فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

این مقامات ارزشی ندارد مگر آنکه خدمت به خدا و خلق خدا باشد

مسأله انتخابات یک امتحان الهی است که گروه گرایان را از ضوابط گرایان ممتاز می کند و مومنین و متعهدین را از مدعیان جدا می نماید و کسانی که خود را کاندید می کنند یا کاندید گروه هایی هستند، اگر خود را صالح برای وکالت در یک چنین مجلسی نمی دانند و وجود آنها در این مکان نفعی برای کشورشان ندارد، خدای متعال را در نظر بگیرند و رضای او را بر رضای خود مقدم دارند و چنین خلاف ناشایسته ای را مرتکب نشوند. و حضرات روحانیون از ائمه جمعه و جماعات یا سایر آقایان محترم توجه کنند که شهرهای خود را از خدمتگزاران به ملت و بندگان صالح خدا خالی نکنند که خدمت به مردم و رفع حاجات آنان و تربیت علمی و اخلاقی بندگان خدا که شغل شریف روحانیت است بر هر چیز مقدم است مگر آنکه بدانند وجود آنها در مجلس برای خدمت به اسلام مفیدتر است. میزان در نظر همه ارزش خدمت باشد نه خدای نخواسته تحصیل مقام. و شما می دانید در جمهوری اسلامی مقاماتی که در رژیم های دیگر مطرح است و برای تحصیل آن دست به همه نوع فعالیت مشروع یا غیرمشروع می زنند مطرح نیست و اساسا این مقامات ارزشی ندارد مگر آنکه خدمت به خدا و خلق خدا باشد. شماها تابع آن بزرگمرد تاریخ صلوات الله علیه هستید که درباره حکومت آن کلام را فرمود.(475)

باید این معنا را ادراک کنیم که ما هیچ هستیم

اینقدر خودنمائی نکنید این اشتباه است. انسان باید توجه به خدا داشته باشد و خودش را در مکتبش فانی کند، هی نگوید من، بگوید مکتب من. هر وقت می گوئید، مکتب من بگوئید. از پیغمبرها بشنوید این مطلب را، از اولیاء خدا تعلیم بگیرید که همیشه دنبال مکتب بوده اند، نه دنبال خودشان، نه خودشان زرق و برق دنیائی داشته اند و نه اینقدر توجه به نفس داشتند که من چه کردم و من چه کردم، خیر، این حرف ها نبوده - آنها - از آنها باید تعلیم بگیریم و آدم بشویم. آدم، وقتی می شود که خودش را هیچ نبیند و هر چه می بیند خدا ببیند و هر چه هم هست اوست الله نور السموات و الارض(476) تمام قدرت ها مال اوست و تمام نورها مال اوست و همه چیز از اوست و ما هیچ هستیم و این معنا را باید ادراک بکنیم.(477)

ما باید خودمان را فانی کنیم تا مکتبمان پیش برود

بنابراین باید همه این قوا با هم مجتمع بشوند و همه تقویت بکنند همدیگر را. مجلس باید تقویت بکند همه قوای مسلحه را، دولت را، رئیس جمهور را تقویت بکند، رئیس جمهور هم باید تقویت بکند اینها را. ارتش باید از رئیس جمهور اطاعت بکند چون رئیس کل قواست، رئیس جمهور هم باید با آنها پدرانه رفتار بکند. اسلام است، اسلام وضعش غیر از آن چیزهای دیگری است که می خواهند قدرت نمائی بکنند و خودنمایی بکنند و هر کس خودش را نمایش بدهد. ما همه باید خودمان را فانی کنیم و همه ما دنبال این باشیم که مکتبمان پیش برود، نه دنبال این باشیم که خودمان پیش ببریم. ما فردی نداریم، ما هر چه هستیم مکتبمان هست. وقتی مکتب مطرح است من و شما و آقا و دیگران، همه ارگان های دولتی و همه اینها باید خود را کنار بگذارند دنبال مکتب باشند، خودشان را فانی کنند در مکتبشان همانطور که در صدر اسلام بوده است. صدر اسلام این مسائل نبوده است که هر کسی بخواهد خودش را پیش ببرد، هر کسی می خواسته مکتبش را پیش ببرد. از این جهت پیش هم بردند، در عین حال که ضعیف بودند قوای بزرگ را از بین بردند.(478)