فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

اگر نظام با نظم نباشد، این نظام نیست

من برای بار چندم است که به این قوای مسلح سفارش می کنم نظم در بین هر ارگانی که هست باید برقرار باشد و وظیفه دارند که با نظم باشند. اگر نظام با نظم نباشد، این نظام نیست، این آشفتگی است و این نمی تواند هیچ کاری انجام بدهد. پاسدارها باید با نظم باشند، پائین ترها از بالاترها اطاعت کنند، ارتش باید با نظام باشد، مراتب را حفظ بکند و باید همه با هم هماهنگ باشند، برادر باشند، هر دسته ای برای خودش علیحده نکشد به طرف خودش، همه با هم روابط داشته باشند، سرانشان با هم روابط داشته باشند، بنشینند اگر مسائلی دارند باهم حل کنند و اینطور نباشد که در هر یک از اینها یک آشفتگی باشد و بین خودشان ناهماهنگی، باید همگام باشند و همه با هم باشند برای اینکه یک مملکتی است مال همه است امروز و این مملکت که مال همه است، همه شما باید حفظش بکنید و خصوصا قوای مسلحه باید حفظ بکنند این مملکت را.(553)

امروز امر خداست که باید نظم و سلسله مراتب را حفظ کنید

و نکته ای که می خواهم عرض بکنم و این اختصاص به شما ندارد این یک امر عامی است نسبت به همه قوای مسلحه اینکه اینطور توهم نشود که حالا ما آزاد هستیم و ما آزاد شدیم و آن زد و خوردهائی که پیشتر بود نیست و آن کتک ها و حبس ها نیست و آن اعدام ها نیست، حالا باید انضباط هم نداشته باشیم. اگر چنانچه یک قوای مسلحه ای بی انضباط باشد یعنی اگر چنانچه فرمانده حکم کرد، اجرا نکند، اگر چنانچه آن طبقه بالائی که صاحب منصبند یک امری را گفتند، اینها اجرا نکنند، اگر اینطور باشد انسجام از بین می رود. آنوقت خدای نخواسته اگر یک امری پیش بیاید نمی توانید شما مقابله کنید. شما قوای مسلحه، از ژاندارمری گرفته تا ارتش تا شهربانی تا پاسدارها، همه اگر چنانچه منظم نباشید و سلسله مراتب ملاحظه نشود این اسباب این می شود که افرادی باشند یک یک. ژاندارمری وقتی می تواند خدمت بکند، ارتش وقتی می تواند خدمت بکند که اجتماع توی کار باشد. یک یک افراد که کار ازشان نمی آید، این یک یک ها وقتی متصل به هم شدند و یک نظمی داشت می توانند کار انجام بدهند، اما اگر یک یک، یکی هائی باشند که با هم منسجم نیستند یا نظم ندارند، اینها علاوه بر اینکه کاری ازشان نمی آید اخلال هم می کنند. باید توجه داشته باشید که امروز شما خدمتگزار اسلام هستید و باید برای خدا کار بکنید و امر خداست که باید این مسائل را با دقت ملاحظه کنید و نظم را حفظ کنید و سلسله مراتب را حفظ بکنید و این یک مطلبی است که مربوط به شما تنها نیست و مربوط به همه قوای مسلحه است، چنانچه توجه به اینکه مبادا یکی خلاف بکند آن هم اختصاص به شما ندارد همه قوای مسلحه باید در این معنا باشند. امر به معروف و نهی از منکر بر همه ملت واجب است. اگر یک خلاف یکی کرد باید او را نهی بکنید، باید باز دارید او را از این کار و اگر چنانچه یک آدمی در یک پادگانی یک عملی کرد که بر خلاف وظیفه بود باید اطلاع بدهید تا اینکه این را جلویش را بگیرند.(554)

باید برای خدا مراتب و سلسله مراتب را حفظ کنید

گر چه کشور ایران بالا و پائین ندارد و آن دوله ها و سلطنه ها رفته اند و ما خودمان هستیم، لکن باید نظم و نظام باشد شما باید برای خدا مراتب و سلسله مراتب را حفظ کنید و اگر بنا باشد هر کس خودش رای بدهد و علیحده عمل بکند، آنوقت است که معنویات و موفقیت ها عادی هم از بین می رود و شما می دانید با آنکه پیغمبر اکرم در مسجد می نشست و کسی که وارد می شد نمی دانست که کدام یک از آنها پیغمبر است، با این حال همه مامور اطاعت از او بودند ما همه برادر هستیم، لکن اگر نظام نباشد برادری هم به هم می خورد مثلاً اگر در جنگ بنا باشد از فرماندهی اطاعت نشود، مسلما شکست خواهیم خورد در جنگ آنوقتی شکست نیست که همه گوش به فرمان کسی باشند که وقتی نقشه و فرمان می دهد همگی به آن عمل کنند و ذکر فان الذکری تنفع المومنین(555) پس با اتکال به خداوند تعالی روحیه خودمان را تقویت کنیم و با هم برادر باشیم و بدانیم آنها که با هم اختلاف دارند، موفقیت هم ندارند و شما نمی خواهید با زور موفقیت پیدا کنید. شما می خواهید با اخلاق خوب و کردار خوب با مردم رفتار کنید تا پیش خدا و خلق آبرومند باشید و مردم را از خودتان بدانید و اگر تفنگ و اسلحه هم در دست شماست، با اخلاق مردم را خاضع کنید و خضوع قلبی میزان است و اگر بتوانید قلب مردم را همراه خود کنید، این چیزی است که پیش خداوند دوام و ثبات دارد من دعاگوی شما هستم و امیدوارم انشاءالله به وظایف دینی و اسلامی و کشوری خودتان عمل کنید.(556)