فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

همه باید خلافکار را مؤاخذه کنید

امروز اسلام به شما محتاج است، قرآن کریم محتاج به شماست، خودتان را اصلاح کنید. شما هم خودتان را اصلاح کنید، این طبقه هم خودش را اصلاح کند. اگر هر کس یک جایی فرض کنید یک صورت روحانی به خودش داد و چهار تا از این تفنگدارها را دور خودش جمع کرد و شروع کرد خلاف آن چیزی که وظیفه روحانی است عمل بکند، اسلام را باد داده، امروز نمی گویند زید این کار را کرده می گویند جمهوری اسلامی این است، منعکس می کنند این جمهوری اسلامی است. وظیفه سنگین، مسؤولیت سنگین و همه تان مسؤول خواهید بود. اگر یکی تان یک کاری بکند دیگری ساکت باشد او هم مسؤول است. اگر یکی یک خلاف کرد، همه باید بروید دنبالش که آقا چرا. لازم نیست که کتک کاری بکنید، مواخذه کنید. اگر یک نفر خلاف کرد، 20 نفر از شماها رفت گفت نکن این کار صحیح نیست، تحت تاثیر واقع می شود. اگر یک معمم، یک صورت معمم، یک کار خلاف کرد، از اطراف، معممین هجوم به آن آوردند که چرا این کار را می کند، دیگر اگر من دخالتی کردم همه تان هجوم آوردید که چرا این کار را می کنی من سر جایم می نشینم. همه تان مسؤولید همه مان مسؤولیم، امروز مسؤولیت بزرگ است برای ما.(388)

هوشیاری در مقابل خلافکاری های عوامل نفوذی و جلوگیری از آنان

و این را باید توجه بکنند آقایان که در بین این ارگان هائی که هست مثل، سپاه پاسداران، مثل ارتش، مثل کمیته ها، مثل دادگاه ها و همه این جاهائی که بعد از انقلاب به عنوان یک گروهی پیدا شده است شیاطین ننشسته اند که اینها خالص باشند، در بین شان افرادی نفوذ کرده اند و به واسطه آن نفوذ، کارهائی در آنجا می دهند، برای اینکه روحانیین را و همین طور پاسدارها را و همین طور کسان دیگر را یا به جان هم بریزند و یا منزوی کنند. الان روزی شاید بیشتر از 100 تا گاهی 300 تا گاهی 200 تا نامه برای من می رسد، با اینکه من کاره ای نیستم و در آن شکایت می کنند، شکایات از همه این ارگان هائی که هست. من نمی خواهم بگویم شکایات همه صحیح است، بسیاریش هم نامربوط زیاد در آن هست، لکن باید این مطلب که یک توطئه ای هست برای شکایت درست کردن، این توطئه از شوفرهای تاکسی ها و اتومبیلهای دیگر،اتوبوس و اینها شروع می شود تا هر جائی که یک جمعیتی با هم مجتمع هستند، در بین اینها افرادی هستند که اینها مامورند برای اینکه شایعه درست کنند و پراکنده کنند. می گویند در تاکسی ها تا می نشینیم یک کسی شروع می کند یک حرفی از، مثلا از یک عالم یا علما یا از یک کمیسیون یا از مجلس شورا یا از کذا. الان همه اینهائی که اشتغال به یک کاری دارند، چه دادگاه هائی که به قضاوت و به رسیدگی به امور قضائی مشغول هستند و چه این هیات هائی که برای اینکه زمین ها را مثلا، آن زمین هائی که مشروع است تقسیم کنند و چه جهاد سازندگی و جهاد دیگر و گروه هائی که هستند، اینها در بین شان یک افرادی نفوذ کرده است که این افراد یک کاری انجام می دهند و دستجاتی که مربوط به همین افراد هستند آن را دامن می زنند و بزرگش می کنند و شما یک وقت چشمتان را باز می کنید که همه این ارگان های دولتی و اسلامی از مجلس گرفته تا دادگاه ها و تا همه جا به واسطه تبلیغات اینها مشوه می شود روحشان، یعنی جمهوری اسلامی که عبارت از این چیزهائی است که حکومت است و مجلس است و سایر ارگان ها، این را می خواهند مشوهش کنند و به دنیا بفهمانند که این هم همان رژیم شاهنشاهی است، این هم مثل همان رژیم است، همه چیزش مثل همان رژیم است. می آیند می گویند که زمین های مردم و باغات مردم را غصب می کنند و هیچ جا هیچ کس هم دخالت در این امر نمی کند، می گویند این گروه های هفت نفری که گفته شده به آنها، اعلام کردند بر آنها، دولت هم اعلام کرده است که باید در آن چیزهائی که غیر مشروع است دخالت نکنند آنها دخالت می کنند و هیچ اعتنا به این مسائل نمی کنند. می گویند مصادره اموال مردم، بیجا مصادره می شود اموال مردم بدون اینکه جهت شرعی داشته باشد. شما باید توجه داشته باشید و من از ائمه جمعه در همه بلاد می خواهم و علمائی که هم در آن بلاد هستند همراهی کنند و گروه هائی را تعیین کنند برای رسیدگی به این امور، رسیدگی به حال این افرادی که می خواهند آشوب درست کنند، رسیدگی به حال دادگاه ها و احکامی که از دادگاه ها صادر می شود. چه بسا اشخاصی هستند که اطلاع قضائی ندارند و خودشان را به طور قاچاق وارد کردند در قضا. قضا شرط دارد و باید نصب بشود از طرف علمایی که بزرگ هستند، اینطور نیست که هر کس هر جا برود قضا را متکفل بشود و حکم بدهد و حکم قتل بدهد و حکم چه بدهد.(389)

