فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

همه روی قانون عمل بکنند

اسلام به ما این پیروزی را داده است این یک نعمتی است که خدای تبارک و تعالی به ما اعطا کرده است و این نعمت را اگر چنانچه شکرگزاری نکنیم ممکن است که یک وقتی خدای نخواسته از ما بگیرند. شکرگزاریش به این است که همانطوری که در اول همه دست ها بلند شد که ما اسلام را می خواهیم، جمهوری اسلامی را می خواهیم، خدای تبارک و تعالی عنایت فرمود و اعطا کرد، اگر ما از حالا این دست ها را کنار بزنیم، یکی از این طرف برود و یکی از آن طرف برود و یکی یک چیزی بگوید و یکی یک چیز دیگری بگوید و جبهه بندی بشود و دولت با مجلس، مجلس با دولت و همه با هم به هم بریزند. ممکن است که عنایت خدا به واسطه کفران نعمت برداشته بشود و ما انحطاط همه چیز پیدا بکنیم و کشورمان باز برگردد به حال سابق، به همان ظلم ها و همان ستم هایی که همه دیدید و همه دیدیم. شکرگزاری به این است که شماهائی که وکیل ملت هستید کارشکنی برای دولت نکنید، هدایت کنید، هر جائی که پا را کنار میگذارند هدایتش بکنید، دولت هم هر کس شود و هر کس هست و نخست وزیر هم هر کس هست، دولت هم هر کس هست، آنها هم کارشکنی برای مجلس نکنند، آنها قوه مجریه هستند همه روی قانون عمل بکنند. این قانونی که ملت برایش رای داده است، همین رای نداده است که روی طاقچه بگذارید و کاری به آن نداشته باشید، بروید مشغول کار خودتان بشوید. این قانون باید دست همه باشد و همه حدود را قانون معین بکند. قانون برای مجلس حدود معین کرده است، تخلف از این حدود نشود. برای رئیس جمهور تحدید کرده، حدود قرار داده، او هم تخلف نکند. برای نخست وزیر و امثال اینها و دولت ها حدود معین کرده، آنها هم نباید خارج بشوند. هر که خارج بشود از حدود، باید این را تنبه بدهند، هدایت کنند او را.(320)

هر نهادی موظف است وظائف خود را انجام دهد

کارهائی را که مجلس باید بکند، محول به اوست. کارهائی را شورای نگهبان باید بکند، محول به اوست. بعد از اینکه آن مرحله ها گذشت و افتاد به دست قوه اجرائی، قوه اجرائی مهم است. ممکن است قانون بسیار خوب باشد وارد بشود در دست مجری ها و بد اجرا بشود. غالباً اینطور باشد که قوانین را حالا در ایران که الان همه قوانینش قوانین اسلامی است سابق هم ممکن بود قانون را در وضع قانونیش خوب درست کنند لکن وقتی به دست یک عده خائن می دادند او روی افکار خودش عمل می کرد وقتی هم یک رشوه ای به بالاترها می دادند، دیگر صحبتی نبود.
امروز شما باید وضع تان وضع اسلام باشد. اگر بخواهید در مقابل قدرت های بزرگی که هم چشم طمع به کشور شما دوخته اند و با صراحت این مسائل را می گویند، اگر بخواهید که استقامت کنید و پایداری کنید، باید مجریان امور در هر جا که هستند، در دادگستری، در وزارت مالیه در بانک ها، اینها اشخاصی باشند و متعهد به اسلام باشند و بدانند که اگر چنانچه ما در یک جائی از این جاها رو به شکست برویم، کم کم این سرایت می کند شکست در جاهای دیگر و خدای نخواسته یک وقت می بینید که کشور ما به هم ریخته شده است، وضع مالی اش و وضع بانکی اش و وضع کشاورزیش و وضع های دیگرش، آن روز است که آنها به مقاصد خودشان می توانند برسند.
الان که می بینید که همه با ما مخالف هستند، برای اینکه شماها می خواهید اسلامی عمل بکنید، کشور شما می خواهد اسلامی عمل بکند و آنها این را مخالف با مقاصد خودشان می دانند. معنی حذف ربا به معنی ای است که اگر توسعه پیدا کند و از ایران به جاهای دیگر برود بانکدارها و آنهائی که می خواهند مال های مردم را بخورند و از بین ببرند، آنها دست شان کوتاه می شود و لهذا با یک همچو رویه ای مخالفند.(321)

پایداری به این است که هر کس در هر شغلی هست آنجا را خوب عمل کند

و ما باید در امورمان مستقیم باشیم، همانطوری که رسول خدا به حسب روایاتی که وارد شده است فرموده است که این آیه شریفه ای که وارد شده است که فاستقم کما امرت و من تاب معک یعنی به آن چیزهائی که امر به تو شده است، دستور داده شده است استقامت کن و کسانی هم که همراه تو هستند، مومنین به تو هستند، آنها هم استقامت کنند. در روایت است که پیغمبر فرمود: شیبتنی سورة هود برای این آیه سوره هود مرا پیر کرد برای این آیه ای که وارد شده است که استقامت کن و همه کسی هم همراهت است استقامت کنند. فتح یک کشوری آسان است نسبتا، حفظ او مشکل است. شما دست به هم دادید همه تان (خدا همه را تایید کند) و ظلم را، دست ظالم را، دست ستمکاران را، دست خارجی ها را از کشورتان قطع کردید. امروز نه شرق در اینجا دخالتی می تواند بکند و نه غرب، در حالی که در رژیم سابق اصل خود کشور به حساب نبود، منافع خارج حساب بود. امروز که شما هستید و خودتان هستید و کشور مال خود شما هست و منافع کشور از خود شما و از برادران شماست، بخواهید که آنها دیگر نتوانند رخنه کنند. استقامت باید بکنید. پایداری بکنید پایداری به این است که هرکس در هر شغلی که هست آنجا را خوب عمل بکند. همانطوری که پاسدارها و ارتش ما در جبهه ها پایداریشان به این است که جنگ را خوب عمل بکنند و پیش ببرند. پایداری کشاورز این نیست که جنگ بکند، پایداری کشاورز این است که کشاورزیش خوب باشد. پایداری بانکدارها این است که خوب عمل بکنند. و پایداری افرادی که پرسنل اداره مالیه هستند، آنها این است که خوب عمل بکنند، ناراضی درست نکنند. مردم این مردمی هستند که همه با هم دست به هم دادند و کشور را آزاد کردند، کشور را اسلامی کردند و کسانی که انحراف دارند درصدد اینند که ناراضی درست بکنند.(322)