فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

امروز همه در این مسؤولیت بزرگ مشترکیم

این یک مسؤولیت بزرگی است به عهده ما، مسؤولیت بسیار بزرگی است به عهده این آقا که سر پرست پاسداران هست، این مسؤولیت بزرگی است به عهده هر یک، یک شما که عده ای در تحت نظارت شما هست، مسؤولیتی است برای خود آن افرادی که پاسدار هستند، همه در این مسأله مشترک هستیم که مسؤولیت داریم. من یک جور مسؤولیت دارم، آقا یک جور مسؤولیت دارد، شما آقایان یک جور مسؤولیت دارید، قشرهای ملت، پاسدارهای دیگر، قشرهای دیگر همه مسؤولیت داریم برای اینکه امروز خطای ما خصوصا خطای قشر روحانی و قشر پاسدار، قشر پاسدارهای اسلام، اینها پای اسلام حساب می شود یعنی دشمن های ما می آیند ثبتش می کنند به نام اسلام و در خارج و داخل، در خارج با صراحت، در داخل با اشاره منعکس می کنند که جمهوری اسلامی همین است. حالا که ما هیچ کاری نکردیم، معممین دیکتاتوری نکردند، خوب حالا دارند به ما می گویند دیکتاتور. معممین متوجه باشند که اشخاص می خواهند برای شما مناقشه کنند. اگر خدای نخواسته در یک جا یک معممی یک خلافی بکند، یک روزی خدای نخواسته به کسی زور بگوید، می گویند همه آخوندها دیکتاتور هستند همه دیکتاتورند، از آنوقت تا حالا دیکتاتوری محمد رضا بود، حالا دیکتاتوری عمامه و کفش است. اینها دنبال اینند که درست کنند و ما باید مراقبت کنیم. این مراقبت یک مراقبتی که شما از دزدها می کنید، خیانتکارها می کنید، این مراقبت بالاتر است. این مراقبت یک مراقبتی است که اساس اسلام در خطر است، مکتب در خطر است.(520)

اساس این است که مکتب شکست نخورد

اگر فرض کنید که توطئه ها جمع بشود خدای نخواسته (همه توطئه هائی که می گویند هست ولو باور نکنید که اساسی دارد، لکن خوب شایعات است) شما اگر فرض کنید که توطئه ها همه با هم جمع بشود و شما پاسدارها و این آقا و این بنده و همه را بیایند از بین ببرند اما مکتب مان محفوظ باشد، ما شکست نخوردیم، ما به وظیفه مان عمل کردیم، نتوانستیم مطلب را به آخر برسانیم چون قدرت نداشتیم. حضرت امیر صلوات الله علیه نتوانست در جنگ معاویه غلبه کند، مغلوب شد یعنی همان اشخاصی که باخودش بودند، همان اشخاص مخالفت کردند با او و مغلوبش کردند، لکن مکتبش محفوظ بود. سیدالشهدا مکتبش محفوظ بود و خودش شهید شد. شهادت گاهی مکتب را پیش می برد و شاید اکثرا اینطور باشد. خدا نکند که یک وقت شهادت مکتب پیش بیاید، اسلام را لکه دار کنند، جمهوری اسلامی را بگویند این رژیم مثل همان رژیمی، برای اینکه ما باید از افرادش، از اشخاصی که تبع او هستند بشناسیم و ما وقتی که اطراف و افرادش را ملاحظه می کنیم می بینیم اینها از همان سنخ کارها می کنند، اینها هم منزل مردم می ریزند. بحق هم باشد نباید کرد، در صورتی که بحق هم باشد، نباید یک کاری کرد که صورت، صورت باطل است، ولو واقع حق است، بعضی به او صورت باطل می دهند. تحت مراقبت هستیم و هستید. این مراقبت از دشمن که دنبال اینند که ما را معرفی کنند به دنیا که اینها اینطور هستند. شما ملاحظه کردید که یک عده معدود جنایتکاری که اگر وجودش محفوظ می ماند، مثل یک غده سرطانی جامعه را فاسد می کرد، این عده معدود را شما ملاحظه کردید که وقتی که دادگاه اسلامی اینها را حکم به اعدام کرد و اعدام کرد سرو صدا از اطراف بلند شد و ما را به عنوان هیتلر خواندند. قضیه را می دانند، لکن دنبال اینند که یک چیزی از ما پیدا بکنند و یکی را هزار تا بکنند.(521)

کاری نکنیم که امام زمان سلام الله علیه پیش خدا شرمنده شود

و ما باید مراقب باشیم. این مراقبت دشمن ها و مراقبت اولیاء خدا و دوستان شما که آنها هم انشاءالله دوستان شما هستند شما هم دوستان آنها هستید و مراقبت ذات مقدس حق تعالی از همه مان، همه تحت مراقبت هستیم. پاسدارهای معنوی ملائکه الله به همه ما اشراف دارند که ما چه می کنیم، در این پاسداری ما چه می کنیم در این آزادی که الان پیدا شده، این قدرتی که الان به دست شماها افتاده است. الان شما قدرتمند شده اید دیگر پیشتر آنها قدرتمند بودند چه کردند و چه کردند، حالا ببینید که الان که قدرت دست شما افتاده است و شما بحمدالله غنائم جنگی را گرفتید، تفنگ ها را از دست آنها گرفتید و دست خودتان است و الحمدلله پاسداری هم دارید می کنید و امید است که انشاءالله تا آخر بروید، حالا ببینید که تحت مراقبت هستید. نامه اعمال ما می رود پیش امام زمان سلام الله علیه هفته ای دو دفعه (به حسب روایت) من می ترسم ما که ادعای این را داریم که تبع این بزرگوار هستیم، شیعه این بزرگوار هستیم اگر نامه اعمال را ببیند و می بیند تحت مراقبت خداست نعوذ بالله شرمنده بشود. شما اگر یک فرزندتان خلاف بکند شما شرمنده می شوید اگر این نوکر شما خلاف بکند شما شرمنده اید. در جامعه آدم شرمنده می شود که پسرش این کار را کرده یا نوکرش این را کرد. یا اتباعش این کار را کرده. من خوف دارم که کاری بکنیم که امام زمان سلام الله علیه پیش خدا شرمنده بشود. اینها شیعه تو هستند این کار را می کنند. نکند یک وقت خدای نخواسته یک کاری از ماها صادر بشود که وقتی نوشته برود، نوشته هائی که ملائکه الله مراقب ما هستند، رقیب هستند، هر انسانی رقیب دارد و مراقبت می شود، ذره هائی که بر قلب های شما می گذرد رقیب دارد، چشم ما رقیب دارد، گوش ما رقیب دارد زبان ما رقیب دارد، قلب ما رقیب دارد. کسانی که مراقبت می کنند اینها را، نکند که خدای نخواسته از من و شما و سایر دوستان امام زمان سلام الله علیه یک وقت چیزی صادر بشود که موجب افسردگی امام زمان سلام الله علیه باشد. مراقبت کنید از خودتان، پاسداری کنید از خودتان. اگر بخواهید این پاسداری شما، در دفتری که پاسداران صدر اسلام در او ثبت است در آن دفاتر ثبت بشود، همانطور که آنها پاسداری می کردند از خودشان، شما هم از خودتان پاسداری کنید تا ثبت بشود آنجا.(522)