فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

طبق موازین اسلامی خدمت کنید

گاهی می شود که کارهای به ظاهر اسلامی، لکن با بی توجهی و خلاف اسلام واقع می شود فی المثل اشخاصی می خواهند خدمت بکنند، پاسدارها می خواهند خدمت بکنند، پلیس می خواهد خدمت بکند و قصدش هم خدمت است، لکن گاهی در کیفیت عمل، طوری می شود که معصیت می شود. مثلاً من از این کارهای جزئی، خرده کاری ها شروع می کنم مثلاً می خواهند در کمیته ها، در جاهایی که برای بسیج مهیا هستند می خواهند اینها خدمت بکنند، لکن گاهی همین هایی که می خواهند خدمت بکنند، یک کارهایی انجام می دهند که با موازین اسلامی درست درنمی آید، مثل اینکه نصف شب ها شروع می کنند به فریاد و شعار دادن و دعا خواندن و تکبیر گفتن، در صورتی که همسایه ها هستند و ناراحت می شوند، مریض ها هستند، معلولین هستند، بیمارستان ها هست و اینها رنج می برند و شما یک چیزی را که می خواهید عبادت باشد، معصیت کبیره می شود اگر در سحر فرض بکنید یک عده ای بخواهند دعای وحدت بخوانند، خوب می شود در داخل منزل خودشان، در داخل آن محلی که هستند، در آن داخل، خودشان بخوانند، برای خدا می خواهند بخوانند و بلندگو اگر دارند، بلندگو را در داخل بگذارند که صدا بیرون نیاید. گاهی پیش من اشخاصی می آیند و شکایت می کنند که تمام آرامش ما را بعضی از این گروه ها به هم می زنند و حتی ما خواب نداریم شما می خواهید یک کار عبادی بکنید، می خواهید تظاهر کنید، می خواهید چه بکنید، تبلیغ کنید، دعا بخوانید شما، دعا بین خودتان و خداست. فرضا بخواهید یک اجتماعی باشد که در آن اجتماع، دعا خوانده بشود، اینجا نباید بلندگوهای بزرگ را، پر قوه را بیرون بگذارند و تمام افرادی که در این محله هستند یا محله های دور هستند، رنج ببرند از این کار اینها معصیت کبیره است که الان متوجه شدید، دیگر عذر ندارید اذیت مسلم و آزار مومنین، از بزرگترین گناهان کبیره است. شما می خواهید تبلیغ کنید، در بین خودتان می خواهید بکنید، بکنید، مانعی ندارد در مراکز خودتان هر چه می خواهید دعا بکنید، هر چه می خواهید تبلیغ کنید، هر چه می خواهید شعار بدهید. لکن ملاحظه مردم ضعیف را، مردمی که روز، کار کردند و حالا می خواهند استراحت کنند، این مرضائی که در بیمارستان ها هستند، این معلولینی که از خود شما هستند و در جنگ ها معلول شده اند و حالا می خواهند استراحت کنند، این فریادهای شما نمی گذارد آنها استراحت کنند این یک امر پائینی است که من عرض کردم، که از اینجا باید رتبه رتبه بالا برود مثلاً فرض کنید که شما می خواهید، پاسدارهای عزیز و سایر اشخاصی که متصدی این امور هستند، می خواهند یک خانه ای را که فهمیده اند که خانه تیمی است، آنجا را قبضه کنند، البته باید هم بکنند لکن قبلا باید آنطور بررسی بشود که صد در صد این خانه، خانه تیمی است که خدای نخواسته یک وقت در یک خانه ای به خیال خانه تیمی وارد بشوند به یک عده زن و بچه مردم و تا آمده اند بفهمند چی است، چند تا از بچه هایشان یا خدای نخواسته تلف شده اند یا زخمی شدند. شما کار اسلامی می خواهید بکنید، لکن یک وقت سر از یک کار بسیار جنایت بزرگی سر درمی آورد.(516)

