فهرست کتاب


اخلاق کارگزاران در کلام و پیام امام خمینی قدس سره الشریف

تهیه و تنظیم بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی استان تهران (قم)‏‏

ما می خواهیم تکلیفمان ادا بشود

این هیاهوها که در عالم هست، اینها همیشه بوده است و همیشه هم خواهد بود لکن این که باقی است خداست و اعتماد به خدا، شما این اعتماد را حفظ کنید و مشکلات را با تدبیرهایی که دارید حل کنید و امیدوارم که خداوند همه را تایید کند. وقتی برای خدا باشد، تایید می کند. وقتی کار برای خدا باشد، ما چه پیروز بشویم و چه نشویم، (کارمان برای خداست) ما تکلیف ادا کردیم، ما می خواهیم تکلیفمان ادا بشود، دنبال این نیستیم که یک منصبی به دست بیاوریم، شماها نیستید.(194)

قرآن همه ما را مکلف کرده که کار کنیم

حالا البته این پر کردن دنیا را از عدالت، این را ما نمیتوانیم بکنیم، اگر می توانستیم می کردیم اما چون نمی توانیم بکنیم ایشان باید بیایند. الان عالم پر از ظلم است، شما یک نقطه هستید در عالم، عالم پر از ظلم است، ما بتوانیم جلوی ظلم را بگیریم، تکلیفمان است. / قرآن و / ضرورت اسلام و قرآن تکلیف ما کرده است که باید برویم همه کار را بکنیم. اما نمی توانیم بکنیم، چون نمی توانیم بکنیم باید او بیاید تا بکند، اما ما باید فراهم کنیم کار را. فراهم کردن اسباب این است که کار را نزدیک بکنیم، کار را همچو بکنیم که مهیا بشود عالم برای آمدن حضرت سلام الله علیه. در هر صورت این مصیبت هایی است که به مسلمان ها وارد شده است و سیاست های خارجی دامن بهش زدند برای چاپیدن اینها و برای از بین بردن عزت مسلمین و باورشان هم آمده است خیلی ها، شاید الان هم بسیاری باور بکنند که نه، حکومت نباید باشد و زمان حضرت صاحب باید بیاید حکومت. و هر حکومتی در غیر زمان حضرت صاحب باطل است یعنی هرج و مرج بشود، عالم به هم بخورد تا حضرت بیاید درستش می کنیم تا حضرت بیاید.(195)
ما مدافع اسلام هستیم و مدافع اسلام با جان و مال و عزیزان خودش دفاع می کند و هرگز نخواهد نشست. ما چه پیروز بشویم در عالم ماده و چه غلبه بکنیم، غلبه باماست. پیغمبر اسلام هم در بعضی از جنگ ها شکست خورد لکن غلبه با او بود. اولیاء اسلام هم در بعضی از جنگ ها دشمنان بر آنها غلبه کردند، لکن غلبه با آنها بود. غلبه با حق است، باطل زهوق است ان الباطل کان زهوقا ما در این روز به همه مسلمین دعا می کنیم و دست تضرع پیش خدای تبارک و تعالی بلند می کنیم که مسلمین بیدار بشوند.(196)

تکلیف است برای همه ما که این جمهوری که به این جا رسیده است تا آخر حفظ کنیم

بین خودتان برادر باشید، حفظ کنید این برادری را، با حفظ برادری شما به این جا رسیدید و با حفظ برادری باید جلو بروید. اگر خدای نخواسته خللی حاصل بشود، در این برادری، چه در خود تهران، چه در خارج تهران، هر جا باشد، چه بین روحانیون، چه بین مردم، چه بین جناح هایی که هستند، اگر خدای نخواسته یک وقت یک خللی واقع بشود شکست همراه اوست. شما فکر این را بکنید که حافظ اسلامید، نه حافظ خود. شما باید حفظ اسلام را بکنید، آن هم نه در زمان خود، همان طوری که انبیاء عظام دنبال این بودند که بعد از خودشان تا آخر حافظ باشند، تکلیف است برای همه ما که ما این جمهوری که به این جا رسیده است تا آخر حفظ کنیم. تا آخر حفظ کردن این است که هر روز محکم کنیم برادری خودمان را، سر اغراض جزییه که زود می گذرد، لطمه ای خدای نخواسته به اسلام وارد نکنیم، لطمه ای به جمهوری اسلام وارد نکنیم. اشکال اگر هست به من و دیگران، اشکال را باید گفت لکن نباید تضعیف کرد دولت را، نباید تضعیف کرد قوه مقننه را، قوه قضاییه را، روحانیت را. اینها جرم است، اینها گناه نابخشودنی است. شما توجه باید بکنید. ملت ما توجه بکنند که یک ملت با هم هیچ قوه ای بر آنها غلبه نخواهد کرد، هیچ قوه ای نمی تواند بر یک ملتی که همراه هم هستند و با هم هستند، هیچ قدرتی نمی تواند با او مقابله کند و لهذا شیاطین در پی این هستند که از این راه پیش بروند که بین جناحها اختلافی ایجاد کنند. اعتنا نکنید به این شیاطین، در شهرها اعتنا نکنند آقایان به شیاطینی که میخواهند اختلاف ایجاد کنند.(197)