فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

تنبه از عاقبت فساد

من امیدوارم که دیگر آسیبی برای این مملکت واقع نشود برای اینکه ما برای خدا می خواهیم انجام وظیفه کنیم و خدا را همه در نظر داشته باشید. خدا حاضر است، ناظر است، اعمالتان را می بیند. شما تنبه پیدا کنید از اینهائی که در این مملکت آن قدرت ها را به خرج دادند و آن فسادها را، حالا هم در بستر بیماری افتاده اند الان برایشان مرگ عروسی است. توجه داشته باشید به اینکه یک عالم دیگری در کار است. ما مسؤول هستیم پیش خدای تبارک و تعالی. ما امانت داریم الان، اسلام و کشور اسلامی امانت است پیش ما، این امانت را هر یک از ما اگر بخواهیم یک خلافی در آن بکنیم خیانت است و جواب باید بدهیم. در پیش اسلام این نباشد که هر کدام دیگری را بکشیم، هر کدام مفسده دیگری را، فساد دیگری را بگوئیم. باید همه ما دست به دست هم بدهیم، هم پاکسازی با کمال قدرت و هم دوستی و مهربانی با کمال قدرت.(344)

19 - انتقاد و انتقادپذیری

انسان باید به دنبال یافتن عیوب خود باشد

لکن هیچ کس و هیچ دستگاهی و هیچ فردی نمی تواند ادعا کند که من نقص هیچ ندارم. اگر کسی ادعا کرد این را، این بزرگترین نقصش همین ادعاست. کسی نیست که بتواند بگوید که من دیگر بی عیب هستم. اگر بعضی اشخاص پیدا بشوند که خوب، بسیاری از عیوب را ندارند، لکن بی عیب ما نداریم در دنیا و ما باید همیشه توجه مان به آن عیوب خودمان باشد. عیوب احتمالی، نمی گویم عیوب دارند، عیوب احتمالی و انسان که بخواهد برای خدا کار بکند و به مقام انسانیت برسد، باید همیشه دنبال این باشد که ببیند چه عیبی دارد، دنبال این نباشد که ببیند چه حسنی دارد، برای اینکه دنبال اینکه چه عیبی دارد، می شود که انسان درصدد رفع آن برآید و دنبال اینکه چه حسنی دارد، پرده می شود در چشم انسان و نمی تواند عیوب خودش را ببیند.(345)