رفتار غیر انسانی خدمتگزاران، به آبروی اسلام صدمه می زند

باید تمام اموری که انجام می دهید متوجه باشید که در محضر خداست و مسؤولیت شما دارید، مسؤولیت اینجا هم دارند لکن آن مهمش مسؤولیت الهی است. یا در فرض بفرمائید که هر یک از این ادارات دولتی که هست، که می خواهند خدمت کنند به مردم، از آن کسی که دم در هست، پیشخدمت هست، تا آنجائی که مثلاً جای رئیس هست، باید توجه داشته باشند که همه خدمتگزار این مردم هستند، همه اجیر این مردم هستند، اجرت از اینها دارند می گیرند برای خدمت و باید با مردم رفتارشان رفتار انسانی، اسلامی باشد. اینطور نباشد که یک کسی حالا احتیاج پیدا کرده که پیش این فرض کنید رئیس برود، از دم در، ناملایم ببیند خوب، در رژیم سابق این مسائل بود و همه ما مناقشه می کردیم، اگر حالا هم بنا باشد که یک همچو مسائلی باشد، این به آبروی اسلام ضرر می زند. آنوقت می گفتند رژیم شاهنشاهی، حالا شما یک کار نکرده را در تبلیغاتی که در خارج می شود، بوق می زنند برایش، فرضا از اینکه یک کاری انجام بدهید، یک کاری خدای نخواسته برخلاف موازین انجام بدهید یا فرض کنید در جبهه ها که بحمدالله همه شماها منسجم و مشغول خدمت هستید، وقتی که اسرا را می گیرید، اسرای مجروح را می گیرید یا اسرای سالم را می گیرید، توجه بکنید که اینها اسیر شما هستند، اینها امروز تحت سلطه شما هستند و شما با اسرا باید رفتارتان رفتار بسیار اسلامی و انسانی باشد که وقتی این اسرا یک وقتی در محال خودشان رفتند، همه برای شما تبلیغ کنند، نه اینکه خدای نخواسته برای یک کار جزیی، اینها دشمن بشوند و وقتی رفتند، در محال خودشان تبلیغ سوء بکنند. اینها مسائلی است که باید تمام جهاتش را ملاحظه کرد استانداری ها موظفند به اینکه تمام افرادی که در حیطه فرمان آنها هست تحت نظر داشته باشند. تمام این افراد خدمت باید بکنند، خدمتگزار هستند، استاندارها خدمتگزار هستند، خدمت اینها بالاتر است، مسؤولیت اینها هم بالاتر است، باید اینها خدمت به مردم بکنند و توجه کنند که مبادا یک وقت یک کسی احتیاج به استاندار داشته باشد نتواند او را ببیند، این همان طاغوت است که نمی گذارد اینطور بشود. اگر بنا باشد که حالا هم باز این تشریفاتی که در آن زمان بود باشد، نمی شود که ما جمهوری را اسلامی حساب کنیم البته نظام، لازم است و هرج و مرج نیست لکن زیاده روی کردن و مردم را تحت فشار گذاشتن، این یک مسأله غیر اسلامی است.(517)

امروز همه مراقب ما هستند که ببینند چه می کنیم

ما تحت مراقبت هستیم. همانطور که شما پاسداران عزیز و همه پاسداران این ملت مراقبت می کنند از کشور، دست هائی به دنبال این هستند که دست هائی که می خواهند با توطئه های شیطانی این نهضت را خاموش کنند یا سست کنند، شماها مراقبت دارید تا اینکه جلوگیری بکنید، چشم هائی هم هست که از شما مراقبت می کند، چه چشم های دشمنانتان و چه چشم های دوستانتان و چه مراقبت های ملائکه الله و چه مراقبت خدای تبارک و تعالی. همه تحت مراقبت هستید. همانطوری که شما مراقبت می کنید از خرابکارها، تحت مراقبت هستید که مبادا خرابکاری بکنید. امروز غیر از دیروز است. دیروز که کشور ما طاغوتی بود، اگر افراد یک خلافی می کردند در دولت طاغوت بود، جرم سبکتر بود و افراد عادی اگر خلاف بکنند خلاف است لکن جرم سبکتر است. امروز از دو جهت خلافها سنگین تر است و خطاها بزرگتر. از یک جهت که مملکت جمهوری اسلامی است و چشم آنان دوخته شده است به این جمهوری اسلامی. دشمنان دارند مراقبت می کنند دارند توجه می کنند، ما را تحت مراقبت قرار داده اند که ببینند این جمهوری اسلامی چیست، واقعیت این جمهوری اسلامی چیست. واقعیت هر رژیمی و هر حکومتی، از اجزاء آن رژیم و اجزاء آن حکومت و اعمال آنها این واقعیت پیدا می شود و معلوم می شود. اگر چنانچه امروز که ما جمهوری اسلامی ادعا می کنیم که هست، رژیم فاسد بحمدالله که رفت و حالا به حسب رأیی که همه دادید به جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی مستقر شد، اگر از مردم عادی هم خطائی صادر بشود جرمش زیادتر است از دیروز. دیروز در حکومت طاغوت بود، امروز در حکومت حزب الله است. در حکومت پیغمبر اکرم اگر چنانچه کسی خلاف بکند فرق دارد تا اینکه در حکومت طاغوت خلاف بکند. از این جهت همه ملت تحت مراقبت هستند، هم چشم های دشمن ها دوخته شده است که از شماها، از ماها، از اجزاء این ملت، از افراد این ملت که اینها رای دادند که حکومت اسلام، جمهوری اسلامی، مناقشه کنند، خرده گیری کنند خرده گیری، نه خرده گیری شخصی به افراد که بگویند فلان اینطور بود، مناقشه به اینکه جمهوری اسلامی این است. آنها مراقب این مطلب هستند. آنهائی که با جمهوری اسلامی مخالفند کم نیستند، در مسلمین هم زیادند. حکومت های طاغوتی که الان در بلاد مسلمین هست بسیاری از آنها، آنها هم با حکومت جمهوری اسلامی مخالفند. در صورتی که اکثر افراد خارجی هائی هستند که به اسلام اعتقاد ندارند، آنها هم اکثرشان، البته خیلی هاشان اسلام را محترم می دارند یعنی بسیاری شان حکومت هاشان مخالفند با اسلامی و جمهوری اسلامی. در داخل هم ما زیاد داریم اینطور.(518)