراعات شود و اطاعت از مافوق حتمی است، مافوق موظف است با زیردست رفتار اسلامی - انسانی داشته باشد.(558)
چنانچه در بین خودتان «که من افسر ارشد هستم، من افسر هستم» دیگران به دیگران ظلم بکنند، خدای نخواسته این طرز نباشد همه مراتب باید محفوظ باشد، اطاعت باید بشود. اما برادری هم باید باشد، اطاعت فرزندی از پدر باشد. شما با زیردستان خودتان خوشرفتاری کنید و آنها احساس کنند که شما مسائل آنها را می خواهید، آنها را دوست دارید، آنها از خود شما هستند، پیوند شما هستند. وقتی اینطور شد، یک ارتش، ارتشی اسلامی می شود. ملت هم با ارتش اسلام دوست است، رفیق است، پشتیبان است و همه با هم برادر باشید و همه با هم در خدمت اسلام و در خدمت کشورتان و امیدوارم که دیگر آن مسائل سابق و چپاول سابق، آن زورگوئی های سابق برنگردد، همه با هم برادرانه زندگی کنیم و همه با هم برادرانه حفظ کشورمان بکنیم.(559)

تعدی به زیردست، استکبار است

امروز روزی است که خدای تبارک و تعالی به ما آزادی و استقلال مرحمت فرموده است و ما را با این آزادی و استقلال امتحان می کند. ما را آزادی مرحمت فرموده است که ببیند در این آزادی ما چه می کنیم. ما مستقل شدیم و خداوند به ما این مرحمت را فرمود تا ماچه بکنیم، آیا ما هم از مستکبرین باشیم یا از مستضعفین؟ هر فرد می شود که مستکبر باشد و می شود مستضعف باشد. اگر من به زیر دست های خودم ولو چهار نفر باشد تعدی و تجاوز کردم و آنها را کوچک شمردم، بنده خدا را کوچک شمردم من مستکبرم و او مستضعف و مشمول همان معنائی است که مستکبرین و مستضعفین هستند. اگر شما کسانی که زیر دستتان هست ضعیف شمردید به آنها خدای نخواسته تعدی کردید، تجاوز کردید، شما هم مستکبر می شوید و آن زیر دست ها مستضعف. ببینیم ما از این امتحان، از این بوته امتحان چطور بیرون می آئیم، آیا سرفراز بیرون می آئیم یا گردن کج و شکسته؟ آیا ما با بندگان خدا به طور، به طوری که خدای تبارک و تعالی امر فرموده است رفتار می کنیم حالا که آزاد شدیم، آزادی را وسیله برای خدمت به خلق و خدمت به خالق قرار می دهیم یا آزادی را برای مخالفت با خدا و استکبار مردم؟ هیچ فرق نیست ما بین من طلبه و این آقایان اهل علم و شمایی که از عشایر محترم هستید و بازاری و ارتشی و اداری و همه و همه، ما الان در تحت مراقبت هستیم، مراقبت شدید، امتحان الهی.(560)