فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

24 - حفظ آبروی نظام و جمهوری اسلامی

انتساب به اسلام مسؤولیت بزرگی است

من امیدوارم که همه ما سرباز اسلام باشیم و گوش به فرمان خدای تبارک و تعالی و من امیدوارم که شما پاسداران همانطور که پاسدار اسلام الان هستید، پاسدار جمهوری اسلام هستید، پاسدار خودتان هم باشید. شما امروز با سمت پاسداری در جمهوری اسلامی یک شرافت زیاد و بزرگ دارید و یک مسؤولیت بزرگ. اما شرافت برای اینکه خدمتگزار به اسلام، خدمتگزار به دین اسلام شریف است و اما مسؤولیت برای اینکه شمائی که برای اسلام هستید و سرباز اسلام هستید باید همه چیزتان را اسلامی کنید. خدای نخواسته اگر چنانچه از سربازهای اسلام به مردم یک تعدی بشود، یک چیزی واقع بشود، یک مکروهی واقع بشود، این پای اسلام حساب می شود. در رژیم طاغوتی هر کاری که سازمانی ها می کردند و دیگران و قوای انتظامی، پای طاغوت حساب می شد. امروز این رژیم رفت و رژیم اسلامی است شما هم پاسدار رژیم اسلامی هستید. اگر خدای نخواسته از بعضی جوانهای شما یک تندی، یک چیز مکروهی، یک چیزی واقع بشود که مردم مثلاً خوششان نیاید، حالا دیگر نمی گویند رژیم طاغوتی، می گویند در رژیم اسلامی هم این مسائل هست و نمی گویند آن آدم این کار را می کند، می گویند پاسدارها این کار را می کنند. اگر یک پاسدار قدمش را کج بگذارد، می گویند پاسدارها اینجوری هستند چنانچه اگر یک روحانی پایش را کج بگذارد، می گویند روحانی ها اینطوری هستند. این یک مسؤولیت بزرگی است که برای ما هست و برای شما. برای ما هست برای اینکه ما خودمان را منتسب به اسلام می کنیم. ما هم مثل شما پاسدار اسلام هستیم انشاءالله. و برای شما هست برای اینکه شما الان پاسدار اسلام هستید.(483)

در حکومت اسلامی کار، کار خدایی است

خیلی مواظب باشید که صحیح رفتار بکنید. با مردم برادر باشید. فرق ما بین رژیم طاغوتی و رژیم اسلامی اینست که در رژیم طاغوتی مردم جدا بودند از قوای انتظامیه، از رژیم. هر کدام مقابل هم ایستاده بودند. ملت هر چه می توانست کارشکنی می کرد برای دستگاه دولتی. دولت هم هر چه می کرد برای استفاده خودش و برای فشار به ملت بود. اما در رژیم اسلامی دولت و ملت از هم جدا نیستند، باهمند. دوست و برادرند. برادر باشید با مردم. همین قوای انتظامی که شما هم الان از این قوا هستید، اینها باید در خدمت مردم باشند مردم احساس کنند که شما در خدمت آنها هستید، وقتی این احساس بشود آنها مثل برادر با شما رفتار می کنند، دعا به شما می کنند، پشتیبان شما هستند. اینکه در آن رژیم ها تا یک صدائی بلند شد همه رها کردند و متصل شدند به ملت، برای اینکه کار، کار شیطانی بود، ملت هم پشتیبان نبود، خودشان هم از باطن پوسیده بودند. اما در رژیم اسلامی کار، کار خدائی است و سرباز، سرباز خداست و قوی است. چنانچه در صدر اسلام با یک عده کمی آن فتح ها و پیروزی ها نصیبشان شد، ایران را، روم را شکست دادند. شما هم الحمدلله با روحیه قوی، ایمان به خدا، این طاغوت را شکست دادید و طاغوتی که در باطن خودتان هست شکست بدهید. مهم این است که آن طاغوت را شکست بدهید. امیدوارم که انشاءالله با سلامت و سعادت و در تحت رهبری آقا این راه را طی بکنید و این نهضت را به آخر برسانید که یک حکومت اسلامی با محتوای اسلامی که تمام جاها که انسان پا می گذارد ببیند که اسلامی است. خداوند همه شما را موفق کند.(484)