فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

حکومت بر قلوب، حکومتی شیرین است

من لازم می دانم که به شما آقایان که در راس بعضی از کشورهای اسلامی هستید نصیحت کنم. شما کوشش کنید که حکومت بر قلوب کشورهای خودتان بکنید، نه حکومت بر ابدان و قلوب از شما کناره بگیرند. مسلمین اگر بخواهند موفق بشوند و از زیر تعهدهای اجانب و سلطه آنها بیرون بیایند، حکومت های آنها باید کوشش کنند که قلوب ملت خودشان را به دست بیاورند. حکومت بر قلوب، یک حکومت شیرین است به خلاف حکومت بر ابدان که قلوب با آنها نباشد. شما دیدید که ایران با اینکه یک مملکت کم جمعیتی است لکن برای اینکه قلوب ملت با حکومت موافق بود و موافق هست، الان در همه گرفتاری هایی که حکومت دارد، در همه گرفتاری ها ملت کوشش می کند که همقدم باشد با آنها و مقاصد دولت را به پیش ببرد. ما در این جنگی که ناگهان به ما تحمیل شد و آنها گمان می کردند که با یک ارتش مقابل هستند، آن هم به خیال خودشان یک ارتش ضعیف و آشفته، دیدید که اشتباه کرده بودند و حساب های آنها صحیح نبود برای اینکه آنها نه حساب ارتش فعلی ما را کرده بودند و نه حساب ملت را. ارتش فعلی ما و همین طور سایر قوای نظامی و مسلح ما، امروز غیر از زمان طاغوت بود. زمان طاغوت دل ها همراه نبود و مردم با ابدان به زور همراهی می کردند و در این زمان دل ها همراه است و حکومت بر دل هاست. رئیس جمهور ما بر دل های مردم حکومت می کند و نخست وزیر ما و مجلس ما همه بر دل های مردم حکومت می کنند، از این جهت الان که لشکر ما و ارتش ما در جبهه ها مشغول به جنگ و دفاع هستند، تمام کشور ما یکپارچه به جنگ مشغولند، به همراهی با ارتش و همراهی با قوای مسلحه مشغول هستند و شاید هر روز یا اکثر روزها جوان هائی اینجا بیایند و با گریه بخواهند که عازم به جبهه ها بشوند برای شهادت، حتی پیرمردهای ضعیف هم این آرزو را دارند و بچه های نارس هم این آرزو را دارند و این برای این است که در این کشور، اسلام حکومت می کند و حکومت این کشور حکومت بر ابدان نیست، حکومت بر قلوب است. قلوب مردم با کسانی که در این کشور حکومت می کنند همراه است و ملت است که حکومت می کند.(203)

کوشش کنید که قلوب مردم را بدست آورید

شما آقایان کوشش کنید، شما سران کشورها کوشش کنید و به دیگر سران کشور هم سفارش کنید که آنها هم نظیر ایران حکومت بر قلوب مردم بکنند. اشکال مسلمین این است که در بسیاری از حکومت ها، حکومت بر ابدان است آن هم با فشار و لهذا موفق نیستند. اگر ما حکومت بر ارواح بکنیم و سران کشورهای اسلامی حکومت بر ارواح بکنند و قلوب ملت ها را به دست بیاورند، با این کثرت جمعیت و با این مخازن زیاد اینها آسیب پذیر نخواهند بود، و بر همه کشورهایی که بخواهند به آنها تعدی کنند، مقابله می کنند. و هیچ کشوری با ملت ها نمی تواند مقابله کند، کشورها با دولت ها مقابله می کنند و با ارتش هائی که قلوب مردم با آنها نیستند. شما کوشش کنید و به دوستان خودتان بگوئید که کوشش کنند که قلوب مردم را به دست بیاورند همانطوری که در صدر اسلام قلوب مردم متوجه به حکومت بود. حکومت صدر اسلام، حکومت بر قلوب بود و لهذا با جمعیت های کم بر امپراطوری های بزرگ غلبه کردند. شما که، الان بحمدالله جمعیت مسلمین قریب یک میلیارد است و چرا باید با اینکه یک میلیارد جمعیت ما داریم قدس ما را صهیونیست ها ببرند و حکومت های دیگر را هم در تحت سلطه قرار بدهند در صورتی که اینها اگر با هم مجتمع باشند، حکومت بزرگی خواهند بود. هر کدام در محل خودشان حکومت بر محل خودشان و همه با هم زیر بیرق اسلام باشند و انشاءالله من امیدوارم که این نصیحت را بپذیرید که این صلاح دین و دنیای شما و ما و مسلمین است.(204)

کاری بکنید که مردم به شما محبت کنند

امروز روزی است که باید حفظ کنید شما اسلام را، اسلام را باید حفظ کنید. حفظ اسلام به این است که اعمالتان را تعدیل کنید، با مردم رفتار خوب بکنید، برادر باشید با مردم، مردم را اینطور حساب نکنید. رژیم های سابق مردم را از خودشان جدا می دانستند. آنها دریک طرف بودند، مردم هم در یک طرف بودند. آنها مردم را می کوبیدند، مردم هم آنها را اگر می توانستند. امروز که مردم جدا نیستند از پاسداران اسلام، حکومت اسلام که از مردم جدا نیست، تو مردم است، از همین مردم و از همین جمعیت است شما هم از همین مردمید، از همین جمعیتید، شما کاری نکنید که مردم از شما بترسند، شما کاری بکنید که مردم به شما متوجه بشوند، کاری بکنید که مردم محبت به شما بکنند، پشتیبان شما باشند.(205)