فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

خدمت تان را به مردم بگویید

در هر صورت آنی که برای شما مهم است خدمت کردن به همه طبقات خصوصا مستضعف ها، خصوصا محرومینی که در طول تاریخ محروم بوده اند این بیچاره ها. باید خدمت کنید و خدمتتان را بگوئید به آنها و وقتی گفته می شود، عمل دنبالش باشد و انشاءالله امیدوارم که اگر انگیزه اینطور باشد و شما موفق بشوید و انشاءالله و موفق می شوید انشاءالله به اینکه خدمت کنید به این ملت، این ملت هم همراه شماست و نه انگیزه دیکتاتوری پیش می آید و نه هم شما سودجو هستید که بخواهید نمی دانم پارک داشته باشید و ده داشته باشید و ده را اگر دادند شما، شما اینطوری نیستید، نمی توانید هم باشید با اینکه یک کدامتان اگر یک خانه زاید بر مقدار خودتان درست کنید همه به شما اشکال می کنند، تحت فشار اشکال مردم واقع می شوید، نیستید اینطور و نمی توانید هم باشید و مادامی که اینطور است، مردمی هستید، مردمی که هستید همراه شما هستند و وقتی مردم همراه شما هستند دیگر آسیبی در کار نیست.(392)

مقید باشید که کارهایتان را به مردم بگویید

گرفتاری امروز ما، همین اختلافاتی است که مشاهده می شود. شما هر چه کار می کنید اگر اختلافات را کوشش نکنید که رفع بشود کارهای شما را آن کسانی که بخواهند یک عیبی بگیرند به آن، عیب می گیرند. هیچ شکی نیست. اینهائی که افتاده اند دور بازار و کوچه و این طرف و آن طرف و سمپاشی می کنند، آنها، این کارها را می کنند و اگر شما در همان سطح بالا، این اختلافات را کوشش کنید که با عقل و تدبیر، در رفعش بسیار کوشش کنید. انشاءالله یک آرامش روانی پیدا بشود و کارها در آن آرامش زود انجام می گیرد، بهتر انجام می گیرد. این مسائلی را که به من گفتید در یک همچو اطاق محدودی، بهتر این است که هر یک از آقایان که متکفل یک امری هستند، وقتی کاری انجام می دهند بروند در رادیو بگویند و از مردم بخواهند که هر کس اشکالی دارد که مثلاً ما بر خلاف می گوئیم، بیایند اطلاع بدهند، در روزنامه ها اطلاع بدهند، خودشان بیایند در محضر عمومی اطلاع بدهند که این حرفی که ما راجع به برق زدیم، راجع به امور دیگر زدیم اگر چنانچه مردم اعتقادشان این است که اینطور نیست و کاری انجام نداده است جمهوری اسلامی، بلکه عقب رفته است از زمان طاغوت، هر کس این ادعا را دارد، بیاید بگوید که ما در این مواردی که داریم، می گوئید که: «عمل کردیم»، بیایند بگویند که نخیر شما عمل نکردید. و اگر چنانچه نیامدند و نگفتند، معلوم می شود که ما عمل کردیم و مردم گوش ندهند به حرف اینهائی که می گویند که دولت هیچ کاری نکرده و نمی تواند هیچ کاری بکند. من نمی گویم که بعد از اینکه این هم اعلام کردید، باز مسائل نیست اما کم می شود، در بین مردم کم میشود ولو آنهائی که می خواهند بگویند، می گویند اما مردم دیگر باورشان نمی آید. این سکوت شما از کارهائی که انجام می دهید البته بعضیش را می گویند اما همه اش را نمی گویند، شما هر کدام که در هر وزارتخانه ای هستید، وزیر هر وزارتخانه ای هستید مقید باشید به اینکه کارهایتان را بگوئید به مردم، آن چیزی که نباید گفت، آن عبادات شخصی آدم است که نباید بگوید اما کارها و خدمت هائی را که شما کردید، اگر نگوئید فساد دارد، یعنی موجب تضعیف می شود، لکن اگر به ملت بگوئید، بیاید هر کسی بگوید مسائل خودش را که ما این کارها را کردیم، در تلویزیون، در رادیو اعلام کند و بعد هم اعلام کند که هر کس مخالف با این کارهائی است که ما کاری را کردیم، می گوید ما صحیح نمی گوئیم، بیاید بگوید. هر دهی که ما برایش این کار را کردیم اگر نمی کردیم، اگر اینها ادعا دارند که نکردیم، بیایند بگویند و مقایسه ای هم بین این دو سال و این سال های طولانی که طاغوت بوده است این مقایسه را بکنید، بروز بدهید.(393)

هر کاری که می کنید در مطبوعات عرضه کنید

من عرض کردم به ایشان که یک مرغ یک تخم می کند، ببینید چقدر هیاهو می زند، چه اعلام هائی می دهد، فریادهایی می زند یک تخم کرده، شما کار می کنید و سکوت، خیال نکنید که ما برای خدا سکوت می کنیم، خیر برای خدا بگوئید، برای اینکه این مملکت را این شیاطین دنبال این هستند که بگویند هیچ کاری نشد، جمهوری اسلامی آمد و هیچی، مثل اول. این بی انصاف ها که حالا خودشان افسار گسیخته هستند و توی خیابان ها و همه جا با افسار گسیختگی دارند هر شرارتی می خواهند بکنند و آنوقت نفسشان نمی توانست در بیاید حالا می گویند چیزی نشده است، جمهوری اسلامی آمده و آن هم هیچ کاری نکرد، در صورتی که آنطوری که به من گزارش می شود این مقداری که جمهوری اسلامی به مردم، با همه گرفتارهایی که داشته در ظرف این دو سال، یک سال و نیم انجام داده، بیشتر از آن مقداری است که در طول سلطنت اینها، کاری نکردند آنها، بیشتر از آن مقداری است که یک حکومت عادلی در آنوقت می کرد لکن گفته نمی شود. مردم را، شما عرضه نمی دارید. در هر صورت این هم جزء نقص است، ما باید هر کاری می کنیم شماها آقایان هر کاری که می کنید عرضه کنید به مطبوعات، در رادیو تلویزیون، در رادیو، در مطبوعات عرضه کنید. گاهی مثل یک چیزی در تلویزیون فیلم مختصری می آید خیال می کنند مردم همین بود. در صورتی که پریروز آقای باهنر اینجا بودند و قضیه مدارسی که ساخته شده است ایشان می گفت: مدارس، پانزده هزار مدرسه است که تا چند روز دیگر، چند وقت دیگر پانزده هزار تمام می شوند، ده هزار تمام شده و در طول تاریخ اینها، در طول تاریخ، سه مقابل این در تمام تاریخ ایران بود و این پانزده هزار به قدر ثلث تمام آن کارهایی است که از اول تا حالا کردند، اینها عرضه باید بشود، گفته باید بشود، مردم بفهمند که چقدر خانه ساخته شده است، چقدر مسجد ساخته شده است، چقدر حمام ساخته شده است، چقدر زمین احیا شده است، چقدر آسفالت شده است، کار زیاد شده است، باید این کارها را به مردم گفت که خیال نکنند، شیاطین هی نیایند بگویند که کاری نشد، کاری نشد، خوب این کارها شده است منتها یک مملکتی است که باید بشود. بعد هم انشاءالله می شود و حالا هم همت باید بکنید، همه آقایان همت بکنند که این کارها پیش برود.(394)