فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

کارشکنی و تضعیف یکدیگر موجب انحطاط و سقوط می شود

و یک مطلبی که باز می خواهم عرض بکنم که دنباله همین است، این است که الان کشور ما اول عملش و اول کارش است. بحمدالله تا حالا تمام آن چیزهائی که یک حکومت لازم دارد، محقق شده است، لکن باز اول کار است در این کار یک ویژگی ای هست که بعدها آن ویژگی دیگر ممکن است نباشد. حالائی که از خارج و داخل به کشور ما هجوم می شود، در داخل با طرح های مختلف، قلم های مختلف، مجله های مختلف و گویندگان مختلف و اشخاصی که شلوغ می کنند در این مملکت، ابتلاء هست و از خارج هم که با قدرت های بزرگ، محل ابتلای ما هست، ما اگر بخواهیم برای کشورمان، برای اسلام پیروزی حاصل بشود، باید کارشکنی نکنیم از هم، باید همه یکصدا باشیم. قضیه هدایت مسأله ای است، قضیه کارشکنی مسأله دیگر، هدایت باید کرد. مرکز همه قانون ها و قدرت ها مجلس است. مجلس هدایت می کند همه را و باید بکند اما بنای بر این نباشد که مجلس دولت را ضعیف کند و بنای بر این هم نباشد که دولت مجلس را ضعیف کند، تضعیف هر یک، تضعیف خودش هم هست.(318)

تضعیف یکدیگر جرم بسیار بزرگی است

اگر رئیس دولت، رئیس جمهور تضعیف کند مجلس را، خودش قبل از مجلس سقوط می کند و اگر مجلس تضعیف کند دولت و رئیس جمهور و آنهائی که اجرا می خواهند بکنند، این خودشان هم تضعیف می شوند و امروز صلاح نیست. اگر چنانچه در یک وقتی هم یک همچو مطلبی واقع بشود، آن هم یک جرم است، امروز این مسأله جرم بسیار بزرگ است برای اینکه در آن مواقعی که مملکت ما ابتلاء به این مصائب ندارد، خوب یک کار خلاف است اما کار خلافی نیست که مملکت ما را تهدید به نابودی و شکست بکند اما امروز که مملکت ما وضعش اینطوری است و نمی توانند آنهائی که عمال خارجی هستند و خود خارجی ها نمی توانند ببینند که در ظرف یک سال و دو سه ماه، چند ماه، تمام کارهائی که در چندین سال انجام نگرفته اینجا انجام گرفت، این را نمی توانند ببینند، اینها از اول هی خیال می کردند که خوب، به خودشان وعده می دادند که اصلاً جمهوری اسلامی، این پا نمی گیرد اصلش با او مخالفت می کردند جمهوری، نه، لازم نیست اسلامی باشد، جمهوری ملی باشد ما از این ملی ها هیچی ندیدیم جز خرابکاری، اگر یک نفرشان آدمی بود که صحیحی بود، اسلامی بود که صحیح بود، ما ندیدیم چیزی از اینها. همه ما اسلامی پیش برویم، با برنامه اسلامی پیش برویم. پیروزی ما مرهون اسلام است، نه مرهون من است نه مرهون شما و نه مرهون هیچ قوه ای، مرهون اسلام است.(319)

همه روی قانون عمل بکنند

اسلام به ما این پیروزی را داده است این یک نعمتی است که خدای تبارک و تعالی به ما اعطا کرده است و این نعمت را اگر چنانچه شکرگزاری نکنیم ممکن است که یک وقتی خدای نخواسته از ما بگیرند. شکرگزاریش به این است که همانطوری که در اول همه دست ها بلند شد که ما اسلام را می خواهیم، جمهوری اسلامی را می خواهیم، خدای تبارک و تعالی عنایت فرمود و اعطا کرد، اگر ما از حالا این دست ها را کنار بزنیم، یکی از این طرف برود و یکی از آن طرف برود و یکی یک چیزی بگوید و یکی یک چیز دیگری بگوید و جبهه بندی بشود و دولت با مجلس، مجلس با دولت و همه با هم به هم بریزند. ممکن است که عنایت خدا به واسطه کفران نعمت برداشته بشود و ما انحطاط همه چیز پیدا بکنیم و کشورمان باز برگردد به حال سابق، به همان ظلم ها و همان ستم هایی که همه دیدید و همه دیدیم. شکرگزاری به این است که شماهائی که وکیل ملت هستید کارشکنی برای دولت نکنید، هدایت کنید، هر جائی که پا را کنار میگذارند هدایتش بکنید، دولت هم هر کس شود و هر کس هست و نخست وزیر هم هر کس هست، دولت هم هر کس هست، آنها هم کارشکنی برای مجلس نکنند، آنها قوه مجریه هستند همه روی قانون عمل بکنند. این قانونی که ملت برایش رای داده است، همین رای نداده است که روی طاقچه بگذارید و کاری به آن نداشته باشید، بروید مشغول کار خودتان بشوید. این قانون باید دست همه باشد و همه حدود را قانون معین بکند. قانون برای مجلس حدود معین کرده است، تخلف از این حدود نشود. برای رئیس جمهور تحدید کرده، حدود قرار داده، او هم تخلف نکند. برای نخست وزیر و امثال اینها و دولت ها حدود معین کرده، آنها هم نباید خارج بشوند. هر که خارج بشود از حدود، باید این را تنبه بدهند، هدایت کنند او را.(320)