فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

کاری نکنید که به دست خودمان اسلام را از پا درآوریم

از این جهت وظیفه هر کسی که در هر جا مشغول خدمتی است، در راس همه خدمت ها این است که موازین اسلامی را حفظ بکنند. اگر بنا شد که مثلاً پاسدار اسلامی موازین اسلامی را حفظ نکند، این مثل این است که روحانی اسلامی موازین اسلام را حفظ نکند. همانطوری که اگر روحانی اسلامی موازین اسلامی را حفظ نکند، آن به اسلام صدمه وارد می شود، این هم وقتی الان شده است جزء دستگاه اسلام، جزو بنگاه اسلام، اگر بنا باشد که یک وقت خدای نخواسته صدای مردم درآید از اینها، بگویند که اینها مثل سابق بودند، آنها هم که غرض دارند همین مسائل مطبوعات خارجی و در بوق هاشان بلند کنند که اینها دارند چه می کنند و چه می کنند و مسائل، مسائل کمونیستی است، نه مسائل اسلامی. آنوقت آنها هم بگویند که اسلام هم این است، فرقی ندارد، یک دسته هم که خودشان را به اسم اسلام شناسی جا زدند، اینها هم همان مسائل را به اسم اسلام درست بکنند، این پوسیدگی است که از باطن برای نهضت پیدا می شود که شما هر چه ظاهرش را خیلی پر سروصدا درست کنید، تزیین کنید، یک وقت مطلع می شوید که از باطنش پوسید و رفت از بین همانطور که گفتم که مثل یک خربزه می ماند که خیلی هم به آن خدمت بکنید، خیلی هم کارهایش را درست بکنید، لکن در باطنش یک کرمی است که آن کرم دارد خرابش می کند، بعد هم خربزه را می کنید می بینید خربزه کرم زده است. کاری نباید بکنند، همه قشرهائی که الان مشغول خدمتند، قشر روحانی که مشغول خدمت است و مثلا دادگاه ها و اینها، قشر پاسدارها، قشر نظامی ها، ارتشی ها، اینهائی که همه الان در خدمت اسلام و برای اسلام مشغولند، اینها کاری نکنند که ما به دست خودمان اسلام را از پا درآوریم، اسلام را در نظر خارج و داخل جوری جلوه بدهیم که برخلاف آنی است که هست، عدالت در کار نباشد، موازین در کار نباشد، یک برنامه اسلامی در کار نباشد، هرج و مرج و هر کی هر کاری دلش می خواهد بکند. آنکه من به حسب کلی باید بگویم و همه را تنبه بدهم این است که نباید در هر امری هی قدرت نمائی بشود باید همه قشرهائی که مشغول برای خدمتند و خودشان هم می گویند برای اسلام است، باید گوششان به این باشد که اسلام چه می گوید ما هم به تبع او باشیم.(509)

لازمه انتساب به جمهوری اسلامی این است که افعال و رفتارمان اسلامی باشد

شما امروز از قوای انتظامی جمهوری اسلامی هستید، با دیروزتان فرق دارد، دیروز خواه ناخواه از رژیم طاغوت بودید و حالا از رژیم اسلام هستید و بین این دو تا همانطوری که به حسب واقع فرق دارد یکی رژیم شیطان است، یکی رژیم الله. آنهایی هم که منتسب به این دستگاه هستند با آنهائی که پیشتر بود فرق می کند، فرق این است که امروز باید همه گروه هائی که مربوطند به جمهوری اسلامی، چه دولت و دستگاه های اداری و چه ارتش و ژاندارمری و شهربانی و پاسدارها و اینها که قوای انتظامی هستند که اشخاصی هستند، گروه هائی هستند که بالاصاله مربوط به جمهوری اسلامی هستند، اینها باید اعمالشان هم، افعالشان هم، عقائدشان هم و اخلاقشان هم مناسب باشد با جمهوری اسلامی، آن اخلاقی که سابقا مثلاً بعضی ها داشتند که مناسب بود با طاغوت، اگر خدای نخواسته از او در نفوس آثاری هست این آثار را باید مجاهده کنند تا زدوده بشود، یعنی الان شما آقایان مسؤولیت زیاد دارید و عملتان هم یک عمل شریف است، عمل شریفی است که اسکلت جمهوری اسلامی بسته بوجود شماهاست و مسؤولیت تان زیاد است، برای اینکه اگر سابق یک کاری از شما خدای نخواسته انجام می گرفت می گفتند در رژیم طاغوتی باید اینجوری باشد، اما اگر حالا خدای نخواسته یک مسأله ای که برخلاف رویه اسلام است انجام بگیرد گفته می شود که ارتش اسلامی هم همین است.(510)

دشمنان در صدد سوء استفاده از اشتباهات ما هستند

شما می دانید که قلم ها و زبان های خائنی هستند و با آن چشم های خیانتکار مراقب هستند که یک چیز پیدا بکنند از یک گروهی، از گروه های اسلامی و این را زیادش کنند و کم کم برسند به اینکه خوب، این رژیم هم رژیم طاغوتی است مثل آن رژیم. همین امروز صبح من در یک مجله ای که مربوط به بختیار بود اینجا آورده بودند من دیدم که ایشان می گوید این رژیم هم رژیم طاغوتی است و مشغول چپاولگری و مشغول کذا هست و در یکی از نوشته ها بود که الان در ایران بعضی جاها حکومت نظامی است برای اینکه از این رژیم برگشتند و حالا دارند با فشار و زور و با چیز مردم را دارند رام می کنند. خوب، اینها چیزهایی است که در خارج ایران اینها منعکس می کنند. حالا که چیزی دستشان نیست اینطور می گویند، اگر یک وقت یک بهانه ای به دستشان بیاید، ما آنطوری که باید عمل کنیم عمل نکنیم، این بهانه اسباب این می شود که آن قلم هائی که می خواهند بشکنند این نهضت را و نمی توانند ببینند که یک رژیم اسلامی در کار هست، آنها مشغول فعالیت می شوند و آلوده می کنند این نهضت را. ما باید این مکتب خودمان را حفظشان بکنیم، یعنی الان این مکتب اسلام دست ماها و شماست و این مکتب باید محفوظ باشد. ماها کاری نکنیم که به مکتبمان ایراد بگیرند، آنهائی که می خواهند ایراد بگیرند به مکتب ایراد می گیرند برای اینکه با مکتب بد هستند. یک مکتبی که می بینند این قابل دوام است، وقتی هرج و مرج بود و مکتبی تو کار نبود، این چیزی نبود، اما اینها که یک مسأله مکتبی دارند می بینند هست و قابل دوام، به مکتب ایراد می گیرند.(511)