فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

قوام نظام اسلامی بر اتحاد در روش است

مسأله ای را که لازم دیدم تذکر بدهم، این است که قوام نظام اسلامی ایران بر اتحاد در روش و حرکت در کلیت سیاست مورد قبول اسلام است. همگی باید سعی کنیم هر حرکتی اعم از سیاسی، نظامی، اقتصادی و اجتماعی که انجام می دهیم، به آن کلیت صدمه نزند. ترسیم کلیت...(297) از اصول اساسی قوانین اسلامی است که هدایت فرد و جامعه را بر عهده دارد.
هر مسؤولی و هر متعهد به نظامی باید سعی کند برای پیشبرد نظام در چهارچوب محدوده وظایفش عمل کند، که در غیر این صورت احتمال پاشیدگی نظام جمهوری است لذا اگر هر وزیری دخالت در کار وزیر دیگر نماید که حتی دخالت او باعث رشد کار گردد، مورد قبول نیست، چرا که خروج از چهارچوب اختیارات ضررش بسیار بیشتر از رشد کار در نقطه ای دیگر است. روشن است که مشورت و هماهنگی و همکاری مورد بحث نیست.
این جانب گاهی به موضعگیری های وزرا و نمایندگان در خارج از محدوده وظایفشان برخورد می کنم که متعجب می شوم؛ از باب مسایل سیاست خارجی کشور بر عهده وزیر امور خارجه است. اگر آقایان اعتراضی دارند باید برادرانه در هیات دولت مطرح کنند. اگر به اعتراض جواب قانع کننده ای داده شد، که چه بهتر والا وزیر امور خارجه است که در چهارچوب سیاست ترسیمی از رهبری نظام و یا مجلس، تصمیم گیرنده است. این شیوه پسندیده ای نیست که هر وزیر و یا نماینده ای هر چه دلش خواست در مجامع عمومی بگوید.
آقایان وزرا! من به شما و به نمایندگان محترم نصیحت می کنم که سیاست های یکدیگر را تضعیف و یا تخریب نکنید، که اگر وحدت روش و حرکت در نظام نوپای اسلامی صدمه ببیند، نتایجی که دنیای استکبار از این برخوردها می گیرد، بسیار شکننده است. کاری نکنیم که دنیا فکر کند نظام اسلامی ایران با این اختلاف سلیقه ها و با این ابراز اختلاف ها هیچ گاه راه ثبات را نخواهد پیمود. خداوند به تمامی شما توفیق خدمت به بندگان خوب خود را...(298) ارزانی دهد.(299)

بهترین مأمور کسی است که مأموریت خودش را خوب عمل بکند

هر چه پیش می رود اسلام، ما قوه بدهیم به اسلام، ما بیشتر فعالیت بکنیم، این طور نباشد که حالایی اسلام که در ایران / حالا/ آمده است، پس ما دیگر کار نداشته باشیم. نخیر، حالا اول کار است، ما باید کار داشته باشیم. در همه امور ما باید قوی باشیم و بهترین مامور آن است که به آن چیزی که به خودش محول شده است خوب عمل بکند. شما اگر چنانچه فرض کنید در یک سفارتخانه ای هستید می خواهید عمل بکنید، باید خودتان آن کاری که به شما محول شده خوب عمل کنید، به دیگران کار نداشته باشید. بله، اگر که آنها خلاف کردند شما نهی شان کنید، اما این طور نباشد که نظرتان این باشد که او چه جور دارد عمل می کند، شما باید عملی که خودتان انجام می دهید، مطابق با موازین و قوانینی باشد که در اسلام است و در جمهوری اسلامی هست. بنائاً علیه مامور خوب، انسان خوب آن کسی است که ماموریت خودش را خوب عمل بکند و تکالیف خودش را خوب از عهده برآید و من امیدوارم که همه شما این طور باشید و ملت ایران هم این طور باشد.(300)

اگر هماهنگ باشیم ما برده ایم

یک واجب شرعی است برای وکلای مجلس که با دولت و با رئیس جمهور همراهی کنند، این یک تکلیف شرعی است برای رئیس جمهور و دولت که باید با مجلس همزبان باشند و هماهنگ باشند. اگر هماهنگ باشیم ما برده ایم و اگر بنا باشد هر کس از یک طرف بدود، او بخواهد خودش را نمایش بدهد و او بخواهد خودش را نمایش بدهد، هر کس بخواهد یک طرف برود، پاسدارها بخواهند فرض کنید دخالت در ژاندارمری بکنند، ژاندارمری بخواهد دخالت در کار پاسدارها بکند، آنها بخواهند در ارتش دخالت بکنند، کمیته ها بخواهند در جاهای دیگر دخالت بکنند، فاسد می شود کار. هر کسی باید کار خودش را خوب انجام بدهد. اگر یک مملکتی همه گروه هایی که هستند، همه جاهائی که اشخاص هستند و گروه ها هستند، کار خودشان را خوب انجام دهند، یک مملکت منظم می شود، یک مملکتی می شود که پیشرفت می کند اما اگر بخواهد هر کس در کار دیگری دخالت بکند، من بیایم در کار شما دخالت بکنم شما بیائید در کار من دخالت کنید، نه من می توانم کارم را انجام بدهم نه شما می توانید کارتان را بکنید. این یک وظیفه شرعی الهی است که من به همه می گویم، نه مخصوص شما، برای همه است این، برای پاسدارهاست، برای پاسبان هاست، برای ارتش است، برای ژاندارمری است، برای مجلس است، برای دولت است، برای رئیس جمهور است.(301)