فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

به مملکت رسول خدا و صاحب الزمان خدمت کنید

شما امروز شهربانی دولت جمهوری اسلامی هستید، افرادتان یکی یکی باید ملاحظه این را بکند که من در شهربانی اسلامی دارم کار می کنم رئیس شهربانی هم باید همین معنا را در ذهنش بیاورد، جمعیت تان هم باید همین معنا در ذهنش باشد که ما در یک مملکتی می خواهیم شهربانی بکنیم که این مملکت مال امام زمان سلام الله علیه است، مال حضرت امیر سلام الله علیه، مال پیغمبر است. ما داریم خدمت به پیغمبر و اسلام می کنیم، ما نباید به مردم حالا - عرض کنم که - قدرت فروشی بکنیم، خیال بکنیم ما یک قدرتمندی هستیم و مردم چیزی نیستند، اگر این کار را بکنید محبوب مردم نیستید، دل هاتان مطمئن، آرام، وقتی شب می روید منزل با دل آرام منزل می خوابید هیچ تشویشی در کار نیست، اما اگر یک رژیمی باشد که مخالفت بخواهد بکند حتی آن کسی که ظالم است به حسب نوع مردم، مگر بعضی شان که دیگر متبدل به یک حیوانی شده اند آنها ناراحتند از اینکه اذیت کنند مردم را، این یک چیز جبلی است، آدم وقتی هم به یکی اذیت بکند خودش هم ناراحت می شود. اما در این رژیم باید همه با دل راحت انشاءالله و با قدرت، اما قدرت برای اشخاصی که فساد می کنند، و با رحمت برای دوستان خودتان، اشداء علی الکفار رحماء بینهم(268) دستور خداست که وصف مومنین این است که در مقابل اجانب می ایستند قوی، بین خودشان دوست و رفیق و رحیم و اینها.(269)

به کشور خودتان خدمت بکنید

انشاءالله خداوند همه شما را حفظ کند و موفق کند که خدمت بکنید به کشور خودتان. مملکت مال خودتان است دیگر، دیگر دست های آنها برید، دیگر همت کنید که اداره کنید مملکت خودتان را تا نگویند نمی توانند، ایرانی ها نمی توانند مملکت شان را اداره کنند یک کسی دیگر می خواهد که بیاید سرپرستی کند. فضول ها الان باز هم هستند، آنهائی که نقشه کشند باز هم هستند. خودتان بچسبید به مملکتتان و با قدرت خودتان هر که در هر جا هست خوب عمل کند. آقا در محراب خوب عمل کند و شما در دانشگاه خوب عمل کنید و ما هم در مدرسه خوب عمل کنیم. همه و همه با هم دست به هم بدهیم که درست عمل بکنیم و انشاءالله مملکت مال خودتان است.(270)

یکی از بزرگترین جهات معنوی خدمت به خلق الله است

کسانی که دارای یک چیزهائی هستند که می توانند به اینها خدمت کنند اینها هم انصاف اقتضا می کند که خدمت کنند و در این چیزی که در بانک ذکر کردند که قرار دادند به اینجا، خدمت کنند، که این خدمت برای آنها جاودان است و اموال برای آنها نمی ماند آنچه که می ماند آن جهات معنوی است که انسان در کارش انجام می دهد، جهات معنوی که یکی از بزرگترین جهات معنوی خدمت به خلق الله است، خدمت به انسان های محروم است. این است که برای انسان جاودان می ماند و در عالم دیگر به درد انسان می خورد. اموالی که انسان بگذارد و برود به درد انسان نمی خورد اموالی که پیش بفرستد به درد انسان می خورد و امیدوارم که آنهائی که دارای یک مکنتی هستند توجه داشته باشند که به این مستمندان که ولی نعمت ما هستند رسیدگی کنند و به این حساب که ذکر کردند کمک کنند تا اینکه ریشه این محرومیت انشاءالله به همت والای همه کشور و همه علما و غیر علما این ریشه فاسد از بین برود و همه افراد این ملت یک زندگی متوسطی که باید داشته باشند، داشته باشند. و با راحتی به خدمت به اسلام مشغول باشند.(271)