فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

دشمنان در صدد سوء استفاده از اشتباهات ما هستند

شما می دانید که قلم ها و زبان های خائنی هستند و با آن چشم های خیانتکار مراقب هستند که یک چیز پیدا بکنند از یک گروهی، از گروه های اسلامی و این را زیادش کنند و کم کم برسند به اینکه خوب، این رژیم هم رژیم طاغوتی است مثل آن رژیم. همین امروز صبح من در یک مجله ای که مربوط به بختیار بود اینجا آورده بودند من دیدم که ایشان می گوید این رژیم هم رژیم طاغوتی است و مشغول چپاولگری و مشغول کذا هست و در یکی از نوشته ها بود که الان در ایران بعضی جاها حکومت نظامی است برای اینکه از این رژیم برگشتند و حالا دارند با فشار و زور و با چیز مردم را دارند رام می کنند. خوب، اینها چیزهایی است که در خارج ایران اینها منعکس می کنند. حالا که چیزی دستشان نیست اینطور می گویند، اگر یک وقت یک بهانه ای به دستشان بیاید، ما آنطوری که باید عمل کنیم عمل نکنیم، این بهانه اسباب این می شود که آن قلم هائی که می خواهند بشکنند این نهضت را و نمی توانند ببینند که یک رژیم اسلامی در کار هست، آنها مشغول فعالیت می شوند و آلوده می کنند این نهضت را. ما باید این مکتب خودمان را حفظشان بکنیم، یعنی الان این مکتب اسلام دست ماها و شماست و این مکتب باید محفوظ باشد. ماها کاری نکنیم که به مکتبمان ایراد بگیرند، آنهائی که می خواهند ایراد بگیرند به مکتب ایراد می گیرند برای اینکه با مکتب بد هستند. یک مکتبی که می بینند این قابل دوام است، وقتی هرج و مرج بود و مکتبی تو کار نبود، این چیزی نبود، اما اینها که یک مسأله مکتبی دارند می بینند هست و قابل دوام، به مکتب ایراد می گیرند.(511)

وظیفه ما در حفظ نهضت اسلامی سنگین است ولی باید عمل کرد

ما موظفیم که این مکتب را حفظش کنیم که اگر حفظ نکنیم آسیب برمی دارد. باید کاری بکنیم که آسیب بر ندارد و آن کار این است که اگر چنانچه در هر جا هستیم به وظائفی که آنجا هست عمل بکنیم. اگر یک کشوری همه اشخاصی که در آنجا هستند وظیفه شناس بودند و به آن وظیفه و کاری که به او محول است، خوب انجام بدهد، آن کشور زود اصلاح می شود. اگر ارتش افرادش وظیفه شناس باشند، یعنی بدانند که این وظیفه این است، خصوصا حالا که برای اسلام است، وظیفه اسلامی این است و اگر ژاندارمری هم همین طور و پاسدارها هم همین طور، پاسبان ها هم همین طور، این زود اصلاح می شود و اگر چنانچه خدای نخواسته از زیر باز وظیفه بخواهند در بروند، خیال کنند که حالا که آزاد شد هر کاری آدم دلش بخواهد بکند، هر کاری از دستش آمد و بخواهد بکند، روی وظایف عمل نکند، این منتهی به هرج و مرج می شود و آسیب می بیند. آنها الآن درصددند که اثبات کنند به خارج که ایران استقرار ندارند، ایران هرج و مرج است، و می خواهند که یک وقت بخواهند یک دخالتی بکنند، افکار عمومی دنیا را مهیا کرده باشند برای آن کار، الان مشغول همین هم هستند و همه تبلیغاتشان برای همین معناست که منعکس بکنند که ایران الان به وضع هرج و مرجی دارد می گذرد، در هیچ جا یک نظمی نیست، در هیچ جا وظیفه شناسی نیست، هر که هر کاری دلش بخواهد بکند. این برای ما بسیار وظیفه آور است، برای ما بسیار سنگین تمام می شود که ما را جوری معرفی بکنند در دنیا که به آنها حق بدهند که با قوای انتظامی بیانید برای تربیت ما، کانه ما یک جمعیتی هستیم که تربیت نداریم، یک جمعیتی هستیم که هرج و مرج طلبیم، یک جمعیتی هستیم که نظمی تو کارمان نیست و لاعلاج باید یک قیمی بیاید برای اینکه ما را تربیت کند، این دردناک است برای یک کشوری که نهضت اسلامی کرده، از این جهت وظیفه اسلامی است و سنگین ولی باید عمل کرد.(512)

ما در مقابل همه کارهایمان مسؤول هستیم

ما همه، تمام افرادی که در کشور مشغول یک خدمت هستند و همین طور ملت که آن هم بحمدالله مشغول خدمت به این جمهوری اسلامی هستند، ما همه مسؤول هستیم کلکم راع و کلکم مسؤول. ما در همه امور، در همه کارهائی که انجام می دهیم، در اموری که در افکار ما می گذرد، در محضر حق تعالی هستیم، تمام عالم محضر اوست. خلجان هائی که در قلوب همه می گذرد، در محضر اوست و ما همه در هر امری که در دست ماست و در هر مسؤولیتی که در این کشور به عهده داریم، مسؤولیت بزرگی پیش خدای تبارک و تعالی داریم. تمام افرادی که در جبهه ها به جنگ مشغولند و تمام کسانی که جان خودشان را فدای اسلام می کنند، همه اینها در محضر خدای تبارک و تعالی هستند و اجر هیچ یک از افراد ضایع نخواهد شد چیزی که برای خداست باقی است ما عندکم ینفذ و ما عندالله باق(513) هر چیزی که از ما هست، اینها از بین می رود و آن چیزی که برای خداست و تقدیم به محضر خداست او باقی می ماند.(514)