فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

حفظ حیثیت نظام به شماها بسته است

لکن مسأله ای که باید من عرض کنم و کراراً هم عرض کرده ام، این است که این انقلاب در اول که واقع شد به طور سرعت و به طور غیر مترقب، یکدفعه مثل یک جامی که بترکد یک دفعه هجوم کرد و قدرت های بزرگ را از بین برد. لکن بعد از اینکه این پیروزی حاصل شد، کم کم یک سستی های مختصری، یک چیزهای کمی در همه جا، هم در کمیته ها و هم در دادگاه ها و هم در پاسداران و هم در قشرهای دیگر یک کمبودهائی پیدا شد. من باید به شما آقایان و همه ملت ایران خصوصا آنهائی که مشغول فعالیت هائی برای نهضت و انقلاب هستند عرض کنم که همانطور که پیروزی انقلاب مرهون شماهاست، حفظ حیثیت انقلاب هم بسته به شماهاست. انقلاب، یک دفعه انقلاب ملی است، نه اسلامی، یک انقلاب حزبی است، نه اسلامی، آن یک وضعی دارد، یک وقت مثل انقلاب ایران که یک انقلاب اسلامی است و همه دیدیم و دیدید که جز فریاد الله اکبر و اینکه ما جمهوری اسلامی می خواهیم، هیچ صدای دیگری نبود. تمام ملت در سرتاسر کشور فریاد می زدند که «جمهوری اسلامی»، «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی». این یک مسأله اسلامی است و ملت ما عاشق اسلام بود که در همه اطراف با دست تهی سینه های خودشان را سپر کردند، جوان های خودشان را بردند در میدان، زن ها و مردها رفتند و مبارزه کردند و پیروز شدند. این قدرت اسلام بود والا نه حزبی می توانست این کار را بکند و نه ملیتی می توانست این کار را بکند. و اگر ملاحظه کنید، جنبش های ملی و جنبش های حزبی، هیچ وقت اینطور نبوده است که تمام ملت، بچه، بزرگ، زن، مرد همه یکصدا دنبالش باشند، این قدرت اسلام بود که همه را با هم همصدا کرد و همه را با هم بسیج کرد برای اینکه پیروز بشود و پیروز شد. ملت ما اسلام را می خواهد و نه چیز دیگری را. اگر ملیت را می خواهد، در پناه اسلام می خواهد. خیال می کنند که اگر یکصد نفر، دویست نفر، پانصد نفر را دور خودشان جمع کردند و یک عده هم نشریات برای خودشان درست کردند، اینها می توانند یک کاری در مقابل ملت بکنند. ملت اسلام را می خواهد و اسلام و ملت، روحانیت را به رسمیت شناخته است و می خواهد.(505)

امروز آبروی نهضت بسته به کسانی است که در خدمت انقلابند

الان حفظ - این - آبروی این نهضت بسته به روحانیت است و بسته به پاسداران که پاسدار این نهضت هستند و دادگاه ها و همه نهادهائی که در خدمت این نهضت هستند، در خدمت این انقلاب هستند. اسلام الان نظر دوخته است به ایران، ببیند که اینها با اسلام چه می کنند، آیا وفادار هستند به اسلام و روی مصالح اسلامی کار می کنند. چه در دادگاه ها، چه در کمیته ها و چه در پاسداران انقلاب و چه در قوای انتظامی دیگر و چه در شورا و چه در هر جا، در همه ادارات، اسلام الان متوجه این است و نظر به این دارد که اینها چه می کنند. اینها با قدرت اسلام پیروز شدند، امروز که پیروز هستند با اسلام چه می خواهند بکنند؟ آیا در خط اسلام هستند و اسلام را می خواهند پیش ببرند و احکام اسلام را در ایران جاری کنند و انشاء الله در جاهای دیگر هم این احکام محقق بشود و نهضت صادر بشود و یا اینکه خدای نخواسته یک راه دیگری را پیش دارند؟ امروز، همه ما، همه شما، همه ملت، همه قشرها و خصوصا قشرهائی که در خدمت انقلاب هستند و مشغول فعالیت هستند، مسؤولیت بزرگ دارند مسؤولیت حفظ انقلاب اسلامی و حفظ آبروی اسلام و آبروی انقلاب اسلامی. اگر خدای نخواسته در قشر روحانی، چه آنهایی که در کمیته ها هستند و چه آنهائی که در مدارس هستند و چه آنهائی که در شهرستان ها هستند، اگر خدای نخواسته یک کار اشتباهی واقع بشود، این اینطور نیست که بگویند فلان فرد این کار را کرده است، به جامعه روحانیت نسبت می دهند می گویند آخوندها اینطورند.(506)

امروز همه مسؤولند که آبروی اسلام را حفظ کنند

اینهایی که غرض دارند، اینهایی که می خواهند روحانیت را بشکنند و اصل هدفشان اسلام است و می خواهند اسلام را بشکنند و چون اینها را قشری می دانند که خدمتگزار اسلام هستند و اینها نگهدار اسلام هستند به اینها حمله می کنند. اگر یک بهانه ای روحانیت دست اینها بدهد، اسباب این شود که یک مطلب کوچک را بزرگ بکنند، آن هم اگر از یک نفر صادر شده باشد، به مطلق روحانیین نسبت بدهند. اگر در این کمیته های شما خدای نخواسته یک امری واقع بشود که بر خلاف موازین اسلامی است، می گویند که آخوندها کمیته ها را گرفته اند و مشغول کارهای مثلاً خلاف هستند. نمی گویند که فلان آدم اینطوری است، می گویند روحانیت اینطوری است. آنهایی که می خواهند بشکنند روحانیت را و نمی توانند ببینند که روحانیین مشغول اصلاح امور هستند و دیده اند که تاکنون آنها بوده اند و هیچ کاری نتوانسته اند بکنند، حالا که روحانیین آمده اند و سرتاسر ایران روحانی و کسانی که بسته به روحانیین هستند، مثل پاسدارها و امثال اینها و کمیته ها و همه قشرهای فعال، این اشخاصی که روشنفکر غربزده هستند، چون دیدند آنها نتوانسته اند هیچ وقت یک کار مثبت صحیح بکنند، حزب ها نتوانستند یک کاری انجام بدهند، حالا که این قشرهای اسلامی و روحانی، این قشرهائی که برای خدا بپاخاستند و جان خودشان را برای خداوند دارند فدا می کنند، اینها دارند حفاظت از اسلام می کنند، اینها به واسطه اینکه برای خودشان یک کمبودی متوجه شدند مشغول فعالیت شدند که این قشر را، چه روحانی، چه پاسدار، چه کمیته ها و چه سایرین بشکنند که آن چیزی را که خودشان نتوانستند و اینها توانستند، اینها را ناتوان عرضه بکنند. امروز روحانیت و سایر قشرهای ملت مسؤولند در مقابل خدا که حفظ کنند آبروی اسلام را، حفظ کنند آبروی انقلاب را، حفظ کنند آبروی نهضت را و این مسؤولیت بزرگی است، خدمت شماها خدمت بزرگی است و مسؤولیت تان بزرگتر، باید متوجه باشید.(507)