فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

هر کاری که می کنید در مطبوعات عرضه کنید

من عرض کردم به ایشان که یک مرغ یک تخم می کند، ببینید چقدر هیاهو می زند، چه اعلام هائی می دهد، فریادهایی می زند یک تخم کرده، شما کار می کنید و سکوت، خیال نکنید که ما برای خدا سکوت می کنیم، خیر برای خدا بگوئید، برای اینکه این مملکت را این شیاطین دنبال این هستند که بگویند هیچ کاری نشد، جمهوری اسلامی آمد و هیچی، مثل اول. این بی انصاف ها که حالا خودشان افسار گسیخته هستند و توی خیابان ها و همه جا با افسار گسیختگی دارند هر شرارتی می خواهند بکنند و آنوقت نفسشان نمی توانست در بیاید حالا می گویند چیزی نشده است، جمهوری اسلامی آمده و آن هم هیچ کاری نکرد، در صورتی که آنطوری که به من گزارش می شود این مقداری که جمهوری اسلامی به مردم، با همه گرفتارهایی که داشته در ظرف این دو سال، یک سال و نیم انجام داده، بیشتر از آن مقداری است که در طول سلطنت اینها، کاری نکردند آنها، بیشتر از آن مقداری است که یک حکومت عادلی در آنوقت می کرد لکن گفته نمی شود. مردم را، شما عرضه نمی دارید. در هر صورت این هم جزء نقص است، ما باید هر کاری می کنیم شماها آقایان هر کاری که می کنید عرضه کنید به مطبوعات، در رادیو تلویزیون، در رادیو، در مطبوعات عرضه کنید. گاهی مثل یک چیزی در تلویزیون فیلم مختصری می آید خیال می کنند مردم همین بود. در صورتی که پریروز آقای باهنر اینجا بودند و قضیه مدارسی که ساخته شده است ایشان می گفت: مدارس، پانزده هزار مدرسه است که تا چند روز دیگر، چند وقت دیگر پانزده هزار تمام می شوند، ده هزار تمام شده و در طول تاریخ اینها، در طول تاریخ، سه مقابل این در تمام تاریخ ایران بود و این پانزده هزار به قدر ثلث تمام آن کارهایی است که از اول تا حالا کردند، اینها عرضه باید بشود، گفته باید بشود، مردم بفهمند که چقدر خانه ساخته شده است، چقدر مسجد ساخته شده است، چقدر حمام ساخته شده است، چقدر زمین احیا شده است، چقدر آسفالت شده است، کار زیاد شده است، باید این کارها را به مردم گفت که خیال نکنند، شیاطین هی نیایند بگویند که کاری نشد، کاری نشد، خوب این کارها شده است منتها یک مملکتی است که باید بشود. بعد هم انشاءالله می شود و حالا هم همت باید بکنید، همه آقایان همت بکنند که این کارها پیش برود.(394)

آنچه عمل کرده اید به مردم بگوئید

آنچه که در این چند سال شده است آقایان شمه ای از آن را فرمودند و البته احصاء تمام آنها نمی شود که به این گفتارها و مجالس احصاء کرد و نه ما قدرت این را داریم که احصاء کنیم. و من کراراً به متصدیان امور عرض کرده ام که کارهایی که انجام داده اید با آن حجم بسیار، به ملت بازگو کنید خصوصا می بینید که تمام رسانه های گروهی و تمام اشخاص منحرف دائماً به گوش جهانیان القاء می کنند که این پیروزی برای اسلام تاکنون حاصل نشده است، بلکه این جمهوری رو به زوال است. آنچه که عمل کرده اید به مردم بگویید، ممکن است که این تبلیغات در بین یک دسته از مردم که آشنای به مسائل نیستند یک وقت خدای نخواسته تاثیر بگذارد. ما آن مقداری که از متصدیان امور شنیدیم، در هر جنبه ای از جنبه ها، دیدید که حجم کاری که این جمهوری اسلامی برای طبقه ضعیف و مستضعفان کرده اند، یک حجم بزرگی است که در طول سلطنت این پدر و فرزند خلف حاصل نشده است می بینیم که در هر جا اینها می روند، متصدیان می روند و عمل می کنند، مردم آنجا تقریبا به آنها می گویند که ما چه نداریم، چه نداریم. حتی اینها یک راه درست برای ابن مستمندان و بیچاره ها درست نکردند و یک درمانگاه برای این روستاها درست نکردند و این روستاها در کمال مظلومیت بسر بردند. و در این مدت کمی که با تمام گرفتاری های داخلی و خارجی مبتلا بوده است جمهوری اسلامی، متصدیان امور و خود ملت آنقدر کار کردند که متوقع نبود در آن گرفتاری ها بتوانند، لکن چون عنایات حق تعالی پشت سرشان هست و مردم را همان عنایات وادار کرده است به خدمت، از این جهت توفیق بسیار حاصل شده است.(395)

23 - پرهیز از قدرت طلبی و حب مال