فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

در جمهوری اسلامی، جائی برای سوء استفاده زمامداران نیست

در جمهوری اسلامی، زمامداران مردم نمی توانند با سوء استفاده از مقام، ثروت اندوزی کنند و یا در زندگی روزانه امتیازی برای خود قائل شوند، باید ضوابط اسلامی را در جامعه و در همه سطوح به دقت رعایت کنند و حتی پاسدار آن باشند، دقیقا باید به آراء عمومی در همه جا احترام بگذارند، هیچ گونه تسلط و یا دخالت اجانب را در سرنوشت مردم نباید بپذیرند. مطبوعات در نشر همه حقائق و واقعیات آزادند هر گونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتی که مصالح مردم را به خطر نیندازند آزادند و اسلام در تمامی این شوون حد و مرز آن را تعیین کرده است.(482)

24 - حفظ آبروی نظام و جمهوری اسلامی

انتساب به اسلام مسؤولیت بزرگی است

من امیدوارم که همه ما سرباز اسلام باشیم و گوش به فرمان خدای تبارک و تعالی و من امیدوارم که شما پاسداران همانطور که پاسدار اسلام الان هستید، پاسدار جمهوری اسلام هستید، پاسدار خودتان هم باشید. شما امروز با سمت پاسداری در جمهوری اسلامی یک شرافت زیاد و بزرگ دارید و یک مسؤولیت بزرگ. اما شرافت برای اینکه خدمتگزار به اسلام، خدمتگزار به دین اسلام شریف است و اما مسؤولیت برای اینکه شمائی که برای اسلام هستید و سرباز اسلام هستید باید همه چیزتان را اسلامی کنید. خدای نخواسته اگر چنانچه از سربازهای اسلام به مردم یک تعدی بشود، یک چیزی واقع بشود، یک مکروهی واقع بشود، این پای اسلام حساب می شود. در رژیم طاغوتی هر کاری که سازمانی ها می کردند و دیگران و قوای انتظامی، پای طاغوت حساب می شد. امروز این رژیم رفت و رژیم اسلامی است شما هم پاسدار رژیم اسلامی هستید. اگر خدای نخواسته از بعضی جوانهای شما یک تندی، یک چیز مکروهی، یک چیزی واقع بشود که مردم مثلاً خوششان نیاید، حالا دیگر نمی گویند رژیم طاغوتی، می گویند در رژیم اسلامی هم این مسائل هست و نمی گویند آن آدم این کار را می کند، می گویند پاسدارها این کار را می کنند. اگر یک پاسدار قدمش را کج بگذارد، می گویند پاسدارها اینجوری هستند چنانچه اگر یک روحانی پایش را کج بگذارد، می گویند روحانی ها اینطوری هستند. این یک مسؤولیت بزرگی است که برای ما هست و برای شما. برای ما هست برای اینکه ما خودمان را منتسب به اسلام می کنیم. ما هم مثل شما پاسدار اسلام هستیم انشاءالله. و برای شما هست برای اینکه شما الان پاسدار اسلام هستید.(483)