فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

گمان نمی کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد

البته پر واضح است که همه اقشار کشور ما در انقلاب سهیم و شریکند و همه برای خدا و انجام وظیفه الهی خود وارد صحنه ها شده اند و مقصد خداست و هرگز آمال بلند و الهی خود را به مسایل مادی آلوده نمی کنند و با کمبودها از میدان بدر نمی روند، چرا که کسی که برای خدا جان و مال فدا می کند به خاطر شکم و دنیا از پا در نمی آید، ولی وظیفه ما و همه دست اندرکاران است که به این مردم خدمت کنیم و در غم و شادی و مشکلات آنان شریک باشیم که گمان نمی کنم عبادتی بالاتر از خدمت به محرومین وجود داشته باشد. راستی وقتی که پابرهنه ها و گودنشینان و طبقات کم درآمد جامعه ما امتحان و تقید خود را به احکام اسلامی تا سر حد قربانی نمودن چندین عزیز و جوان و بذل همه هستی خود داده اند و در همه صحنه ها بوده اند و انشاء الله خواهند بود و سر و جان را در راه خدا می دهند، چرا ما از خدمت به این بندگان خالص حق و این رادمردان شجاع تاریخ بشریت افتخار نکنیم! ما مجددا می گوییم که یک موی سر این کوخنشینان و شهید دادگان به همه کاخ و کاخنشینان جهان شرف و برتری دارد.(258)

هر چه به این ملت خدمت بکنیم کم است

ما نمی توانیم از ملت ایران تشکر کنیم. ما خودمان یک نقطه ضعیفی هستیم در بین این دریای بزرگ، یک قطره هستیم در بین این دریای بزرگ، ما می گوییم که خدا از شما تشکر می کند ما که تشکر می کنیم، برای این است که تشکر خدا را کرده باشیم، شکر شما، شکر خداست.
و من به شما آقایان سفارش می کنم که با این که موفق بودید باید دنبال موفقتری بروید، قناعت نکنید به این که ما حالا فلان کار را کردیم. ما هر چه خدمت بکنیم به این ملت، کم خدمت کرده ایم، برای این که این ملت بود که همه این گرفتاری ها به دست او رفع شد، دولت شاهنشاهی به دست آنها ساقط شد و هر چه ما داریم از آنهاست. ما باید خدمتگزار باشیم، واقعا خدمتگزار باشیم و هر چه خدمت بکنیم باز کم است. ما که شکر خدا را نمی توانیم بجا بیاوریم برای این که کوچکتریم از این که شکر خدا را بجا بیاوریم، لکن شکر این ملت قهرمان و مظلوم همان شکر خداست، کسی که شکر اینها را بجا نیاورد، شکر خدا را بجا نیاورده است برای این که اینها بندگان خدا هستند، اینها کسانی هستند که برای خدا دارند خدمت می کنند به این کشور و شکر این است که ما به آنها خدمت بکنیم، هر کس در هر مقامی چکه هست خدمت بکند.(259)

با ملت خوب رفتار کنید خداوند با شما رحمت خواهد کرد

برادرها! همه مردم با شما، با بالاتری ها یک جورند. اگر با مردم خوب رفتار بکنید، برای خودتان هست و اگر با مردم خدای نخواسته بد رفتار کنید، به ضرر خود شماست. آنقدر که ظالم ضرر می برد از ظلمش، مظلوم از ظلم ظالم آنقدر ضرر نمی برد. ما و شما یک روزی در بارگاه الهی، پیشگاه الهی خواهیم رفت و آن روز از ما سوال خواهد شد واز شمائی که پلیس هستید، از شغل شما و از عمل شما و از رفتار شما سوال خواهد شد. غفلت نکنید از خدا، غفلت نکنید از آن روزی که همه محتاج هستید. با برادرانتان خوب رفتار کنید، با ملت تان خوب رفتار کنید و خدای تبارک و تعالی با شما رحمت خواهد کرد.(260)