به شکایات مردم رسیدگی کنید

اینها باید شما آقایانی که در بلاد هستید، خودتان رسیدگی کنید افرادی که از این جناح های منحرف وارد شدند در این ارگان ها، در قضا، در تقسیم اراضی، در جهاد سازندگی، در همه اینها، افرادی را متعهد، مطلع، بیطرف، این افراد را تعیین کنید تا اینکه اینها بروند رسیدگی بکنند و به شما گزارش بدهند و در صدد تصحیحش برآیید. اگر ما بنشینیم اینجا، هر چه می شود در هر جا، هر کس هر کاری می خواهد بکند ما اعتنا به آن نکنیم، این فاجعه به بار می آورد بعدها. باید شما خودتان بنشینید این کار را بکنید. این یک چیزی است که می خواهند تمام آن چیزهائی که فاسد است به گردن روحانیون و به گردن دولت اسلامی بیندازند و روحانیون و دولت و مجلس و همه اینها را از نظر مردم بیندازند و مشوه کنند. شما باید بیدار باشید، جلوگیری کنید از این معنا. اگر من، من که یک پیرمردی هستم از من نمی آید این کارها، شما آقایان الحمدلله هم جوان هستید و هم توجه دارید به مسائل، خودتان یک گروه هائی را درست کنید در همه جای مملکت، یک گروه هائی درست کنید بررسی کند این امور را، اگر چنانچه بر خلاف شرع عمل می شود، جلویش را بگیرید، اگر چنانچه امر خلافی دارد واقع می شود، اشخاصی که لایق نیستند برای این مسائل اگر اینها وارد هستند در دادگاه ها یا در سایر جاها، در جهاد سازندگی، در هیات هفت نفری نمی دانم اینها، ما نمی خواهیم که یک مملکتی باشد که هرج و مرج یا یک مملکتی باشد که نظر کمونیست ها را در این مملکت انجام بدهد یا نظر غربی ها را انجام بدهد. باید همه این کارها را قبل از اینکه فرصت از دستتان رفته است و قبل از اینکه این خیانتکارهائی که می خواهند این مملکت را باز برگردانند به حال اول، پیروزی پیدا کنند و مجال پیدا بکنند، خود شماها باید این کارها را انجام بدهید و افرادی را صالح، مطلع، بیطرف تعیین کنید بروند در اینجاهائی که این کارها می شود، به شکایات مردم رسیدگی کنند. یک دفتری برای شکایات باز کنید، تعقیب کنید شکایت را، ببینید این که شکایت کرده از کجا پیدا شده، صحیح می گوید یا غیر صحیح؟ غیر صحیح می گوید، چه کسی القاء به او کرده؟ اینها را باید تعقیب کرد و فهماند به مردم که یک همچو بساطی در کار هست که می خواهند خرابکاری کنند و افرادی هم که واقعاً خرابکاری می کنند معرفی باید بشوند به جمعیت هائی که خود آقایان تعیین کنند تا تکلیف آنها را معین کنند. ما اگر چنانچه بنشینیم و الان در مملکتمان خلاف شرع های زیادی خدای نخواسته انجام بگیرد معنایش این است که ما خودمان با دست خودمان جمهوری اسلامی را جمهوری غیر اسلامی اش کردیم. ما می خواهیم جمهوری اسلامی، یعنی احکام، احکام اسلام باشد نه اینکه هر جایش که آدم دست بگذارد شکایات باشد که اینها خلاف دارند می کنند، شکایت باشد که فلان قاضی حکم خلاف دارد، فلان - فرض کنید که - کسی که می خواهد تقسیم زمین را بکند زمین های مردم را می رود تقسیم می کند، باغات را می رود - نمی دانم - درخت هایش را می اندازد، اینها رسیدگی می خواهد. شما نشستید که یکدفعه صدای ملت بلند بشود که این دولت و این مجلس و این دادگاه ها و این کمیسیون ها و اینهمه اینهائی که هستند، هیچ یک آنها اسلامی نیستند و به ضد شما قیام بکنند، آنوقت هم من موافقت با آنها بکنم.(390)